Arama

Zeyneb Bintu Ebi Seleme ölmüştü, o sırada Medine valisi Tarık idi. Sabah namazından sonra cenazesi getirildi ve Baki mezarlığına konuldu. Tarık, sabah namazını alaca karanlıkta kılardı. İbnu Ömer (ra) cenazenin sahibine: "Cenazenizin namazını ister hemen kılın, isterseniz güneşin yükselmesine kadar te'hir edin" dedi.

Muvatta, Cenaiz 20, (1, 229)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Ebi Harmele

İbnu Ömer (ra), sabah ve ikindi namazları vaktinde kılınmış ise bunlardan sonra cenaze namazı kılardı. (Buhari'nin bab başlığında, senetsiz olarak şu rivayet kaydedilmiştir: "İbnu Ömer mutlaka tahir olarak cenaze namazı kılardı. Güneş doğarken ve batarken cenaze namazı kılmazdı. Ellerini (de her tekbirde) kaldırırdı.")

Buhari, Cenaiz 57; Muvatta, Cenaiz 21, (1, 229)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra) vefat ettiği zaman, Hz. Aişe: "Onu mescide sokun da ben de üzerine namaz kılayım" dedi. Ancak onun bu teklifi yadırgandı ve hüsn-ü kabul görmedi. Bunun üzerine Hz. Aişe: "İnsanlar ne çabuk unutuyorlar, Allah'a yemin olsun Resulullah (sav) Beyza'nın iki oğlu Süheyl ve kardeşinin namazlarını mescidin içinde kıldırdı" dedi.

Müslim, Cenaiz 99, (973); Muvatta, 22, (1, 229); Ebu Davud, Cenaiz 54, (3189, 3190); Tirmizi, Cenaiz 44, (1033); Nesai, Cenaiz 70, (4, 68)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

(Babam) Ömer İbnu'l-Hattab'ın cenaze namazı mescidde kılındı.

Muvatta, Cenaiz 23, (1, 230)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki "Kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine (bir sevap) yoktur" -bir nüshada- "aleyhinde bir şey yoktur."

Ebu Davud, Cenaiz 54, (3191)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Siyahi bir kadın-veya bir genç-mescidin kayyumluk hizmetini yürütüyor (süpürüp temizliyor)du. Resulullah (sav) bir ara onu göremez oldu "Kadın-veya genç-hakkında (ne oldu?" diye) bilgi sordu. "O öldü!" dediler. Bunun üzerine "Bana niye haber vermediniz?" buyurdular. Ashab sanki kadıncağızın-veya gencin-ölümünü (mühim addetmeyip) küçümsemişlerdi. Aleyhissalatu vesselam: "Kabrini bana gösterin!" diye emrettiler. Kabir gösterildi. Resul-i Ekrem kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra: "Bu kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur, Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır" buyurdular.

Buhari, Cenaiz 67, Salat 72, 74; Müslim, Cenaiz 71, (966); Ebu Davud, Cenaiz 67, (3203)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) bir kabrin üzerinde namaz kıldı.

Müslim, Cenaiz 70, (966)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Ümmü Sa'd (ra), Resulullah (sav) yokken vefat etti. Gelince üzerine namaz kıldı. Bu esnada bir ay geçmişti.

Tirmizi, Cenaiz 47, (1038)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu'l-Müseyyeb

Resulullah (sav) Uhud şehidleri için sekiz yıl sonra, sanki dirilerle (de), ölülerle (de) vedalaşıyormuşcasına cenaze namazı kıldı.

Ebu Davud, Cenaiz 75, (3223, 3224); Nesai, Cenaiz 61, (3, 61, 62)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bugün Habeşli salih bir kimse öldü, haydi üzerine namaz kılın." Ravi der ki: "Hemen saf yaptık (namaza durduk), ben ikinci safta -veya üçüncüde- idim. Aleyhissalatu vesselam onun üzerine (gıyabında) namaz kıldı.

Buhari, Cenaiz 55, 54, Menakibu'l Ensar 38; Müslim, Cenaiz 64, (952); Nesai, Cenaiz 72, (4, 69, 70)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) Maiz İbnu Malik'in cenazesine namaz kılmadı. Ancak ona namaz kılınmasını yasaklamadı da.

Ebu Davud, Cenaiz 52, (3l86)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Berze el-Eslemi

Resulullah (sav)'a üzerinde borç olan bir ölü getirildiği zaman: "Borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı?" diye sorardı. Eğer yeterli mal bıraktığı söylenirse namazını kılardı. Aksi takdirde: "Arkadaşınızın namazını kılın!" derdi. Ancak Allahu Teala Hazretleri, Resulüne fetihler müyesser ettiği zaman (her getirilenin) namazını kıldı ve (borcu var mı? diye) sormadı. Şöyle derdi: "Ben mü'minlere nefislerinden evlayım. Öyleyse kim borç veya ağır bir yük veya horanta bırakırsa o banadır, benim üzerimedir. Kimde mal bırakırsa o da kendi varislerinedir."

Buhari, Feraiz 4, 15, 26, Kefalet 5, İstikraz 11, Tefsir, Ahzab 1, Nafakat 16; Müslim, Feraiz 14, (1619); Tirmizi, Cenaiz, 69, (1070); Nesai, Cenaiz 67, (4, 66)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'a kendisini öldüren bir adam getirilmişti. Üzerine namaz kılmadı.

Müslim, Cenaiz 107, (978); Tirmizi, Cenaiz 68, (1068); Nesai, Cengiz 68, (4, 66)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semüre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üzerine müslümanlardan, kendisine şefaat taleb eden yüz kişinin namaz kıldığı her ölüye mutlaka şefaat edilir."

Müslim, Cenaiz 58, (947); Tirmizi, Cengiz 40, (1029); Nesai, Cenaiz 78, (4, 75)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'ı işittim, diyordu ki: "Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder."

Müslim, Cenaiz 59, (948); Ebu Davud, Cenaiz 46, (3170)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog