Arama

Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr (ra) ve yanlarında ben de bulunduğum halde müslümanların meselelerini (konuşmak için) gece geç vakte kadar uyanık kalırlardı.

Tirmizi, Salat 126)
Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ömer

Ashab'dan Huza'alı birinin rivayet ettiğine göre, bir gün: "Keşke (yatsı) namazımı kılıp da istirahat etseydim" diye temennide bulunmuştu. Kendisini bu sözü sebebiyle ayıpladılar. Onlara şu cevabı verdi: "Ben Resulullah'ın şöyle söylediğini işittim: "Ey Bilal, ikamet oku da bizi rahatlat!"


Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Ali: "Namazımı kılar istirahat ederim" demişti. Kendisini ayıpladılar. O da şu cevabı verdi: "Ben Resulullah (sav)'ı işittim. Şöyle demişti: "Ey Bilal kalk, bizi namazla istirahate kavuştur."

Ebu Davud, Edeb 86, (4985, 4986)
Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

"Ey Allah'ın Resulü" dedim, "şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına girip kıraatimi iltibas etmeme sebep oluyor, (ne yapayım?)" Aleyhissalatu vesselam bana şu cevabı verdi: "Bu Hınzeb denen bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi ondan Allah'a sığın. Sol tarafına üç kere tükür." (Osman İbnu Ebi'l-As) de ki: "Ben bunu yaptım, Allah Teala Hazretleri onu benden giderdi."

Müslim, Selam 68, (2203)
Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Osman İbnu Ebi'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur): "Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teala Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükafaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti." "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."


Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur: "Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bulaşmasın)."

Buhari, Savm 2, 9, Libas 78; Müslim, Sıyam 164, (1161); Muvatta, Sıyam 58, (1, 310); Ebu Davud, Savm 25, (2363); Tirmizi, Savm 55, (764); Nesai, Sıyam 41, (2,160-161); İbnu Mace, Sıyam 1, (1638), Edeb 58, (3823)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar."

Tirmizi, Cihad 3, (1624)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ey Allah'ın Resulü dedim, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükafaatlandırsın." "Sana" dedi, "orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur."

Nesai, Sıyam 43, (4,165)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez." (Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade var: "Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.")

Buhari, Savm 4, Bed'ü'l-Halk 9; Müslim, Sıyam 166, (1152); Nesai, Sıyam 43, (4,168); Tirmizi, Savm 55, (765)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz."

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur."

Buhari, Savm 5, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Sıyam 2, (1079); Nesai, Sıyam 5, (4, 129)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Nesai'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Bir münadi, her gece şöyle nida edip bağırır: "Ey hayır isteyen, gel! Ey şer isteyen kendini şerden tut!"

Nesai, Savm 5, (4,130)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav)'a, "Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Ramazanı tazim için Şa'ban!" Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaldir?" "Ramazanda verilen!" cevabını verdi.

Tirmizi, Zekat 28, (663)
Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) ramazanı zikrederek buyurdular ki: "Hilali görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilali görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin." (Buhari'nin bir rivayetinde: "Bulut, görmenize mani olursa sayıyı otuza tamamlayın" denmiştir. Müslim ve Nesai'nin Ebu Hüreyre'den kaydettikleri bir rivayette: "Hava bulutlu ise otuz gün oruç tutun" denmiştir.)

Buhari, Savm 11, 5, 13, Talak 25; Müslim, Sıyam 9, (1080); Muvatta, Sıyam 1, (1, 286); Ebu Davud, Savm 4, (2320); Nesai, Savm 10,11, (4, 134)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayını, hilali görmedikçe veya sayıyı ikmdl etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilali görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun."

Ebu Davud, Savm 6, (2362); Nesai, Savm 13, (4, 136,136)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Huzeyfe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog