Arama

Resulullah (sav) şaban ayının günlerini hesapladığı kadar başka bir ayın günlerini hesaplamadı. Sonra ramazan hilalini görünce oruca başlardı. Eğer bulut araya girer (hilali göremez) ise (şabanı) otuz gün olarak hesaplar, sonra ramazan orucuna başlardı.

Ebu Davud, Savm 6, (2325)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Bir Bedevi Resulullah (sav)'a gelerek: "Ben hilali -yani ramazan hilalini- gördüm!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getirirmisin?" diye sordu. Adam "evet" deyince: "Muhammed'in Allah Resulü olduğuna da şehadet eder misiniz?" dedi. Adam buna da: "evet" diye cevap verince,Efendimiz: "Ey Bilal!" dedi, "halka yarın oruç tutmalarını ilan et!"

Ebu Davud, Sıyam 14, (2340, 2341); Tirmizi, Savm 7, (691); Nesai, Savm 8, (4,132); İbnu Mace, Sıyam 6, (1652)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Halk hilali görmek için gayret sarfetti. Ben, Resulullah (sav)'ı gördüğümü (tek başıma) söyledim. Sözüm üzerine oruç tuttu ve halka da oruç tutmalarını emretti.

Ebu Davud, Savm 14, (2342)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Hüseyin İbnu'l-Haris el-Cedeli, Haris İbnu Hatib (ra)'den anlatıyor: "Haris dedi ki: "Resulullah (sav) hilali görünce oruç tutmamızı emretti, eğer biz göremez de iki adil şahid gördükleri hususunda şehadet ederlerse, onların şehadetlerine uyarak tutacaktık."

Ebu Davud, Savm 13, (2338)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Haris İbnu Hatib

Ebu Umayr İbnu Enes, Resulullah (sav)'ın ashabından olan amcalarından naklettiğine göre, bir grup kimse Resulullah (sav)'a binekleriyle gelip: "Dün hilali gördük" diye şehadette bulundular. Bunun üzerine, Efendimiz onlara oruçlarını açmalarını, sabah olunca da musallaya (bayram namazına) gelmelerini emretti.

Ebu Davud, Salat 255, (1157); Nesai, Iydeyn 2, (3, 180)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Umayr İbnu Enes

Ben Şam'da iken ramazan hilali beklenmişti. Hilali bir cuma günü ben de gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye geldim, İbnu Abbas (ra): "Hilali ne zaman görmüştünüz?" diye sordu. Ben: "Cuma günü!" dedim, İbnu Abbas tekrar: "Sen de hilali gördün mü?"dedi. Ben: "Evet, hem ben, hem de halk gördü ve herkes oruç tuttu. Hz. Muaviye (ra) de oruç tuttu!" dedim, İbnu Abbas (ra): "Ama biz hilali cumartesi gecesi gördük. Öyleyse otuza tamamlayıncaya veya hilali görünceye kadar tutmalıyız." dedi. Ben: "Hz. Muaviye'nin görmesiyle ve onun orucuyla iktifa etmiyor musun?" dedim. Cevaben: "Hayır! Resulullah (sav) bize böyle emretti" dedi.

Müslim, Sıyam 28, (1087); Ebu Davud, Savm 9, (2332); Tirmizi, Savm 9, (693); Nesai, Savm 7, (4, 131)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Küreyb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Muteber) oruç, (hep beraber) tuttuğunuz gündekidir, (Muteber) iftar, (hep beraber) ettiğiniz gündekidir. (Muteber) kurban (hep beraber) kurban kestiğiniz gündekidir."

Tirmizi, Savm 11, (697); Ebu Davud, Savm 5, (2324)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayı şöyle, şöyle şöyledir -bu sırada iki elini bütün parmaklarıyla iki sefer çırptı, üçüncü çırpışta sağ veya sol başparmağını yumdu.-"

Buhari, Savm 13, 6, 11, Talak 29; Müslim, Savm 13-16, (1080); Ebu Davud, Savm 4, (2319, 2320, 2321); Nesai, Savm 17, (4,139, 140)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Müslim ve Nesai'de gelen bir rivayette: "Biz ümmi bir milletiz, yazmayız ve hesap yapmayız. Ay, şöyle şöyledir" dedi. Yani bir defasında yirmidokuz, bir defasında otuz gösterdi" denmiştir.

Müslim, Savm 13-16, (1080); Nesai, Savm 17, (4,139, 140)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki bayram ayı eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü'l-Hicce aylarıdır."

Buhari, Savm 12; Müslim, Sıyam 31, (1089); Ebu Davud, Savm 4, (2323); Tirmizi, Savm 8, (692)
Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Bekre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur."

Ebu Davud, Savm 71, (2454); Tirmizi, Savm 33, (730); Nesai, Savm 68, (4, 196, 197)
Orucun Rükunleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Hafsa

Hz. Aişe ve Hz. Hafsa (ra) buyurdular ki: "Sadece şafaktan önce niyet edenlerin orucu muteberdir."

Nesai, Savm 68, (4,197, 198); Muvatta, Sıyam 5, (1, 288)
Orucun Rükunleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) bir gün bana: "Yanında (yiyecek) bir şey var mı?"diye sordu. "Hayır!" demem üzerine: "Ben oruç tutacağım!" buyurdu. Yanmıdan çıkınca bize bir hediye geldi "veya bize bir grup misafir geldi.- Resulullah (sav) eve geri dönünce: "Ey Allah'ın Resulü bize bir hediye geldi -veya bize ziyaretçiler geldi- sana yiyecek birşey hazırladım!" dedim. "Nedir o?" diye sordu. Ben: "Hays! (un, yağ, hurmadan yapılan bir yemek)" dedim. "Getir onu" buyurdu. Ben de getirdim. Aleyhissalatu vesselam onu yedi sonra: "Oruçlu olarak sabahlamıştım" buyurdu. (Mücahid (ra) der ki: "Bu, malından sadaka çıkaran adam gibidir, o dilerse çıkardığı sadakayı verir (yani kararını icra eder), isterse vermekten vazgeçer.")

Müslim, Sıyam 169, (1154); Nesai, Savm 67, (4, 193-195); Tirmizi, Savm 35, (733, 734); Ebu Davud, Savm 72, (2455)
Nafile Orucun Niyyeti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Ebu'd-Derda (ra) gündüzleyin gelir: "Yanınızda yiyecek var mı?" diye sorardı. Şayet biz: "Hayır, yok!" diyecek olsak: "öyleyse bugün ben oruçluyum!" derdi. Ebu Talha, Ebu Hüreyre, İbnu Abbas, Huzeyfe (ra) hep böyle yaptılar.

Buhari, Savm 21, (Tercümede, yani bir bab başlığında zikretmiştir)
Nafile Orucun Niyyeti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ümmü'd-Derda

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin."

Ebu Davud, Savm 32, (2380); Tirmizi, Savm 25, (720); İbnu Mace, Savm 16, (1676)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog