Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak."

Tirmizi, Savm 24, (719)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Ma'dan İbnu Talha, kendisine Ebu'd-Derda (ra)'nın şunu anlattığını söylemiştir: "Resulullah (sav) kustu ve orucunu açtı. Sevban (ra)'a bu meseleyi sordu. Sevban: "Doğru söylemiş, o zaman abdest suyunu ben döktüm" dedi.

Ebu Davud, Savm 32, (2381); Tirmizi, Taharet 64, (87)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Resulullah (sav) ihramlı olduğu halde hacamat oldu. Keza oruçlu iken de hacamat oldu.

Buhari, Savm 32, Tıbb 11; Müslim, Hacc 87, (1202); Ebu Davud, Savm 29, (2372, 2373); Tirmizi, Savm 61, (775, 776, 777)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Biz oruçlunun hacamat olmasını, sadece bitap düşmesinden korkarak terkettik.

Ebu Davud, Savm 29, (2375); Buhari, Savm 32
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | Enes

İbnu Ebi Leyla, Sahabi bir zattan naklediyor: "Resulullah (sav) hacamat olmaktan, muvasaladan (üst üste bir kaç gün oruç açmamaktan) yasakladı. Ancak bunları Ashabına haram kılmadı. Kendisine: "Ey Allah'ın Resulü, sen sahura kadar orucu devam ettiriyorsun" denildi de şu cevabı verdi: "Ben sahura kadar uzatıyorum, zira Rabbim bana yedirip içirmektedir."

Ebu Davud, Savm 29, (2374)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Ebi Leyla

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmıştır."

Tirmizi, Savm 60, (774); Ebu Davud, Savm 28, (2367); İbnu Mace, Savm 18 (1679, 1680, 1681)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | Rafi' İbnu Hadic

Bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, gözüm ağrıyor, oruçlu olduğum halde sürme çekiyorum (bu orucumu bozar mı?)" diye sordu. Resulullah: "Hayır (bozmaz)" dedi.

Tirmizi, Savm 30, (726)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | Enes

Abdurrahman İbnu Nu'man İbni Ma'bed İbni Hevze (an ebihi an ceddihi) anlatıyor: "Resulullah (sav) uyku sırasında gözlere miskle karıştırılmış ismid (sürmesi) çekilmesini emir buyurdu ve: "Oruçlu bundan sakınsın." dedi.

Ebu Davud, Savm 31, (2377)
Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak | ORUÇ BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Nu'man

Resulullah (sav) oruçlu olduğu halde hanımlarından birini öperdi." (Hz. Aişe bunu söyleyip sonra güldü.)

Buhari, Savm 24, 23; Müslim, Sıyam 62-65, (1106); Muvatta, Sıyam 14, (1, 292); Ebu Davud, Savm 33, (2382-2386); Tirmizi, Savm 31, (727-729)
Öpme Ve Mübaşeret | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Bir başka rivayette şöyle der: "Resulullah (sav) oruçlu iken mübaşerette bulunurdu. O, nefsine hepinizden çok hakim idi."

Buhari, Savm 24, 23; Müslim, Sıyam 62-65, (1106); Muvatta, Sıyam 14, (1, 292); Ebu Davud, Savm 33, (2382-2386); Tirmizi, Savm 31, (727-729)
Öpme Ve Mübaşeret | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Hz. Ömer İbnu'l-Hattab (ra) (bir gün telaşla gelerek): "Ey Allah'ın Resulü! Bugün ben büyük bir hatada bulundum, oruçlu iken (hanımımı) öptüm!" dedi. Resulullah da şöyle cevapladı: "Sen oruçlu iken mazmaza yapmaz mısın? (Bu orucunu bozar mı?)" (Ravilerden İsa İbnu Hammad rivayetinde) der ki: "Dedim ki: "Bunda bir beis yok!" Resulullah (sav) buyurdular ki: "Öyleyse niye öpmeden telaşa düşüyorsun?"

Ebu Davud, Savm 33, (2385)
Öpme Ve Mübaşeret | ORUÇ BÖLÜMÜ | Cabir

Bir adam Resulullah (sav)'a, oruçlunun hanımıyla mübaşeretinden sordu. Aleyhissalatu vesselam ruhsat verdi. Arkadan bir başkası geldi, o da aynı şeyi sordu. Buna mübaşereti yasakladı. Resulullah (sav)'ın ruhsat tanıdığı kimse yaşlı birisiydi, yasakladığı kimse de gençti.

Ebu Davud, Savm 35, (2387)
Öpme Ve Mübaşeret | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Abdullah İbnu Ömer (ra) oruçluyu öpme ve mübaşeretten men ederdi.

Muvatta, Sıyam 20, (1,293)
Öpme Ve Mübaşeret | ORUÇ BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir."

Buhari, Savm 26, Eyman 15; Müslim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721); Ebu Davud, Savm 39, (2398)
Unutarak Orucu Bozma | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav), bazan olurdu bir ay boyu oruç tutmazdı ve o aydan hiç oruç tutmayacağını zannederdik. Bazan da (öylesine ara vermeden) tutardı ki, o aydan hiç bir günü oruçsuz geçirmeyecek zannederdik. Sen onu, geceleyin namaz kılarken görmek istesen mutlaka görürdün. Geceleyin uyur görmek istesen mutlaka görürdün."

Buhari, Savm 53, Teheccüd 11; Müslim, Sıyam 180, (1158); Tirmizi, Savm 57, (769)
Orucun Zamanı | ORUÇ BÖLÜMÜ | Enes

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog