Arama

Resulullah (sav), ramazan dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmedi.

Buhari, Savm 53; Müslim, Savm 178 (1157); Nesai, Savm 70, (4, 199)
Orucun Zamanı | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Aşura orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah(ın rahmetin)'den umarım."

Tirmizi, Savm 48, (752)
Aşura Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | Katade

Ramazan (farz olmazdan) önce Aşura orucu tutuluyordu. Ramazanın farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadı.

Buhari, Savm 69, Hacc 1, 47, Menakıbu'l-Ensar 26, Tefsir, Bakara 24; Müslim, Sıyam 115; Muvatta, Sıyam 80; Ebu Davud, Savm 64, (2442, 2443); Tirmizi, Savm 49, (753)
Aşura Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Medine'ye gelince, yahudileri Aşura günü oruç tutar gördü. Onlara: "Bu da ne, (niçin oruç tutuyorsunuz)?" diye sordu. "Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu." dedilir. Resulullah (sav): "Ben Musa'ya sizden daha layığım" buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını emretti.

Buhari, Savm 69, Enbiya 22, Fedailul-Ashab 52, Tefsir, Yunus 1, Ta-ha 1; Müslim, Sıyam 127, (1130); Ebu Davud, Savm 64, (2444)
Aşura Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Biz Aşura günü oruç tutuyor ve sadaka-ı fıtrı ödüyorduk. Ramazan orucunun farziyyeti ve zekat emri inince artık onunla emredilmedik, ondan yasaklanmadık da, biz onu yapıyorduk.

Nesai, Zekat 35, (5,49)
Aşura Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | Kays İbnu Sa'd İbnu Ubade

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."

Buhari, Savm 53; Müslim, Sıyam 179, (1157); Ebu Davud, Savm 55, (2430)
Receb Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | Abbad İbnu Hanif

Resulullah (sav) (bazan) oruca öyle devam ederdi ki, "(Bu ay) hiç yemiyecek" derdik. Bazan da öyle devamlı yerdi ki, "(Bu ay) hiç tutmayacak" derdik. Ben, onun ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. Herhangi bir ayda Şaban ayında tuttuğundan daha fazla tuttuğunu da görmedim.

Buhari, Savm 52; Müslim, Sıyam 175, (1156); Muvatta, Sıyam 56, (1, 309); Ebu Davud, Savm 56, 59, (2431, 2434); Tirmizi, Savm 37, (736); Nesai, Savm 70, (4, 199, 200)
Şaban Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Ben, Resulullah (sav)'ın Şaban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim.

Tirmizi, Savm 37, (736); Ebu Davud, Savm 11, (2335); Nesai, Savm 70, (4, 200)
Şaban Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ümmu Seleme

"Ey Allah'ın Resulü" dedim, "Şaban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Bu, Receb'le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülalemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum."

Nesai, Savm 70, (4,201)
Şaban Orucu | ORUÇ BÖLÜMÜ | Üsame

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur."

Müslim, Sıyam 204, (1164); Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)
Şevval'den Altı Gün | ORUÇ BÖLÜMÜ | Eyub

Hüneyde İbnu Halid hanımından, o da Resulullah (sav)'ın zevcelerinden birinden anlatıyor: "Resulullah (sav) Zilhicceden dokuz günle Aşura günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı."

Ebu Davud, Savm 61, (2437); Nesai, Savm 83, (4, 220)
Zilhicce'den On Gün | ORUÇ BÖLÜMÜ | Hüneyde İbnu Halid

Hz. Aişe (ra) Arefe günü oruç tutardı. Ben Arefe akşamı imamın (hacc emirinin, Müzdelife'ye gitmek üzere) hareket ettiği sırada Hz. Aişe'nin yerinde kalarak halka kendi arasında bir boşluk açılana kadar bekleyip sonra içecek birşeyler isteyerek iftar yaptığını gördüm.

Muvatta, Hacc 133, (1, 375)
Zilhicce'den On Gün | ORUÇ BÖLÜMÜ | Kasım İbnu Muhammed

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah'ın rahmetinden ümidim var."

Tirmizi, Savm 46, (749); İbnu Mace, Sıyam 40, (1730); Müslim, Sıyam 196, (1162)
Zilhicce'den On Gün | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Resulullah (sav) pazartesi ve perşembe günlerinde oruç(la sevap) arardı."

Tirmizi, Savm 44, (745); Nesai, Savm 70, (4, 202, 203); İbnu Mace, Sıyam 42, (1739)
Haftanın Günleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ameller Allah Teala hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arzedilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arzedilmesini severim."

Tirmizi, Savm 44, (747)
Haftanın Günleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog