Arama

Abdullah İbnu Katade İbni Milhan el-Kaysi, babası (ra)'ndan anlatıyor: "Resulullah (as), bize eyyam-ı biz'de yani ayın onüç, ondört ve onbeşinci günlerinde oruç tutmamızı emrederdi ve "Bunlar yıl orucu vaziyetindedir" derdi."

Ebu Davud, Savm 68, (2449); Nesai, Savm 83, (4, 220, 221)
Eyyamu'l-Biz | ORUÇ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Katade

Resulullah (sav) eyyamu'l-biz'de oruç tutmayı hazerde de seferde de bırakmazdı.

Nesai, Savm 70, (4,198)
Eyyamu'l-Biz | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Aişe (ra)'den sordum: "Resulullah (sav) her ay üç gün oruç tutar mıydı?" "Evet!" diye cevap verdi. Ben tekrar: "Ayın hangi günlerinde tutardı?" dedim. "Hangi günde oruç tuttuğuna ehemmiyet vermezdi" diye cevap verdi.

Müslim, Sıyam 194. (1160); Ebu Davud, Savm 70, (2453); Tirmizi, Savm 54, (763)
Eyyamu'l-Biz | ORUÇ BÖLÜMÜ | Muazetu'l-Adeviyye

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim her ayda üç gün oruç tutarsa işte bu, yıl orucu olur. Allah Teala hazretleri bu hususu te'yiden kitabında şu ayeti indirdi: "Kim bir hayır işlerse o kendisinden on misliyle kabul edilir" (En'am 160). Bir gün on misliyle kabul ediliyor."

Tirmizi, Savm 54, (761); Nesai, Savm 82, (4, 219)
Eyyamu'l-Biz | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur."

Tirmizi, Savm 74, (797)
Eyyamu'l-Biz | ORUÇ BÖLÜMÜ | Amr İbnu Mes'ud

Hz. Aişe (ra)'ye: "Resulullah (sav) herhangi bir güne ayrı bir ehemmiyet verir miydi?" diye sordum. "Hayır!" dedi ve ilave etti: "Onun ameli hafif ve devamlı yağan yağmur gibiydi. Hanginiz Resulullah (sav)'ın tahammül ettiği şeye dayanabilir?"

Buhari, Savm 64, Rikak 18; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 217, (783); Ebu Davud, Salat 317, (1370)
Eyyamu'l-Biz | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki günde oruç caiz olmaz: Fıtır günü (Ramazan bayramının birinci günü) ve Nahr günü."

Buhari, Savm 67, Fadlu's-Salat 6, Cezau's-Sayd 26; Müslim, Sıyam 288, (827); Ebu Davud, Savm 48, (2417); Tirmizi, Savm 58, (772)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri, biz müslümanlarm bayramıdır. Bu günler yeme-içme günleridir." (Tirmizi, hadisin sahih olduğunu söylemiştir)

Ebu Davud, Savm 49, (2419); Tirmizi, Savm 59, (773); Nesai, Menasik 195, (5, 252)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Teşrik günleri yeme-içme ve Allah'a zikretme günleridir."

Müslim, Sıyam 144, (1141)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Nübeyşe el-Hüzeli

Biz Şabandan mı, Ramazandan mı olduğu şüphe edilen günde Ammar (ra)'ın yanında idik. Bize kızartılmış bir koyun getirildi. Cemaatten biri: "Ben oruçluyum" diyerek geri çekildi. Ammar: "Kim bugün oruç tutarsa, muhakkak olarak Ebu'l Kasım (sav)'a isyan etmiştir" dedi.

Ebu Davud, Savm, 10, (2334); Tirmizi, Savm 3, (686); Nesai, Savm 37, (4,153); İbnu Mace, Sıyam 3, (1645)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Sıla İbnu Züfer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim ebed orucu tutarsa, ne oruç tutmuş, ne iftar etmiştir."

Nesai, Savm 71, (4,206,206)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şaban ayı yarılandı mı artık oruç tutmayın."

Ebu Davud, Savm 12, (2337); Tirmizi, Savm 38, (738)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse, ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın. Eğer bir kimse, önceden oruç tutmakta idiyse, orucunu tutsun."

Buhari, Savm 14; Müslim, Savm 21, (1082); Ebu Davud, Savm 11, (2335); Tirmizi, Savm 2, (684); Nesai, Savm 31, 32, (4, 149)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) Arefe günü Arafat'da oruç tutmayı yasakladı.

Ebu Davud, Savm 63, (2440)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden hiç kimse, cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cuma günü de oruç tutabilir."

Buhari, Savm 63; Müslim, Sıyam 147,148; Ebu Davud, Savm 50, (2420); Tirmizi, Savm 42, (743)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog