Arama

Müslim'in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Cuma gecesini, diğer geceler arasında gece namazına tahsis etmeyin, cuma gününü de diğer günler arasında oruç günü olarak tayin etmeyin ancak birinizin tutmakta olduğu oruç arasına denk gelirse o hariç."

Müslim, Sıyam 147,148
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Abdullah İbnu Büsr es'Sülemi, kızkardeşi es-Samma (ra)'dan naklediyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cumartesi günü oruç tutmayın, ancak Allah'ın size farzettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Biriniz yiyecek nev'inden bir şey bulamaz da sadece üzüm (asması) kabuğu veya bir ağaç çöpü bulacak olsa onu ağzından çiğnesin (ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın)." (Ebu Davud hadisin mensuh olduğunu söylemiştir. Tirmizi de hasen demiştir)

Ebu Davud, Savm 51, (2421); Tirmizi, Savm 43, (744); İbnu Mace, Sıyam 38, (1726)
Orucun Haram Olduğu Günler | ORUÇ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Büsr es'Sülemi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var."

Buhari, Savm 20; Müslim, Sıyam 45, (1095); Tirmizi, Savm 17, (708); Nesai, Savm 18, (4, 141)
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bizim orucumuzla Ehl'i Kitab'ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir."

Müslim, Sıyam 46, (1096); Ebu Davud, Savm 15, (2343); Tirmizi, Savm 17, (709); Nesai, Savm 27, (4, 146)
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Amr İbnu'l-As

Resulullah (sav)'la birlikte sahur yemeği yedik, sonra namaza kalktık." Kendisine: "(Yemekle sahur) arasında ne kadar zaman geçti?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Elli ayet (okuyacak) kadar!"

Buhari, Savm 19, Mevakitu's-Salat 27, Teheccüd 8; Müslim, Sıyam 47, (1097); Tirmizi, Savm 14, (703); Nesai, Savm 21, 22, (4, 143)
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Sabit

Ben ailem içerisinde sahur yemeği yiyordum. Sonra ben, sabah namazını Resulullah (sav)'la birlikte kılmak için sür'atli yiyordum.

Buhari, Savm 19, Mevakit, 27
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Huzeyfe (ra)'ye: "Sen Resulullah (sav) ile birlikte hangi vakitte sahur yedin?" diye sorduk. Şu cevabı verdi: "Gündüzdü, ancak güneş doğmamıştı."

Nesai, Savm 20, (4, 142)
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Zirr İbnu Hubeyş

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Fecr-i kazib size mani olmasın, fecr-i sadık karşınıza çıkıncaya kadar yiyin için."

Ebu Davud, Savm 17, (2348); Tirmizi, Savm 15, (705)
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Talk İbnu Ali

Resulullah (sav), fecr-i sadık'ı tarif ederken: "O, enlemesine görülen aydınlıktır, uzunlamasına görülen değil" buyurdu.

Buhari, Ezan 13, Talak 24, Haberu'l-Vahid 1; Müslim, Sıyam 40, (1093); Ebu Davud, Savm 17, (2347); Nesai, Savm 30, (4,148)
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz ezanı işitince (yiyip-içtiği) kap elinde ise, ihtiyacını görünceye kadar onu bırakmasın."

Ebu Davud, Savm 18, (2360)
Orucun Sünnetleri | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gece şu taraftan (doğudan) gelince, gündüz de şu taraftan (batıdan) gidince, güneş de batınca oruçlu orucunu açmıştır."

Buhari, Savm 43; Müslim, Sıyam 51, (1100); Ebu Davud, Savm 19, (2351); Tirmizi, Savm 12, (698)
İftar Vakti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Ömer

Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra), akşam namazını, gecenin karanlığını (ufukta) görür görmez daha iftarı açmadan kılarlar, namazdan sonra da oruçlarını açarlardı. Bunu ramazanda yaparlardı.

Muvatta, Sıyam 8, (1, 289)
İftar Vakti | ORUÇ BÖLÜMÜ | Humeyd İbnu Abdirrahman

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar iftarda ta'cile yer verdikleri müddetçe hayır üzere devam ederler."

Buhari, Savm 45; Müslim, Sıyam 48, (1098); Muvatta, Sıyam 6, (1, 288); Tirmizi, Savm 13, (699)
İftarda Ta'cil | ORUÇ BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Nübüvvet (peygamberlik) amellerinden biri de iftarın ta'cili (öne alınması), sahurun da te'hir edilmesidir.

Muvatta, Kasru's-Salat 46, (1, 158)
İftarda Ta'cil | ORUÇ BÖLÜMÜ | Abdulkerim İbnu Ebi'l-Muharik

Resulullah (sav), namaz kılmazdan önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su yudumlardı.

Ebu Davud, Savm 22, (2556); Tirmizi, Savm 10, (694)
İftarda Ta'cil | ORUÇ BÖLÜMÜ | Enes

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog