Arama

Bir bedevi gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Bana hicretten haber ver!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Vay sana! O ağır bir iştir. Senin develerin var mı?" dedi. Adam, "Evet!" deyince: "Zekatlarını veriyor musun?" diye sordu. Adam yine "Evet!" deyince: Ö"yleyse sen o uzaklarda kal ve çalış, zira Allah senin amelinden hiçbir şeyi eksiltmeyecektir" buyurdu.

Buhari, Zekat 36, Edeb 95; Müslim, İmaret 87, (1865); Ebu Davud, Cihad 1, (2477); Nesai, Bey'a 11, (7, 144)
Sadaka Ve Nafakanın Fazileti | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder."

Tirmizi, Zekat 28, (664)
Sadaka Ve Nafakanın Fazileti | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kulların sabaha erdiği her günde iki melek semadan iner ve bunlardan biri şöyle dua eder: "Ey İlahımız! İnfak edene halef (devam) ver." Diğeri de şöyle dua eder: "Ey İlahımız! Cimriye de telef ver."

Buhari, Zekat 28; Müslim, Zekat 57, (1010)
Sadaka Ve Nafakanın Fazileti | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman olan bir kul, sahib olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak öderse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder." "Bu nasıl olur?" diye sorulmuştu, şöyle cevap verdi; "Diyelim ki malı deve cinsindendir, iki deve; sığır cinsindendir, iki sığır (infak eder)."

Nesai, Cihad 45, (6, 48-49)
Sadaka Ve Nafakanın Fazileti | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir dinar var Allah yolunda harcadın, bir dinar var köle azad etmede harcadın, bir dinar var fakirler için tasadduk ettin, yine bir dinar var onu da ailen için harcadın, işte (hep hayırda harcanan) bu dinarların sana en çok sevap getirecek olanı ehlin için harcadığındır."

Müslim, Zekat 39, (995)
Sadaka Ve Nafakanın Fazileti | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur."

Buhari, Nafakat 1, İman 41; Müslim, Zekat 48, (1002); Nesai, Zekat 60, (5, 69); Tirmizi, Birr 42, (1966)
Sadaka Ve Nafakanın Fazileti | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Mes'ud el-Bedri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim ailesine Aşura günü geniş (cömert) davranırsa Allah da ona senenin geri kalan günlerinde geniş davranır." Süfyan Sevri derki: "Biz bunu denedik ve öyle bulduk." [Rezin tahric etmiştir. (Cami'üs-Sağir (Şerhi Feyzu'l-Kadir)de mevcuttur) 6, (235).]

Rezin
Sadaka Ve Nafakanın Fazileti | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka verin. Kişinin eline parayı alıp sadaka olarak vermek üzere çıktığı ve fakat kendisine bağışta bulunulan kimsenin "Bunu dün getirmiş olsaydın kabul ederdim, ama şu anda ona ihtiyacım yok" diye cevap vereceği ve böylece sadakasını kabul edecek bir kimseyi bulamadan sadakası elinde olduğu halde geri döneceği zaman yakındır."

Buhari, Fiten 24, Zekat 9; Müslim, Zekat 58, (1011); Nesai, Zekat 64, (5, 77)
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Harise İbnu Vehb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman, tek bir erkeğe kırk tane kadının tabi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün."

Buhari, Zekat 9; Müslim, Zekat 69, (1012)
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka vermede acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez." [Rezin tahriç etmiştir. (Camiu's-Sagir şerhi Feyzu'l-Kadir'de mevcuttur) 3, (195)]

Rezin
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah arzı yarattığı zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar. "Ey Rabbimiz!" dediler, "dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?" "Evet," buyurdu. "Demiri yarattım." "Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı?" dediler. Hak Teala: Evet" dedi. "Ateşi yarattım" "Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?" diye yine sordular. Hak Teala: "Evet," dedi, "suyu yarattım!" "Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?" dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi: "Evet, rüzgarı yarattım." "Rüzgardan daha şiddetli birşey yarattın mı?" diye yine sordular. Hak Teala: "Evet insanoğlunu yarattım" dedi ve devam etti: "Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse (daha şiddetlidir)."

Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366)
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) minberde, sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada: "Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır!" buyurdu. "Üstteki" infak eden, "alttaki" de dilenen demektir."

Buhari, Zekat 18; Müslim, Zekat 94, (1033); Muvatta, Sadaka 8, (2, 998); Ebu Davud, Zekat 28, (1648); Nesai, Zekat 52, (5, 61)
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav): "Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun" buyurdu.


Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Adiyy İbnu Hatim

Bir rivayette de: "Sizden kim, bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse, bunu yapsın" buyurmuştur.

Buhari, Zekat 10, 9, Menakıb 25, Edeb 34, Rikak 49, 51, Tevhid 24, 36; Müslim, Zekat 66-67, (1016); Nesai, 63, (5, 74-75)
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Bir gün: "Ey Allah'ın Resulü! dendi, "hangi sadaka daha üstündür?" "Fakirin cömertliğidir. Sen bakımıyla mükellef olduklarından başla."

Ebu Davud, Zekat 40, (1677)
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog