Arama

Bir rivayette şöyle buyurmuştur: "Koca, kadının ismetine (nikahına) sahipse, kadının kendi malında da tasarrufu caiz olmaz."

Ebu Davud, Büyu 86, (3546, 3547); Nesai, Zekat 58, (5, 65, 66)
Sadakanın Ahkamı | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman emin vekilharç, kendisine emredilen malı, gönül hoşluğu ile verdiği takdirde tasadduk edenlerden biri olur (ve sevaba iştirak eder)."

Buhari, Zekat 25; Müslim, Zekat 79, (1023)
Sadakanın Ahkamı | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Ben Allah yolunda bir at tasadduk etmiş idim. Ona sahip olan kişi, hayvanın bakımını ihmal etti. Bunun üzerine atı satın almak istedim. Biraz ucuza satar diye düşünüyordum. Önce Resulullah (sav) 'a bir sorayım dedim: "Sakın ha!" buyurdu, "ne onu satın al ne de sadakana dön, hatta onu sana bir dirheme verse bile. Zira sadakasına dönen, kustuğuna dönen gibidir!" buyurdular. (Muvatta'nın bir rivayetinde şu ziyade vardır: "...(Sadakasına dönen) kusmuğuna dönen köpek gibidir.")

Buhari, Zekat 59, Vesaya 31, Cihad 119, 137; Müslim, Hibat 3, (1621); Muvatta, Zekat 50, (1, 282); Ebu Davud, Zekat 9, (1793); Tirmizi, Zekat 23, (668); Nesai, Zekat 100, (5, 108, 109)
Sadakanın Ahkamı | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Ömer

Bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, annem vefat etti. Ben onun için tasaddukta bulunsam ona faydası olur mu?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Evet" deyince, adam: "Benim bir meyveliğim var. Sizi şahid kılıyorum, onu annem için tasadduk ediyorum!" dedi.

Buhari, Vesaya 15, 20, 26; Ebu Davud, Vesaya 15, (2882); Tirmizi, Zekat 33, (669); Nesai, Vesaya 8, (6, 252, 253)
Sadakanın Ahkamı | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

"Ey Allah'ın Resulü" dedim, "annem vefat etti, (onun adına) yapacağım sadakanın hangisi efdaldir?" "Su" buyurdular. Bu cevap üzerine Sa'd bir kuyu kazdı ve: "Bu kuyu Sa'd'in annesi için" dedi.

Ebu Davud, Zekat 42, (1679, 1680, 1681); Nesai, Vesayl 9, (6, 254, 255)
Sadakanın Ahkamı | SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ | Sa'd İbnu Ubade

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rahim Arş'a asılıdır, der ki: "Kim beni sıla öderse Allah da ona sıla etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun."

Buhari, Edeb 13; Müslim, Birr 17, (2555)
Sıla-i Rahm Hakkında | SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın."

Buhari, Edeb 12
Sıla-i Rahm Hakkında | SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nesebinizden sıla-i rahm yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır."

Tirmizi, Birr 49, (1980)
Sıla-i Rahm Hakkında | SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) 'dan izin almadan bir cariye azad ettim. Resulullah'ın benimle kalma günü gelip, beraber olduğumuz zaman: "Ey Allah'ın Resulü, cariyemi azad ettim, farkettiniz mi?" dedim. "(Sahi mi söylüyorsun), bunu yaptın mı?" dedi. Ben, "Evet!" deyince: "Keşke onu dayılarına verseydin, senin için daha hayırlı olacaktı!" buyurdular.

Buhari, Hibe 15; Müslim, Zekat 44, (999); Ebu Davud, Zekat 45, (1690)
Sıla-i Rahm Hakkında | SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ | Meymüne

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Fakirlere yapılan tasadduk bir sadakadır, ama zi-rahm'a (yani akrabaya) yapılan ikidir; Biri sıla-i rahim, diğeri sadaka."

Nesai, Zekat 82, (5, 92); Tirmizi, Zekat 26, (658); İbnu Mace, Zekat28, (1844)
Sıla-i Rahm Hakkında | SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ | Selman İbnu Amir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim."

Tirmizi, Rada' 10, (1159)
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer."

Tirmizi, Rada' 10, (1161)
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları | SOHBET BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nefsim kudret dinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim, bir erkek hanımını yatağa davet ettiginde kadın imtina edip gelmezse, kocası ondan razı oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler."

Buhari, Nikah 86, Bed'ü'l-Halk 6; Müslim, Nikah 120-122 (1436); Ebu Davud, Nikah 41, (2141)
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir başka rivayette şöyle denmiştir: "Erkek, kadınını yatağına çağırır, kadında gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar -bir rivayette yatağa gelinceye kadar- kadına lanet okurlar."

Buhari, Nikah 86, Bed'ü'l-Halk 6; Müslim, Nikah 120-122 (1436); Ebu Davud, Nikah 41, (2141)
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir başka rivayette: "Kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lanetler" denmiştir.

Buhari, Nikah 86, Bed'ü'l-Halk 6; Müslim, Nikah 120-122 (1436); Ebu Davud, Nikah 41, (2141)
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog