Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir: "Selamım almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamukallah demek." (Müslim'in bir rivayetinde şu ziyade vardır: "Eğer seni davet ederse icabet et, senden nasihat taleb ederse ona nasihat et")

Buhari, Cenaiz 2; Müslim, Selam 4, (2162); Ebu Davud, Edeb 98, (5030); Tirmizi, Edeb 1, (2738); Nesai, Cenaiz 52, (4,52)
Sohbet Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Aç'ı doyurun, hastayı ziysiret edin, esirleri hürriyetine kavuşturun."

Buhari, Marda 4, Cihad 171, Nikah 71, Ahkam 23; Ebu Davud, Cenaiz 11, (3105)
Sohbet Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey Ebu Zerr! Marufdan (iyilik) hiç bir şeyi hakir görme, hatta bir kardeşini güler bir yüzle karşılaman bile (basit bir şey değildir). Et satın aldığın veya bir tencere kaynattığın zaman suyunu artır, ondan komşuna bir avuç (kadar da olsa) ver."

Tirmizi, Et'ime 30, (1834)
Sohbet Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) (bir gün): "Sakın yollarda oturmayın!" buyurmuştu. "Ya Resulullah" dediler, "oturmadan edemeyiz, oralarda (oturup) konuşuyoruz." "Mutlaka oturacaksınız, bari yola hakkını verin!" buyurdu. Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resulü, onun hakkı nedir?" diye sordular. "Gözlerinizi kısmak, (gelip geçeni) rahatsız etmemek, selama mukabele etmek, emr bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker yapmaktır!" dedi. (Hz. Ömer'den yapılan bir başka rivayette şu ziyade var: "Yardım isteyen mazluma yardım edersiniz, yolunu kaybedene rehber olursunuz.")

Buhari, İsti'zan 2, Mezalim 22; Müslim, Libas 114, (2121); Ebu Davud, Edeb 13, (4815)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Said el-Hudri

Resulullah {sa) buyurdular ki: "Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususi konuşmasınlar, bu öbürünü üzer."

Buhari, İsti'zan 45; Müslim, Selam 36, (2183); Muvatta, Kelam 13, (2, 988, 989); Ebu Davud, Edeb 29, (4852)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav)'dan daha sevgili kimse yoktu. Buna rağmen Aleyhissalatu vesselam'ı gördükleri zaman ayağa kalkmazlardı, çünkü O'nun bundan hoşlanmadığını biliyorlardı.

Tirmizi, Edeb 13, (2755)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Enes

Bir gün Resulullah (sav) yanımıza geldi, elinde bir asa (değnek) vardı. Biz ayağa kalktık. "Yabancıların birbirlerini büyüklemek için ayağa kalkmaları gibi ayağa kalkmayın!" buyurdu.

Ebu Davud, Edeb 165, (5230)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Hz. Muaviye (ra), İbnu'z-Zübeyr ve İbnu Amir (ra)'in yanlarına geldi. İbnu Amir ayağa kalktı, İbnu'z-Zübeyr oturdu (kalkmadı). Hz. Muaviye (ra), İbnu Amir'e: "Otur, zira Resulullah (sav)'ın : "İnsanların kendisi için ayağa kalkmalarından hoşlanan kimse ateşteki yerini hazırlasın" buyurduğunu işittim" dedi.

Ebu Davud, Edeb 165, (5229); Tirmizi, Edeb 13, (2756)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Miclez

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp sonra da oraya oturmasın. Ancak (halkayı) genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin." Birisi yerinden kalkacak olsa, Abdullah İbnu Ömer (ra), oraya oturmazdı.

Buhari, İsti'zan 31, Cuma 20; Müslim, Selam 27, (2177); Tirmizi, Edeb 9, (2750,2751); Ebu Davud, Edeb 18, (4828)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse ihtiyacı için çıkar, sonra geri dönerse, önceki yerine oturmaya (herkesten ziyade) hak sahibidir."

Tirmizi, Edeb 10, (2752)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Vehb İbnu Huzeyfe

Resulullah (sav) 'a geldiğimiz zaman, (halkanın) sonuna otururduk.

Ebu Davud, Edeb 16, (4825); Tirmizi, İsti'zan 29, (2723)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semüre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimsenin, izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz." [Tirmizi'nin rivayetinde: "İzinleri olmadan iki kişinin arasını açması kişiye helal olmaz" şeklinde gelmiştir.]

Ebu Davud, Edeb 24, (4844, 4845); Tirmizi, Edeb 11, (2753)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Meclislerin en hayırlısı geniş olanıdır."

Ebu Davud, Edeb 14, (4820)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Saidi'l-Hudri

Bir adam halkanın ortasına oturmuştu. Huzeyfetu'bnul-Yeman (ra) dedi ki: "Halkanın ortasında oturan, Muhammed (sav) diliyle lahetlenmiştir."

Ebu Davud, Edeb 17, (4826); Tirmizi, Edeb 12, (2754)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Miclez

Resulullah (sav) mescide girince cemaatı bir kısım halkalar halinde gördü ve: "Sizleri niye böyle dağınık gruplar halinde görüyorum?" buyurdu.

Müslim, Salat 119, (430); Ebu Davud, Edeb 16, (4823)
Meclis (Oturma) Adabı | SOHBET BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semüre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog