Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Allah rızası için bir arkadaşını ziyaret eder veya bir hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulunursa, bir münadi ona şöyle nida eder: "Dünya ve ahirette hoş yaşayışa eresin. Bu gidişin de hoş oldu. Kendine cennette bir yer hazırladın."

Tirmizi, Birr 67, (2009)
Hasta Ziyareti Ve Fazileti | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) gözümdeki bir ağrı sebebiyle beni ziyaret etti."

Ebu Davud, Cenaiz 9, (3102)
Hasta Ziyareti Ve Fazileti | SOHBET BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Erkam

Sa'd İbnu Mu'az, Hendek savaşı sırasında kol damarından yaralanınca, Resulullah (sav) onun için mescide bir çadır kurdurdu. Maksadı, onu daha yakından ziyaret etmek (ve ilgilenmek)di."

Ebu Davud,Cenaiz 8, (3101); Nesai, Mesacid 18, (2, 45)
Hasta Ziyareti Ve Fazileti | SOHBET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yanında şu duayı yedi kere okursa, Allah ona bu hastaltğından mutlaka şifa verir: Es'elullahe'l-azime Rabbe'l-Arşi'l-azimi en yeşfiyeke (Büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'tan senin için şifa taleb ediyorum).

Ebu Davud, Cenaiz 12, (3106); Tirmizi, Tıbb 32, (2084)
Hasta Ziyareti Ve Fazileti | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir hastanın yanına girince, ona sağlık ve uzun ömür temennisiyle onu rahatlatın. Zira böyle yapmak onun gönlünü hoş eder."

Tirmizi, Tıbb 35, (2088)
Hasta Ziyareti Ve Fazileti | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Said

Yahudilerden bir çocuk Resulullah (sav)'a hizmet ediyordu. Bir gün hastalandı. Resulullah (sav) onun ziyaretine geldi. Baş ucunda oturdu ve: "Müslüman ol!" buyurdu. Çocuk yanında durmakta olan babasına baktı. Babası da: "Ebu'l'Kasim'a, itaat et!" diye emretti. Çocuk derhal müslüman oldu. Resulullah (sav) oradan ayrıldığı vakit şöyle diyordu: "Onu benim vesilemle ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun."

Buhari, Cenaiz 80, Merda 11; Ebu Davud, Cenaiz 5,(3095)
Hasta Ziyareti Ve Fazileti | SOHBET BÖLÜMÜ | Enes

Hastayı ziyaret ederken az oturmak ve az gürültü yapmak sünnettendir. (Rezin ilavesidir)

Buhari, İlm 39, Cihad 176, Cizye 6, Megazi 83, İ'tisam 26, Marda 17,3
Hasta Ziyareti Ve Fazileti | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) Mekke'ye geldiği zaman kendini, Abdulmuttaliboğullarının çocukları karşıladılar. Resulullah (sav) birini önüne, diğerini de arkasına bindirdi.

Buhari, Umre 13, Libas 99, 100; Nesai, Menasik 121, (5, 212)
Binme Ve Terkiye Alma | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İbnu'z-Zübeyr'in, kendisine şunları söylediğini anlatmıştır: "Hatırlar mısın, hani biz Resulullah (sav)'ı karşılamıştık: Ben, sen ve İbnu Abbas!" Abdullah: "Evet hatırlıyorum", demiş ve ilave etmiştir: "Bizi bineğine almış, seni terketmişti."

Buhari, Cihad 196; Müslim, Fedailu's-Sahabe 66, (2427); Ebu Davud, Cihad 60, (2566)
Binme Ve Terkiye Alma | SOHBET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Cafer

Resulullah (sav)'ın Ufeyr denen merkebinin terkisinde idim.

Ebu Davud,Cihad 53, (2659)
Binme Ve Terkiye Alma | SOHBET BÖLÜMÜ | Muaz

Ravi, bir adamdan naklen demiştir ki: "Ben Resulullah (sav)'ın terkisinde idim. Hayvanın ayağı kaydı, Ben, "Kör şeytan!" demiş bulundum. Bana: "Böyle söyleme, zira böyle söylersen o büyür, hatta ev kadar olur ve "kendi gücümle onu yere attım!" der. Fakat sen: "Bismillah!" de, zira böyle söylersen o küçülür ve sinek kadar olur."

Ebu Davud, Edeb 86, (4982)
Binme Ve Terkiye Alma | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu'l-Müleyh

Abdullah İbnu Büreyde, babasından (ra) anlatıyor: "Beraberinde bir merkeb olan bir zat Hz. Peygamber'e gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Bin!"dedi ve adam (kayarak, hayvanın) terkisine geçti. Aleyhissalatu vesselam: Hayır, hayvanın önüne binmeye sen benden daha çok hak sahibisin, hakkını bana bağışlarsan o başka!" buyurdu. Adam da: "Önü sana bağışladım!" dedi. Bunun üzerine hayvana bindi."

Ebu Davud, Cihad 65, (2572); Tirmizi, Edeb 25, (2774)
Binme Ve Terkiye Alma | SOHBET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Büreyde

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hz. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim."

Buhari, Edeb 28; Müslim, Birr 140, (2624); Ebu Davud, Edeb 132, (5151); Tirmizi, Birr 28, (1943)
Komşuyu Himaye | SOHBET BÖLÜMÜ | Aişe

İbnu Ömer (ra) için bir koç kesildi. İbnu Ömer, ailesine: "Ondan yahudi komşumuza hediye ettiniz mi?"diye sordu. "Hayır!" cevabını alınca: "Bundan ona da gönderin. Zira ben Resulullah (sav)'ın: "Cebrail bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim" dediğini işittim" buyurdu.

Ebu Davud, Edeb 132, (5152); Tirmizi, Birr 28, (1944)
Komşuyu Himaye | SOHBET BÖLÜMÜ | Amr İbni Şu'ayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Komşusu, zararlarından emin olmayan kimse cennete giremez."

Buhari, Edeb 29; Müslim, İman 73, (46)
Komşuyu Himaye | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog