Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın."

Buhari, Nikah 111, Cezau's-Sayd 26, Cihad 140, 181; Müslim, Hacc 424, (1341)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Aklında bir şeyler olan bir kadın vardı. Bir gün Resulullah (sav)'a: "Ey Allah'ın Resulü! Benim sana bir ihtiyacım var!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Ey ümmü fülan, yollardan hangisini dilersen bak da ihtiyacını göreyim" dedi. Kadınla birlikte bir sokağa gitti, kadın da ihtiyacını arzetti.

Müslim, Fedail 76, (2326); Ebu Davud, Edeb 13, (4818, 4819)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav)'a bakıştan sordum. Bana: "Nazarını hemen çeviri" buyurdu.

Müslim, Adab 45, (2159); Ebu Davud, Nikah 44, (2159); Tirmizi, Edeb 29, (2777)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Cerir

Resulullah (sav) Hz. Ali (ra)'ye buyurdular ki: "Ey Ali, bakılına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır, ama ikinci bakış aleyhinedir."

Tirmizi, Edeb 28,(2778); Ebu Davud, Nikah 44,(2149)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Büreyde

Resulullah (sav) Fatıma (ra)'ya, bir köle getirdi. Bunu ona hibe etmişti. Hz. Fatma'nın üzerinde (çok uzun olmayan) bir elbise vardı, elbiseyi başına çekecek olsa öbür ucu ayaklarına ulaşmıyordu. Elbisesiyle ayaklarını örtecek olsa üst ucu başına yetişmiyordu. Resulullah (sav), örtünme hususunda maruz kaldığı sıkıntıyı görünce: "Bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok, zira, karşındakiler baban ve kölendir." buyurdu.

Ebu Davud, Libas 35, (4106)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) yanında idi. Evde bir muhannes vardı. Bu muhannes, Ümmü Seleme'nin kardeşi Abdullah İbnu Ebi Ümeyye'ye: "Ey Abdullah, şayet yarın Allah Taifin fethini müyesser kılarsa, ben sana Gaylan'ın kızını göstereceğim. Çünkü o, gelirken dört, giderken sekizdir" der. Bu söz üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Böyleleri bir daha yanınıza girmesin" buyurdu. Bu sözüyle muhannesleri kasdetmişti. Bundan sonra onu, (evlerine girmekten) men ettiler.

Buhari, Megazi 56, Nikah 113, Libas 62; Müslim, Selam 32, (2180); Muvatta, Vasiyyet 6, (2, 767); Ebu Davud, Edeb 61, (4929)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Resulullah (sav) erkeklerden kadınlaşanlara, kadınlardan da erkekleşenlere lanet etti ve: "Onları evlerinizden çıkarın." şeklinde ferman buyurduk.

Buhari, Libas 62, Hudud 33; Ebu Davud, Edeb 61, (4930); Tirmizi, Edeb 34, (2785, 2786)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben Resulullah (sav)'ın yanında idim. Yanında Meymüne Bintu'l-Haris (ra) da vardı. (Bu esnada) İbnu Ümmi Mektum bize doğru geliyordu. -Bu vak'a, tesettürle emredilmemizden sonra idi- ve yanımıza girdi. Resulullah (sav) bize: "Ona karşı örtünün!" emretti. Biz: "Ey Allah'ın resulü! O, ama ve bizi görmeyen (ve varlığımızı tanımayan) bir kimse değil mi?" dedik. Bunun üzerine: "Siz de mi körlersiniz, siz onu görmüyor musunuz ?" buyurdu.

Ebu Davud, Libas 37, (4112); Tirmizi, Edeb 29, (2779)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Resulullah (sav), mescidden çıkıyordu. Yolda kadınlarla erkeklerin karışmış vaziyette olduklarını görünce, kadınlara: "Sizler geride kalın. Yolun ortasından gitmeyin, kenarlarından gidin" diye ferman buyurdu. Bundan sonra, kadınlar nerdeyse duvara değecek şekilde kenardan yürürdü. Bazan bu değmeler sebebiyle, elbisenin duvara takıldığı olurdu.

Ebu Davud, Edeb 180, (5272)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Üseyd

Resulullah (sav), erkeğin iki kadın arasında yürümesini yasakladı.

Ebu Davud, Edeb 180, (5273)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan ona muttali olur."

Tirmizi, Rada 18, (1173)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) kadınlarından biriyle beraber idi. Yanından bir adam geçti. Aleyhissalatu vesselam adamı çağırarak: "Bu benim zevcemdir." dedi. Adam: "Ey Allah'ın Resulü! Ben herkesten şüphe etsem de sizden şüphe etmem!" deyince, Aleyhissalatu vesselam: "Şeytan insana kanın nüfuz ettiği gibi nüfuz eder." buyurdular.

Müslim, Selam 23, (2174)
Kadına Bakma Hakkında | SOHBET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) bana: "Ey Ebu Zerr!" dedi. Ben: "Ey Allah'ın Resulü, buyurun! Emrinizdeyim, canım sana feda olsun!" diye cevap verdim.

Ebu Davud, Edeb 162, (5226)
Sohbet Hakkında Müteferrik Hadisler | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadece mü'minle arkadaşlık et. Senin yemeğini muttaki olan yesin."

Ebu Davud, Edeb 19, (4832); Tirmizi, Zühd 56, (2397)
Sohbet Hakkında Müteferrik Hadisler | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Saidi'l-Hudri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin."

Ebu Davud, Edeb 19, (4833); Tirmizi, Zühd 45, (2379)
Sohbet Hakkında Müteferrik Hadisler | SOHBET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog