Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kaba, köpek banmışsa onun temizlenmesi yedi kere su ile yıkanmasına bağlıdır, hatta bunların ilki toprakla olmalıdır."

Buhari, Vudu 33; Müslim, Taharet 97, (279); Muvatta, Taharet 35, (1, 34); Ebu Davud, Taharet 37, (71, 72, 73); Tirmizi, Taharet 68, (91); Nesai, Miyah 7, (1, 176, 177)
Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Köpekler Resulullah (sav) devrinde mescidin içinde gidip gelirlerdi. Bu sebeple mescidi yıkamak için içine su serpmezlerdi.

Buhari, Vudu 33; Ebu Davud, Taharet 139, (382)
Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ravi -ki, İbnu Ebi Katade'nin nikahı altında idi- anlatıyor: "Ebu Katade (ra) yanıma girdi. Kendisine abdest suyu hazırladım. Bu sırada, sudan içmek üzere bir kedi geldi. Ebu Katade kabı uzattı, kedi içti." Kebşe sözlerine devamla der ki: "Ebu Katide kendisine bakmakta olduğumu gördü ve: "Ey kardeşimin kızı, buna hayret mi ediyorsun?" dedi. Bende: "Evet!" demiş bulundum. Bunun üzerine: "Resulullah (sav): "Kedi necis değildir. Kedi sizin tarafınızda çokça dolaşır" buyurdular" dedi."

Muvatta, Taharet 13, (1, 23); Ebu Davud, 38, (75); Tirmizi, Taharet 69, (92); Nesai, Taharet 54, (1, 55)
Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Kebşe Bintu Ka'b İbnu Malik

Davud İbnu Salih İbni Dinar et-Temmar, annesinden anlatıyor: "Efendim beni, Hz. Aişe (ra)'ya bir miktar yemekle gönderdi. Gelince Hz.Aişe'yi namaz kılıyor buldum. Bana, elimdekini koymamı işaret etti. (Ben de bıraktım). Ancak bir kedi gelerek üzerinden yedi. Hz. Aişe (ra), namazından çıkınca, kedinin yediği yerden yemeği (bir miktar) yedi. Sonra da şu açıklamayı yaptı: "Resulullah (sav): "Kedi necis değildir, o sizi çokça dolaşan birisidir" demişti. Ben ayrıca Resulullah (sav)'ın kedinin artığıyla abdest aldığını gördüm."

Ebu Davud, Taharet 38, (76)
Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Davud İbnu Salih İbni Dinar et-Temmar

Resulullah (sav)'a yağa düşen fareden soruldu. Aleyhissalatu vesselam: "Onu ve etrafındaki kısmı atın, yağınızı yiyin!" buyurdu.

Buhari, Vudu 67, Zebaih 34; Muvatta, İsti'zan 20, (2, 971, 972); Ebu Davud, Et'ime 48, (3841, 3843); Tirmizi, Et'ime 8, (1799); Nesai, Fera've'l-Atire 15, (7,178)
Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Meymune

Ebu Davud'un Ebu Hüreyre'den kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: "(Eğer yağ) donmuşsa fareyi ve etrafındaki yağı kaldırıp atın, yağ sıvı ise, artık ona yemek niyetiyle yaklaşmayın."

Ebu Davud, Et'ime 48, (3841, 3843)
Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) bir koyunu beceriksizce yüzmekte olan bir köleye uğramıştı. Ona: "Çekil de sana göstereyim!" dedi. Derhal elini deri ile et arasına soktu. Elini, bütün kolu koltuğa kadar derinin altında kalacak şekilde ilerletti. Sonra gidip abdest almadan halka namaz kıldırdı. (Bir rivayette, "Yani suya değmedi" ziyadesi vardır.)

Ebu Davud, Taharet 73, (185)
Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Said

İbnu Vale es-Sebai'nin üzerinde bir kürk gördüm ve elimle dokundum. Bana: "Kürke niye elini değdin?"dedi. Ben bu hususta İbnu Abbas (ra)'a sordum ve dedim ki: "Biz Mağrib'te yaşıyoruz. Bizimle birlikte Berberiler ve Mecusiler de var. Onlar bize kestikleri koyunu getiriyorlar. Kestiklerini yemiyoruz. Bize, içerisine iç yağı konmuş deriden mamul dağarcık getiriyorlar (bunu kabul edelim mi)?" İbnu Abbas cevaben dedi ki: "Bundan biz de Resulullah (sav)'a sormuştuk: "Derinin debbağlanması onun temizliğidir" buyurdular." (Nesai'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Onların, içerisinde süt ve su bulunan kırbaları (deriden mamul su kapları) var..." gerisi yukandaki gibi)

Müslim, Hayz 106, (366); Muvatta, Sayd 17, (2, 498); Ebu Davud, Libas 41, (4123); Tirmizi, Libas 7, (1723); Nesai, Fera ve'l-Atire 9, (7,173)
Deriler Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Mersed İbnu Abdillah el-Yezeni

Resulullah (sav) ölmüş (ve terkedilmiş) bir koyuna rastlamıştı. "Bunun derisinden faydalanmıyor musunuz?" buyurdular. Oradakiler: "Ama bu meytedir (leşdir, istifadesi caiz değildir)"dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Meytenin yenmesi haramdır!" buyurdular." Bir başka rivayette : "Bunun derisini alıp, debbağlayarak istifade etmiyor musunuz?" demiştir.

Buhari, Büyu 101, Zekat 61, Zebaih 30; Müslim, Hayz 100, 103, 104, (363, 364, 365); Muvatta, Sayd 16, (2, 98); Ebu Davud, Libas 41, (4120, 4121); Tirmizi, Libas 7, (1727); Nesai, Fera ve'l-Atire 9, (7,171,172)
Deriler Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'a, meytenin zekatından (kendiliğinden ölen hayvanın derisinin nasıl temiz kılınacağından) sorulmuştu. "Meytenin zekatı (temiz kılınması) onun debbağlanmasıdır" diye cevap verdi.

Muvatta, Sayd 18, (2, 498); Ebu Davud, Libas 41, (4124); Nesai, Fera ve'l-Atire 9, (7,174)
Deriler Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Bizim bir koyunumuz öldü. Derisini debbağladık. Sonra eskiyinceye kadar içerisinde nebiz yaptık.

Buhari, Eyman 21; Nesai, Fera ve'l-Atire 9, (7,173)
Deriler Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Sevde Bintu Zem'a

Resulullah (sav), ölümünden bir ay önce Cüheyne kabilesine şöyle yazdı: "Meytenin ne deri ne de sinirinden istifade etmeyin." (Tirmizi'nin rivayetinde " ölümünden iki ay önce..." şeklinde gelmiştir)

Ebu Davud, Libas 42, (4127,4128); Tirmizi, Libas 7, (1729); Nesai, Fera ve'l-Atire 10, (7,175)
Deriler Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Ukeym

Resulullah (sav) yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.

Ebu Davud, Libas 43, (4132); Tirmizi, Libas 37, (1771); Nesai, Fera ve'l-Atire 12, (7,176)
Deriler Hakkında | TAHARET BÖLÜMÜ | Üsame

Bir gün Resulullah (sav)'la birlikte idim. Aleyhissalaltu vesselam küçük abdest bozmak ihtiyacını duymuşta. Hemen bir duvarın dibine, kumlu toprak bulunan bir noktaya gelip abdest bozdular. Sonra da: "Sizden biri, küçük abdest bozmak isteyince bevli için uygun bir yer arasın!" buyurdular.

Ebu Davud, Taharet 2, (3)
İstincanın Adabı | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulullah (sav) kaza-yı hacet için gidince, yoldan uzak olurdu.

Ebu Davud, Taharet 1, (1); Tirmizi, Taharet 16, (20); Nesai, Taharet 16, (1, 18,19)
İstincanın Adabı | TAHARET BÖLÜMÜ | Mugire İbnu Şu'be

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog