Arama

Resulullah (sav) kaza-yı haceti için çıktığı zaman ben ve bizden (Ensar'dan) bir gulam (oğlan), O'nu takip ederdik. Beraberimizde, istinca etmeği için su kabı olurdu.

Buhari, Vudu 16, 15, 17, 56, Salat 93; Müslim, Taharet 70, (271); Ebu Davud, Taharet 23, (43); Nesai, Taharet 41, (1, 42)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Enes

Ben Resulullah (sav) ile birlikte idim. Helaya gitti ve kaza-yı hacette bulundu sonra: "Ey Cabir suyu getir!" diye ferman etti. Ben de suyu götürdüm, eliyle istinca etti. Sonra elini yere sürttü.

Nesai, Taharet 43, (1, 45); İbnu Mace, Taharet 29, (358)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Cerir

Resulullah (sav) bevledince abdest alır ve (istincada) su kullanırdı.

Ebu Davud, Taharet 64, (166, 167, 168); Nesai, Taharet 102, (1, 86)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Süfyan İbnu'l'Hakem veya Hakem İbnu Süfyan es-Sakafi

Resulullah (sav) anlatıyor: "Bana Cibril aleyhisselam geldi ve: "Ey Muhammed, abdest aldınmı intidahda bulun!" diye emretti" dedi.

Tirmizi, Taharet 38, (50)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) bevletti. Hz. Ömer de arkasında, elinde su kabı olduğu halde durdu. Resulullah onu görünce: "Bu da ne, ey Ömer?" buyurdular. Hz. Ömer: "Sudur, yıkanırsın!" dedi. Resulullah: "Ben her bevledişimde abdest almakla emrolunmadım, bunu yapacak olsam bu, (ümmete vacib) bir sünnet olur" buyurdular.

Ebu Davud, Taharet 22, (42); İbnu Mace, Taharet 20, (327)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Küba ahalisine: "Allah, temizlik hususunda sizi övmektedir. Bu neden ileri geliyor?" diye sordular. Onlar: "Biz dediler, istincada taşla suyu birleştiriyoruz: (önce taşla silip arkadan da su ile yıkıyoruz)." [Rezin tahric etmiştir, İbnu Kesir Tefsiri, 3,456]

Rezin
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz helaya giderken beraberinde üç tane de taş götürüp onlarla temizliğini yapsın. Bunlar ona yeterlidir."

Ebu Davud, Taharet 21, (40); Nesai, Taharet 40, (1, 41, 42)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) abdest bozmaya çıkmıştı. Bana üç taş bulmamı söyledi. İkisini buldum, üçüncü taşı aradım fakat bulamadım. Onun yerine bir kurumuş mayıs aldım ve onu getirdim. Taşları aldı, mayısı attı ve: "Bu necistir" buyurdu.

Buhari, Vudu 20; Tirmizi, Taharet 13, (17); Nesai, Taharet 38, (1, 39, 40)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Cinlerin heyeti Resulullah (sav)'a gelince: "Ey Allah'ın Resulü! Ümmetini kemikle, mayısla veya kömürle istinca yapmaktan nehyet. Zira, Allah onlarda bize bir rızk yarattı!" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav) bizi, onları taharette kullanmaktan menetti."

Tirmizi, Taharet 14, (18); Nesai, Taharet 35, (1, 37); Ebu Davud, Taharet 20, (39); Müslim, Salat 50, (450)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) bana: "Ey Rüveyfi" dedi, "umarım benden sonra çok yaşayacaksın. İnsanlara haber ver ki, kim sakalını kıvırcık kılar, (atın boynuna) kiriş takar, bir hayvan mayısı veya kemikle istincada bulunursa bilsin ki Muhammed ondan beridir."

Ebu Davud, Taharet 20, (36); Nesai, Zinet 12, (8,135)
İstincada Kullanılan Cisimler | TAHARET BÖLÜMÜ | Rüveyfi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?" "Evet ey Allah'ın Resulü, söyleyin!" dediler. Bunun üzerine saydı: "Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır, işte bu ribattır."

Müslim, Taharet 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1, 161); Tirmizi, Taharet 39, (52); Nesai, Taharet 106
Abdestin Faziletleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Üzerimizde develeri gütme işi vardı, (bunu sırayla yapıyorduk.) (Bir gün) gütme nöbeti bana gelmişti. Günün sonunda develeri kıra ben çıkarıyordum. (Bir gün, nöbetimden dönüşte) Resulullah (sav)'a geldim, ayakta halka hitabediyordu. Söylediklerinden şu sözlere yetiştim: "Güzel abdest alıp, sonra iki rekat namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen hiç kimse yoktur ki kendisine cennet vacib olmasın!" (Bunları işitince kendimi tutamayıp): "Bu ne güzel!" dedim. (Bu sözüm üzerine) önümde duran birisi: "Az önce söylediği daha da güzeldi." dedi. (Bu da kim? diye) baktım. Meğer Ömer İbnul-Hattab'mış. O, sözüne devam etti: "Seni gördüm, daha yeni geldin. Sen gelmezden önce şöyle demişti: "Sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar, sonra da: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü (Şehadet ederimki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür)" derse, kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır; hangisinden isterse oradan cennete girer." (Ebu Davud'un rivayetinde "abdestigüzelyaparsa..." denmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde "...resülühü (Allah'ın ...Resulü)" kelimesinden sonra "Allah'ım, beni tevbe edenlerden kıl, temizlenenlerden kıl" duası da vardır.)

Ebu Davud, Taharet 65, (169); Tirmizi, Taharet, 41, (55)
Abdestin Faziletleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav) buyurdular ki: Mü'min -veya müslüman- bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile -veya suyun son damlasıyla- yüzünden dökülür iner. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte- veya suyun son damlasıyla- ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile veya suyun son damlasıyla- dökülür iner. (öyle ki abdest tamamlanınca) günahlardan arınmış olarak tertemiz çıkar."

Müslim, Taharet 32, (244); Muvatta, Taharet 31, (1, 32); Tirmizi, Taharet 2, (2)
Abdestin Faziletleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür."

Buhari, Vudu 25; Müslim, Taharet 8, (229)
Abdestin Faziletleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Osman

Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: "Hz. Osman (ra) abdest aldı ve dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm: "Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur."

Buhari, Vudu 25; Müslim, Taharet 8, (229)
Abdestin Faziletleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Osman

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog