Arama

Resulullah (sav) uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest aldı.

Buhari, Vudu 22; Ebu Davud, Taharet 53, (1, 38); Nesai, Taharet 84, 85, (1, 73, 74)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'ın nasıl abdest aldığını size göstermemi ister misiniz?" İçinde su olan bir kab istedi, sağ eliyle bir avuç su aldı, mazmaza ve istinşak yaptı, sonra bir avuç daha aldı, bununla iki elini birleştirip (iki eliyle) yüzünü yıkadı. Sonra bir avuç daha aldı bununla sağ elini yıkadı. Sonra bir avuç daha aldı, bununla sol elini yıkadı. Sonra bir avuç su daha aldı, sonra elini çırptı, sonra başını ve kulaklarını meshetti. Sonra bir kabza su daha aldı sağ ayağının üzerine serpti, ayağından nalın olduğu halde, sonra onu iki eliyle meshetti, elin biri ayağın üstünde, diğeri de nalının altında. Sonra aynı şeyi sol ayağa yaptı.

Buhari, Vudu 7; Ebu Davud, Taharet 62, (137); Nesai, Taharet 84, 85, (1, 73, 74)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

(...Resulullah) avuçlarını üç kere yıkadı, yüzünü üç kere yıkadı, bir kere mazmaza ve istinşak yaptı. Ellerini üçer üçer yıkadı. Başını iki kere meshetti. Başının gerisinden başladı, sonra önünden. İki kulağını da (meshetti) içlerini de, dışlarını da. Ayaklarını da üçer üçer yıkadı.

Ebu Davud, Taharet 50, (126); Tirmizi, Taharet 25, (33)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Rübeyyi Bintu Muavvız İbni Afra

Bir diğer rivayette: "Başın tamamını meshetti. Bunu, başın tepesinden başlayıp saçın döküldüğü her tarafa ulaşacak şekilde saçın şeklini bozmadan icra etti" denmiştir.

Ebu Davud, Taharet 50 (128)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "...Başını meshetti, başın öne gelen kısmını da, arkaya gelen kısmını da, şakaklarını da, kulaklarını da birer birer meshetti." Bir diğer rivayette: "Elinde arta kalan su ile başını meshetti" denmiştir.

Ebu Davud, Taharet 50, (129,130)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) abdest aldı ve bunu, yüzünü üç, ellerini üç sefer yıkayarak, "Kulaklar baştandır" deyip başını da üç sefer meshederek yaptı. Hammad der ki: "Bir rivayette geçen "Kulaklar baştandır" ibaresi, Ebu Ümame'nin sözü mü yoksa Resulullah'ın sözü mü bilemiyorum." (Bu metin Tirmizi'nindir. Ebu Davud'da şu ifade de yer alır: "Göz pınarlarını da meshederdi." O rivayette: "Kulaklar baştandır" da demiştir.)

Tirmizi, Taharet 29, (37); Ebu Davud, Taharet 50, (134)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Hz. Ömer (ra) şunu söyledi: "Bir adam Resulullah (sav)'a gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. Resulullah (sav), adama derhal müdahale etti: "Git abdestini güzel kıl!" Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı."

Müslim, Taharet 31, (243); Ebu Davud, Taharet 67, (171)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Cabir

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde Resulullah'ın ashabından biri şöyle anlatır: "Resulullah (sav), ayağının sırtında dirhem büyüklüğünde bir kısma su değmemiş olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görmüştü, derhal abdesti ve namazı iade etmesini emretti.

Ebu Davud, Taharet 173
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Beraber olduğumuz bir sefer sırasında, bir ara Resulullah (sav) bizden geride kaldı, sonra tekrar kavuştu. Bu sırada namaz vakti girmişti. Bizler de abdest alıyor, ayaklarımıza meshediyorduk. Resulullah (aleyhissaldtu vesselam) yüksek sesle nida etti: "Ökçelerin ateşte vay haline!"Bunu iki veya üç kere tekrarladı.

Buhari, İlm 3, 30, Vudu 27, 29; Müslim, Taharet 25-28, (240-242); Muvatta, Taharet 5, (1, 19); Ebu Davud, Taharet 46, (97); Nesai, Taharet 89, (1, 77, 78)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbni'l-As

Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Halk ikindi namazı sırasında acele etti ve bir kısmı alelacele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş, parlıyordu. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Ökçelerin ateşte vay haline! Abdesti tam alın!" buyurdular."

Müslim, Taharet 26, (241)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Tirmizi der ki: "Resulullah (sav)'dan şöyle rivayet edildi: "Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline."

Tirmizi, Taharet 31, (41)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Anlatıldığına göre, ravinin kendisine sarık üzerine meshetmekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Hayır, olmaz, su ile saca değilmelidir!"

Muvatta, Taharet 38, (1, 35)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) bir seriyye göndermişti. Askerler soğukla karşılaşıp üşüdüler. Resulullah (sav)'a döndükleri zaman, onlara sarıklarının ve mestlerinin üzerine meshetmelerini emretti."


Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Sevban

Resulullah (sav)'ı abdest alırken gördüm. Üzerinde çizgili kırmızı bir sarık vardı. Elini sarığın altına soktu, başının ön kısmını meshetti, sarığını çözmedi.

Ebu Davud, Taharet 57, (147)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Enes

Ebu Cafer'e -ki Muhammed el-Bakır'dır- dedim ki: "Hz. Cabir (ra), sana Resulullah (sav)'ın uzuvlarını birer birer, ikişer ikişer ve üçer üçer yıkayarak abdest aldığını söyledi mi?" Bu soruma: "Evet!" diye cevap verdi." Bir rivayette de: "Birer birer yıkayarak abdest aldı mı?"diye sordum; "Evet!" diye cevap verdi" şeklinde gelmiştir.

Tirmizi, Taharet 35, (45,46)
Abdestin Sıfatı | TAHARET BÖLÜMÜ | Sabit İbnu Ebi Safiyye

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog