Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler."

Buhari, Bed'ül-Halk 11, (6, 243); Müslim, Taharet 23, (238); Nesai, Taharet 73, (1, 67)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'ı bir avuç su ile hem mazmaza hem de istinşak yaparken gördüm, bunu üç kere yapmıştı.

Tirmizi, Taharet 22, (28)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Zeyd

Resulullah (sav)'ın yanına girdim, abdest alıyordu. Su, yüzünden ve sakalından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve istinşakın arasını da ayırmıştı.

Ebu Davud, Taharet 54, (139)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Talha İbnu Musarrıf (an ebihi an ceddihi)

Ravi, anlatıldığına göre su istemiş ve mazmaza ve istinşak yapmış, sol eliyle sümkürmüş sonra da: "Resulullah (sav)'ın temizliği böyleydi" demiştir.

Nesai, Taharet 74, (1,67)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ali

Ravinin anlattığına göre, Resulullah (sav) sakalını hilalliyor idi.

Tirmizi, Taharet 23, (31)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Osman İbnu Affan

Resulullah (sav) abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilaller ve: "Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti" derdi.

Ebu Davud, Taharet 56, (145)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav)'ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilalliyordu.

Tirmizi, Taharet 30, (40); Ebu Davud, Taharet 58, (148)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Müstevrid İbnu Şeddad

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bana abdestten haber ver!" Aleyhissalatu vesselam: "Abdesti tam al, parmaklar arasını hilalle, istinşak'da mübalağa yap, oruçlu olursan mübalağa yapma." buyurdu.

Ebu Davud, Taharet 55, (142,143, 144); Tirmizi, Taharet 30, (38); Nesai, Taharet 71, 92, (1, 66, 79)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Lakit İbnu Sabıra

Resulullah (sav) abdest aldı, (bu esnada) elini kulaklarının hücresine Soktu.

Ebu Davud, Taharet 50, (131)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Rebii Bintu Muavviz

İbnu Ömer, kulakları için suyu parmağıyla alırdı.

Muvatta, Taharet 37, (1, 34)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Nafi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetim Kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın."


Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Ebu Hüreyre (ra) abdest aldı, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı ellerini yıkarken nerdeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve nerdeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ı "Ümmetim Kıyamet günü (abdest uzuvlarındaki) parlaklıkla gelir.." Gerisi yukarıdaki gibi devam ediyor.


Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav)'ın "...Mü'minin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir."

Buhari, Vudu 3; Müslim, Taharet 34, 35, 40, (246, 250); Nesai,Taharet 110, (1, 94, 95)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) (miktarca) bir sa'dan beş müdd'e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile abdest alırdı." Bir başka rivayette: "...beş mekkük ile yıkanır, bir mekkük ile de abdest alırdı" denmiştir. Bir diğer rivayette: "...beş..." denmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Abdest için iki rıtl su kafidir." Ebu Davud'un rivayetinde: "...Resulullah (sav) iki rıtl ihtiva eden kapla abdest alır, bir sa' ile guslederdi" denmiştir.

Buhari, Vudu 47; Müslim, Hayz 51, (325); Ebu Davud, Taharet 44, (95); Tirmizi, Salat 425, (609); Nesai, Taharet 59, (1, 57, 58)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav)'ı bir sa' miktarındaki su cenabetten yıkar, bir müdd su da abdestine yeterdi."

Müslim, Hayz 52 (326); Tirmizi, Taharet 42 (56)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Sefina

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog