Arama

Resulullah (sav) abdest aldı. Bu maksadla kendisine içerisinde üçte iki müdd miktarında su bulunan bir kab getirilmişti. (Nesai şunu ilave etmiştir: "Şu'be der ki: "Ben, Aleyhissalatu vesselam'ın kollarını yıkadığını ve onları ovduğunu, kulaklarının iç kısmını meshettiğini öğrendim. Ancak kulakların dışını da meshettiğini bilmiyorum.")

Ebu Davud, Taharet 44, (94); Nesai, Taharet 59, (1, 58)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ümmü Ammare

Bize Resulullah (sav) gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik, onunla abdest aldı.

Ebu Davud, Taharet 47, (100)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Zeyd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Abdest (sırasında) vesvese veren bir şeytan vardır. Adı da el-Velehan'dır, öyleyse suyun vesvesesinden kaçının..."

Tirmizi, Taharet 43, (57)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ubeyy İbnu Ka'b

Resulullah (sav)'ın abdest aldıktan sonra kurulandığı bir bezi vardı.

Tirmizi, Taharet 40, (53)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'ı gördüm, abdest alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu.

Tirmizi, Taharet 40, (54)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Mu'az

Resulullah (sav) buyurdular: "Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir."

Ebu Davud, Taharet 48, (101)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ben Resulullah (sav)'ı işittim. Diyordu ki: "Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kişinin abdesti yoktur."

Tirmizi, Taharet 20, (25)
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Rabah İbnu Abdirrahman İbnu Ebi Süfyan İbnu Huveytip an ceddetihi an ebiha

Resulullah (sav)'ı işittim. Diyordu ki: "Kim abdestinin başında Allah'ı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah'ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir." [Rezin tahric etmiştir. Feyzu'l-Kadir, 6,128)]

Rezin
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'a geldim,abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim: "Allahümma'ğfirli zenbi ve vassili ve barik li fi rızki (Allah'ım günahımı mağfiret et evimi bana genişlet, rızkımı bana mübarek kıl." [Rezin tahric etmiştir. İbnu's-Sünni Amelü'l-Yevm ve'l-Leyl, 5,10)]

Rezin
Abdestin Sünnetleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ses ve koku olmadıkça abdest alınmaz." Bir rivayette şöyle gelmiştir: "Biriniz mescidde iken, kabaları arasında bir yel hissetse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça dışarı çıkmasın."

Müslim, Hayz 99, (362); Tirmizi, Taharet 56, (74, 75)
Vücuddan Çıkan Bozucular | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

"Sizden biri, karnında bir şeyler hissetse ve fiilen çıkıp çıkmadığı hususunda tereddüd içinde kalsa, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça mescidden çıkmasın."

Müslim, Hayz 99, (362); Tirmizi, Taharet 56, (74, 75)
Vücuddan Çıkan Bozucular | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

"Biriniz namazda iken, dübüründe bir hareket hissetse ve abdestinin bozulup bozulmadığı hususunda tereddüde düşse, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça mescidi terketmesin."

Ebu Davud, Taharet 68, (177)
Vücuddan Çıkan Bozucular | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav)'a, namazda iken hayaline abdesti bozuldu gibi gelen bir adamdan bahsedilmişti. Şöyle ferman buyurdular: "Sesi işitip kokuyu duymadıkça namazı sakın terketmesin."

Buhari, Vudu 4, 34, Büyu 5; Müslim, Hayz 98, (361); Nesai, Taharet 116, (1, 99)
Vücuddan Çıkan Bozucular | TAHARET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Zeyd

Ebu Davud bir rivayette şu ziyadede bulunmuştur: "Biriniz mescide girince, kabaları arasında bir şey hissedecek olsa, çıkanın sesini işitmedikçe sakın mescidden dışarı çıkmasın."

Ebu Davud, Taharet 68, (376)
Vücuddan Çıkan Bozucular | TAHARET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Zeyd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namazda yellenirse derhal namazdan çıksın, abdest alsın ve namazı iade etsin."

Ebu Davud, Salat 193, (1005)
Vücuddan Çıkan Bozucular | TAHARET BÖLÜMÜ | Ali İbnu Talk

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog