Arama

Ben, Sa'd İbni Ebi Vakkas (ra)'a Kur'an tutuyordum. Bir ara kaşındım. Sa'd: "Her halde zekerine değdin?" dedi. Ben "evet" deyince: "Kalk, abdest al!" emretti. Ben de gidip abdest alıp geri döndüm.

Muvatta, Taharet 59, (1, 42)
Kadına Ve Ferce Değme | TAHARET BÖLÜMÜ | Mus'ab İbnu Sa'd İbni Ebi Vakkas

Ben, bir sefer sırasında İbnu Ömer (ra)'le beraberdim. Güneş doğduktan sonra onun abdest alıp namaz kıldığını gördüm. Kendisine: "Bu şimdiye kadar kıldığınızı hiç görmediğim bir namaz!" dedim. Şu açıklamayı yaptı: "Sabah namazı kılmak üzere abdest aldıktan sonra fercime dokundum. Sonra da abdest almayı unuttum (ve namaz kıldım. Şimdi bu durumu hatırlayınca) yeniden abdest alıp namazımı iade ettim."

Muvatta, Taharet 60, (1, 42, 43)
Kadına Ve Ferce Değme | TAHARET BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah'ın ashabı uyurlar, sonra abdest almadan namaz kılarlardı: (Enes'ten bunu rivayet eden) Katade'ye: "Bu sözü Enes'ten bizzat işittin mi?" diye sorulmuştu: "Vallahi evet!" diye te'yid etti."

Müslim, Hayz 125, (376); Ebu Davud, Taharet 80, (200); Tirmizi, Taharet 58, (78)
Uyku; Bayılma; Kendinden Geçme | TAHARET BÖLÜMÜ | Enes

Anlatıldığına göre ravi, oturarak uyur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı.

Muvatta
Uyku; Bayılma; Kendinden Geçme | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Gözler, halkanın bağıdır, öyleyse uyuyan abdest alsın.

Ebu Davud, Taharet 80, (203)
Uyku; Bayılma; Kendinden Geçme | TAHARET BÖLÜMÜ | Ali

Ravi, Resulullah (sav)'ı secde halinde uyurken görmüş ve hatta Resulullah (sav) horlayıp solumuş, sonra kalkıp (abdest almadan) namaz kılmıştır. İbnu Abbas der ki: "Ey Allah'ın Resulü" dedim, "siz uyudunuz, (abdestiniz bozulmuş olmalı değil mi)?" Bana şu açıklamayı yaptı: "Abdest, yatarak uyuyana gerekir. Zira yatarak uyuyunca mafsalları rehavet basar."

Tirmizi, Taharet 57, (77); Ebu Davud, Taharet 80, (202); Nesai, Ezan 41 (2, 30)
Uyku; Bayılma; Kendinden Geçme | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Aişe (ra)'nin yanına girip, kendisine: "Bana Resulullah (sav)'ın hastalığından bahsetmez misiniz?" dedim. "Elbette" dedi ve anlattı: "Resulullah (sav)'ın hastalığı ağırlaşmıştı. Bir ara: "Halk namazı kıldı mı?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü, sizi bekliyorlar" dedik. "Benim için leğene su koyun!" diye emrettiler. Dediğini yaptık. Yıkandılar. Sonra kalkmaya çalıştı. Ancak üzerine baygınlık geldi. Az sonra açıldı. Tekrar: "Halk namazı kıldı mı?" diye sordu. "Hayır, ey Allah'ın Resulü, sizi bekliyorlar!" dedik. Halk oturmuş, yatsıyı kılmak üzere Resulullah (sav)'ı bekliyordu.

Buhari, Ezan 51, 39, 46, 47, 67, 68, 70, Vudu 45, Hibe 14, Farzu'l-Hums 4, Enbiya 19, Megazi 83, Tıbb 21, İ'tisam 5; Müslim, Salat 90, (418); Nesai, İmamet 40, (2, 101, 102)
Uyku; Bayılma; Kendinden Geçme | TAHARET BÖLÜMÜ | Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Utbe

Ravi, küsuf namazıyla ilgili rivayetinde der ki: "... Ben de (Resulullah'a uyarak) namaza durdum. (Namazı öylesine uzattı ki) üzerime baygınlık geldi. Başımın üzerine su dökmeye başladım." Urve rahimehullah der ki: "Abdest almadı."

Buhari, Vudu 37, İlm 24, Küsuf 10,11, Sehv 9, Itk 3, İ'tisam 2; Müslim, Küsuf 11 (905)
Uyku; Bayılma; Kendinden Geçme | TAHARET BÖLÜMÜ | Esma Bintu Ebi Bekr

Ebu Hüreyre mescidde abdest alırken yanına Abdullah İbnu Karız gelir. Ona, Ebu Hüreyre şu açıklamayı yapar: "Bir keş (kurumuş çökelek) parçası yedim, bu sebeple abdest alıyorum. Çünkü ben Resulullah (sav)'ın "Ateşte pişen şeyler yiyince abdest alın" dediğini işittim."(Bu, Müslim'in lafzıdır. Müslim'de Hz. Aişe'den de buna benzer bir rivayet mevcuttur.)

Müslim, Hayz 90, (352); Nesai, Taharet 122, (1, 105, 106); Tirmizi, Taharet 58, (79); Ebu Davud, Taharet 76, (194)
Ateşte Pişenin Yenmesi | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) koyun budu yedi ve namaz kıldı, abdest almadı. (Buhari'nin bir başka rivayetinde: "Tencereden eliyle etli kemik aldı" denmiştir. Müslim'in bir rivayetinde: "Budu kemirdi, sonra namaz kıldı, abdest tazelemedi" denmiştir.)

Buhari, Vudu 50, Et'ime 18; Müslim, Hayz 91, (354); Muvatta, Taharet 91, (1, 25); Ebu Davud, Taharet 75, (187); Nesai, Taharet 123, (1, 108)
Ateşte Pişenin Yenmesi | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'ı gördüm, elindeki koyun budundan parça kesiyordu, ezan okundu. Hemen et dildiği bıçağı bırakıp namaza koştu, abdest almadı.

Buhari, Vudu 50, Ezan 43, Cihad 92, Etime 20, 26; Müslim, Taharet 92, (355); Tirmizi, Et'ime 33, (1837)
Ateşte Pişenin Yenmesi | TAHARET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Ümeyye ed-Damri

Resulullah (sav) çıktı, beraberinde ben de vardım. Ensardan bir kadına uğradı. Kadın ona bir koyun kesti. Bir tabak taze hurma getirdi, ondan yeyip sonra öğle için abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra (namazdan) ayrıldı. Kadın ona koyundan arta kalan birşeyler getirdi. Resulullah (sav) onu da yiyip ikindiyi kıldı, bu sırada abdest almadı. (Bu Tirmizi'nin lafzıdır. Ebu Davud ve Mesai'nin rivayetinde: "Resulullah'ın son iki icraatından biri, ateşin değiştirdiğinden abdest almayı terketmekti" denmiştir.)

Muvatta, Taharet 25, (1, 27); Tirmizi, Taharet 59, (80); Ebu Davud, Taharet 75, (191,192); Nesai, Taharet 23, (1, 108)
Ateşte Pişenin Yenmesi | TAHARET BÖLÜMÜ | Cabir

Abdullah İbnu'l'Haris İbni Cez' (ra), Mısır'a yanımıza geldi. Kendisi Resulullah (sav)'ın ashabından idi. Mısır Camii'nde şu hadisi anlatırken işittim: "Ben öyle hatırlıyorum ki, Resulullah (sav)'la bir adamın evinde oturan yedi kişiden yedincisi veya altıdan altıncısıydım. Derken Bilal (ra) geçti ve ezan okudu. Biz de çıktık. Giderken bir adama uğradık, tenceresi ateş üstündeydi. Resulullah (sav) ona: "Tenceren yeterince pişti mi?" diye sordu. Adam: "Evet, annem babam sana feda olsun!" dedi. Resulullah bunun üzerine bir parça aldı. Çiğnemesi devam ederken namaz için iftitah tekbiri aldı. Ben bu sırada ona bakıyordum."

Ebu Davud, Taharet 75, (193)
Ateşte Pişenin Yenmesi | TAHARET BÖLÜMÜ | Ubeyd İbnu Sümame el-Muradi

Hayber Seferine Resulullah (sav) ile birlikte çıktık. Hayber yakınlarında olan Sahba'ya vardığımız zaman Resulullah (sav) ikindi namazı kıldı. Namaz bitince yiyecek getirilmesini ferman buyurdu. Sadece kavut getirilmişti. Bunun su ile ıslatılmasını emir buyurdu. Resulullah (sav) da, biz de ondan yedik. Sonra akşam namazına kalktı. Ağzını mazmaza etti. Biz de ağızlarımızı mazmaza ettik. Fakat abdest almadı.

Buhari, Vudu 51, 54, Cihad 123, Megazi 35, 38, Et'ime 7, 9, 51; Muvatta, Taharet 20, (1, 26); Nesai, Taharet 124, (1, 108,109)
Ateşte Pişenin Yenmesi | TAHARET BÖLÜMÜ | Süveyd İbnu'n-Nu'man

Resulullah (sav) süt içti. Ne mazmaza yaptı ne abdest aldı; namazını kıldı.


Ateşte Pişenin Yenmesi | TAHARET BÖLÜMÜ | Enes

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog