Arama

Bir adam Resulullah (sav)'a gelerek: "Koyun eti sebebiyle abdest alayım mı?" diye sordu: "Dilersen abdest al, dilemezsen alma!" diye cevap verdi. Adam bunun üzerine: "Deve eti sebebiyle abdest alayım mı?" diye sordu. Resulullah (sav) bu sefer: "Evet, deve eti sebebiyle abdest al!" cevabını verdi. Adam tekrar: "Koyun ağıllarında namaz kılayım mı?" diye bir başka sual sordu: "Evet!" cevabını aldı. Tekrar sordu: "Pekala, deve ağıllarında namaz kılayım mı?" "Hayır" buyurdu Aleyhissalatu vesselam.

Müslim, Hayz 97, (360)
Deve Etleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semure

Resulullah (sav) şöyle demiştir: "Deve ağıllarında namaz kılmayın, çünkü onlar şeytandandır. Koyun ağıllarından soruldu: "Oralarda kılın, çünkü onlar berekettir" buyurdular.

Ebu Davud, Taharet 72, (184); Tirmizi, Taharet 60, (81)
Deve Etleri | TAHARET BÖLÜMÜ | Bera

Biz, yollarda ayağa bulaşan pislik sebebiyle abdest tazelemezdik.

Ebu Davud, Taharet 81, (204); İbnu Mace, İkamet 67, (1041)
Abdesti Bozan Şeyler Hakkında Müteferrik Hadisler | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Bir adam izarını salmış olarak namaz kılarken, Resulullah (sav) ona: "Git, abdest al!" ferman buyurdu. Adam gitti abdest aldı, sonra gelip tekrar namaza durdu. [Resulullah (sav) tekrar]: "Git abdest al!" emretti. Adam gitti, abdest aldı, geri geldi. Bir adam: "Ey Allah'ın Resulü, ona niye abdest almasını emir buyurdunuz?" diye sordu. "O," dedi, "izarını sarkıtmış olarak namaz kılıyordu. Allah izarını sarkıtan erkeğin namazını kabul buyurmaz."

Ebu Davud, Libas 28 (4086)
Abdesti Bozan Şeyler Hakkında Müteferrik Hadisler | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ben Resulullah (sav)'la beraberdim. Bana: "Ey Muğire, su kabını al!" emretti. Ben de onu aldım. Resulullah (sav) [la tenhaya gittik. O] benim gözümden kayboldu, kazayı hacet yaptı, (geri döndü). Üzerinde Şami bir cübbe vardı. (Abdest almak için hazırlık yaptı. Cübbesinin yenlerini cemreyip) kollarını çıkarmaya çalıştı. Ancak (yenler) dardı. Ellerini (yenlerin uç kısmından geri çıkarıp cübbeyi sırtına koyup kollarını) alttan çıkardı. Ben su döktüm, namaz için abdest aldı. Mestleri üzerine meshetti, sonra namaz kıldı."

Buhari, Vudu 48, 35, 49, Salat 7, 25, Cihad 90, Megazi 80, Libas 10, 11; Müslim, Taharet 77, 79, 81, 82, (274); Muvatta, Taharet 42, (1, 36); Ebu Davud, Taharet 59, (149, 150, 151); Tirmizi, Taharet 72, (97, 98, 99, 100); Nesai, Taharet 96, 97, 100, 87, (1, 82, 83, 84, 76)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

Bir diğer rivayette: "Mestlerini çıkarmada yardımcı olmak için eğildim. Bana: "Bırak onları, zira ben, abdestli olarak mestlerimi giyindim" buyurdu ve üzerlerine meshetti. (Bu Sahiheyn'in lafzıdır.)

Buhari, Vudu 48, 35, 49, Salat 7, 25, Cihad 90, Megazi 80, Libas 10, 11; Müslim, Taharet 77, 79, 81, 82, (274)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

Müslim merhumun bir diğer rivayetinde: "Resulullah (sav) mestleri, başının ön kısmı (alnı) ve sarığı üzerine meshetti" denilmiştir.

Müslim, Taharet 77, 79, 81, 82, (274)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde: "Resulullah (sav) mestleri üzerine meshetmişti; ben: "Ey Allah'ın Resulü! yoksa unuttunuz mu?" dedim. "Bilakis," dedi, "belki sana unutturuldu. Aziz ve celil olan Rabbim, bana böyle emretti."

Ebu Davud, Taharet 59, (149, 150, 151)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

Resulullah (sav) mestleri ve örtüsü üzerine meshetti.

Müslim, Taharet 84, (275); Tirmizi, Taharet 75, (101); Nesai, Taharet 86, 96 (1, 75, 81)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilal

Ebu Davud'un rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) ihtiyacı için (araziye) çıkardı. Ben de O'na su taşırdım. (Kaza-yı hacet yapınca) abdest alırdı. Bu sırada sargı ve botları üzerine meshederdi."

Ebu Davud, Taharet 59, (153)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilal

Cabir İbnu Abdillah (ra)'a mest üzerine meshetme hususunda sordum. "Ey kardeşimin oğlu, bu sünnettir" buyurdu. Bunun üzerine sarık üzerine meshetme hakkında sordum: "Saca meshet!" diye cevap verdi.

Tirmizi, Taharet 75, (102)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Ubeyde İbnu Muhammedi İbnu Ammar İbnu Yasir

Ravi, abdest alıp mestleri üzerine meshedince, kendisine: "Mest üzerine mesh mi yapıyorsun" diye sormuşlardır. O da: "Evet demiştir, ben Resulullah (sav)'ı gördüm. Bevletti sonra abdest aldı. (Sıra ayaklarına gelince, yıkamayıp) mestlerinin üzerine meshetti" dedi. (A'meş der ki: "İbrahim Nehai dedi ki: "Bu hadis, Abdullah İbnu Mes'ud (ra)'un ashabını taaccübe (hayrete) sevkediyordu, çünkü Cerir (ra)'in müslüman oluşu Maide süresinin nuzülünden sonra idi.")

Buhari, Salat 25; Müslim, Taharet 73, (272); Tirmizi, Taharet 70, (93); Nesai, Taharet 96, (1, 81)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Cerir İbnu Abdillah el-Beceli

Ebu Davud'un rivayetinde Cerir şöyle demiştir: "Meshetmekten beni ne alıkoyacak? Zira ben Resulullah (sav)'ı meshederken gördüm!" Bu sözü üzerine Cerir'e : "Bu, Maide suresinin nüzulünden önceydi" dendi de şu cevabı verdi: "Hayır! Ben kesinlikle Maide suresinin nüzulünden sonra müslüman oldum."

Ebu Davud, Taharet 59, (154)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Cerir

Resulullah (sav), Mekke'nin fethedildiği gün, beş vakit namazın hepsini tek bir abdestle kıldı ve mestlerine meshetti. Hz. Ömer (ra): "Bugün, hiç yapmadığın bir şeyi yaptın!" dedi. Resulullah (sav): "Ammden (bilerek) yaptım ey Ömer" cevabını verdi. (Tirmizi ve Nesai'nin rivayetinde mesh'in zikri geçmez.)

Müslim, Taharet 86, (277); Ebu Davud, Taharet 66, (172); Tirmizi, Taharet 45, (61); Nesai, Taharet 101, (1, 86)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Büreyde

Resulullah (sav) abdest aldı ve çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti. [Ebu Davud der ki: "İbnu Mehdi, bu hadisi rivayet etmezdi. Çünkü Muğire (ra)'den bilinene göre Aleyhissalatu vesselam mestlerine meshediyordu." Yine Ebu Davud der ki: "Bu hadis Ebu Musa el-Eş'ari (ra) tarafından da rivayet edilmiştir: "Aleyhissalatu vesselam çorapları üzerine meshetti." Ancak bu rivayet muttasıl ve kuvvetli değildir, (zayıftır)." Ebu Davud der ki: "Çorap üzerine Ali İbnu Ebi Talib, İbnu Mes'ud, Bera İbnu Azib, Enes İbnu Malik, Ebu Ümame, Seki İbnu Sa'd ve Amr İbnu Hureys (ra) de meshetmiştir. Bu tatbikat Ömer İbnu'l-Hattab ve İbnu Abbas (ra)'dan da rivayet edilmiştir."]

Ebu Davud, Taharet 61, (159); Tirmizi, Taharet 74, (99)
Mest Üzerine Meshetmek | TAHARET BÖLÜMÜ | Muğire

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog