Arama

Resulullah (sav) açıkta (izarsız) yıkanan bir adam görmüştür. Derhal minbere çıkarak, Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra: "Allah diridir ve ayıpları örtücüdür, hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse biriniz yıkanınca örtünsün" buyurdu.

Ebu Davud, Hamam 2; Nesai, Gusl 7, (1, 200)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Ya'la İbnu Ümeyye

Resulullah (sav)'a hizmet ediyordum. Yıkanmak isteyince: "Bana enseni dön!" derdi. Ben de ensemi dönerdim. Böylece ona perde olurdum.

Nesai, Taharet 143, (1, 126)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu's-Semh

(Mekke'nin) Fethi gününde Resulullah (sa}'ın yanına gittim. O'nu yıkanır buldum. Kızı Fatıma da bir giyecekle ona perde yapıyordu.

Müslim, Hayz 70, (336)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Ümmü Hani Bintu Ebi Talib

Resulullah (sav) yıkanmıştı. (Kurulanması için) bir havlu getirildi. Onunla kurulanmayıp: "Su(yun) ıslaklığı ile böyle (daha iyi) buyurdular."

Nesai, Taharet 162, (1, 138)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Namaz elli vakitli, cenabetten gusül de yedi defa idi. Elbiseden sidiğin yıkanması da yedi defa idi. Resulullah (sav) (azaltılmasını Cenab-ı Hakk'tan) taleb ede ede namaz beş'e, cenabetten gusül bire, elbiseden sidiğin temizlemesi bir kereye indirildi.

Ebu Davud, Taharet 98, (247)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bazen Resulullah (sav) cenabetten yıkanır, sonra (üşümüş olarak gelip) bana sokulup benim ısıtmamı isterdi, ben de 0'nu bağrıma bastınp ısıtıyordum. Bundan dolayı ben ayrıca yıkanmıyordum.


Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) cenabetten yıkanırken başını hitmi (denen otla) yıkardı. Bununla yetinir, (hitmili su) üzerine ayrıca su dökmezdi.

Ebu Davud, Taharet 101, (256)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Biz Resulullah (sav)'ın beraberinde ihramlı ve ihramsız her iki durumda da bulunduk. Bu esnada saçlarımız yapıştırılmış bulunduğu halde yıkanırdık.

Ebu Davud, Taharet 100, (254)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav), cünüb olmadıkça her halimizde bize Kur'an okutup talim ederdi.

Ebu Davud, Taharet 91, (229); Tirmizi, Taharet 111, (146); Nesai, Taharet 171, (1, 144)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) heladan çıkınca Kur'an okur, bizimle et yerdi. Cenabet halinden başka hiçbir şey O'nunla Kur'an arasına perde olmazdı.

Ebu Davud, Taharet 91, (229); Tirmizi, Taharet 111, (146); Nesai, Taharet 171, (1, 144)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Ali

İbnu Abbas (ra)'dan rivayet edildiğine göre, O cünüb kimsenin Kurban okumasında bir beis görmezdi." [Rezin tahric etmiştir. Buhari bab başlığında muallak olarak kaydetmiştir)

Buhari, (Hayz 7)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), cünübken uyumak istediği takdirde fercini yıkar ve namaz abdestiyle abdest alırdı.

Buhari, Gusl 27, 25; Müslim, Hayz 21, (305, 307); Muvatta, Taharet 77, (1, 47, 48); Ebu Davud, Taharet 88, 90 (222, 223, 224, 226, 228), Salat 343, (1437); Tirmizi, Taharet 87, (118, 119)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Müslim'in bir rivayetinde: "...Yemek veya uyumak istediği zaman namaz abdestiyle abdest alırdı" denmiştir.

Müslim, Hayz 21, (305, 307)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Aişe (ra)'ye Resulullah (sav)'ın vitir namazından sordum..." Hadisi zikreder. Hadiste şu ibare de var: "Hz. Aişe'ye: "Resulullah cünübken ne yapardı, uyumadan önce yıkanır mıydı. Veya yıkanmadan önce uyur muydu?" diye sordum? Bana şu cevabı verdi: "Bunların hepsini yapardı. Bazan yıkanır ve sonra uyurdu, bazan abdest alır ve uyurdu." Bunu işitince: "Bu meselede genişlik koyan Allah'a hamdolsun!" dedim.

Müslim, Hayz 21, (305, 307)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Ebi Kays

Hz. Aişe (ra)'ye sordum:"Resulullah (sav) cenabetten gecenin başında mı yıkanırdı sonunda mı?" "Bazan başında, bazan da sonunda yıkanırdı" dedi. Ben: "Allahu ekber! bu meselede genişlik veren Allah'a hamdolsun." dedim ve tekrar sordum. "Vitir namazını gecenin evvelinde mi kılardı, ahirinde mi?" "Bazan evvelinde bazan ahirinde kılardı" dedi. Ben: "Allahu ekber! Bu meselede genişlik veren Allah'a hamdolsun!" dedim ve tekrar sordum: "Resulullah (sav) Kur'an'ı açıktan mı okurdu sessiz mi okurdu?" "Bazan açıktan okur bazan da sessiz okurdu" dedi. Ben: "Allahu ekber!" dedim. "Bu meselede kolaylık koyan Allah'a hamdolsun!"

Ebu Davud, Taharet 88, 90 (222, 223, 224, 226, 228), Salat 343, (1437)
Cenabetten Gusül | TAHARET BÖLÜMÜ | Gudayf İbnu Haris

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog