Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim hayızlının fercine veya bir kadının dübürüne (arka uzvuna) temas ederse veya kahine uğrarsa Muhammed'e indirilenden teberri etmiş (yüz çevirmiş) olur."

Tirmizi, Taharet 102, (135); İbnu Mace, Taharet 122, (639)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bizden biri hayızlı olur, Resulullah (sav) da onunla mübaşeret etmek dilerse, ona, hayız olur olmaz izarını bağlamasını emreder, sonra mübaşeret ederdi. Sizden hanginiz, nefsine, Resulullah (sav)'ın nefsine hakim olduğu kadar hakim olur?" (Ebu Davud'un bir rivayetinde, "fevr" (evvelinde -ki "hayz olur olmaz" diye karşıladık-) yerine "fevh" denilmiştir (ki bu da "çoğunda" ve "evvelinde" ma'nasına gelir)

Buhari, Hayz 5; Müslim, Hayz 1, 4, (293, 295); Ebu Davud, Taharet 107, (267, 268, 273); Tirmizi, Taharet 99, (132)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Ben, annem ve teyzemle birlikte Hz. Aişe (ra)'nin yanına girdim. Onlar Hz. Aişe ye: "Hayızlı iken, sizlerle Aleyhisalatu vesselam ne şekilde mübaşerette bulunurdu?" diye sordular. Aişe validemiz: "Hayız olduğumuz zaman bize, geniş bir izar giymemizi emreder, sonra sine ve göğsümüze iltizamda (temasta) bulunurdu."

Nesai, Hayz 12,13, (1, 189)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Cümay' İbnu Umayr

Muvatta'nın rivayetinde şöyledir: "Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Ömer (ra), Hz. Aişe'ye göndererek -kişi, hayızlı olan hanımıyla mübaşerette bulunabilir mi?- diye sordurdu. Hz. Aişe radıyallahu anha: "Kadının alt kısmına izarını bağlatsın sonra onunla mübaşerette bulunsun" cevabını verdi."

Muvatta, Taharet 95, (1, 58)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Ebu Davud ve Nesai'nin bir rivayetinde şöyle denmektedir: "Resulullah (sav) zevcelerinden bir kadınla hayızlı olduğu halde mübaşeret ederdi. Yeter ki, uyluklarının ortasına kadar izarı uzanmış olsun veya dizleri örtülü bulunsun."

Ebu Davud, Taharet 107, (267, 268, 273); Nesai, Hayz 12,13, (1, 189)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Bir adam, Resulullah (sav)'a sordu: "(Ey Allah'ın Resulü!) Hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir?" Resulullah (sav): "Üzerine izarını bağlasın, yukarısına istediğinde serbestsin"

Muvatta, Taharet 93,(1, 57)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Eşlem

"Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir?" "İzarın yukarısı, ancak bundan da sakınsan daha iyi olur!" buyurdular.

Ebu Davud, Taharet 83, (212, 213)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Muaz

Resulullah (sav)'ın zevcelerinden birinden naklen anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, hayızlı hanımlarıyla bir mübaşerette bulunmak dileyince hanımının ferci üzerine bir şey örterdi..."

Ebu Davud, Taharet 107, (272)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | İkrime

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi, hayızlı karısıyla cinsi münasebette bulunursa (hatasına kefaret olarak) yarım dinar tasadduk etsin"

Tirmizi, Taharet 103, (136, 137); Ebu Davud, Taharet 106, (264, 265, 266); Nesai, Taharet 182, (1, 153); İbnu Mace, Taharet 123, (640)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir rivayette ise şöyle denmiştir: "Kişi hayızlı hanımına, hayız halinin başlangıcında, kan kırmızı renkte iken temas öderse bir dinar tasadduk etsin. Kanın kesilmeye yüz tutup akıntının sarardığı zaman temas eden, yarım dinar tasadduk etsin." (Tirmizi der ki: "Bu hadis İbnu Abbas (ra)'dan mevkuf (kendi sözü) olarak da rivayet edilmiştir.")

Tirmizi, Taharet 103, (136, 137)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ebu Davud'un bir rivayetinde hayızlı karısına temas eden kimse hakkında Resulullah (sav)'ın: "Bir veya yarım dinar tasadduk etsin" dediği kaydedilmiştir. Ebu Davud der ki: "Bu rivayet (yani İbnu Abbas'ın "bir veya yarım..." diyerek yaptığı rivayet) sahihtir, ( diğer "...yarım dinar..." diyen rivayet bu kadar kavi değildir.)"

Ebu Davud, Taharet 106, (264, 265, 266)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir rivayette şöyle denmiştir: "Kişi hanımına kanama halinde temasta bulunmuşsa bir dinar, kanın kesilme halinde temas etmişse yarım dinar tasadduk eder."

Nesai, Taharet 182, (1, 153); İbnu Mace, Taharet 123, (640)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben hayızlı iken Resulullah (sav)'ın başını yıkardım.

Buhari, Hayz 2, İ'tikaf 2, 3, 4, 19, Libas 76; Müslim, Hayz 10, (297); Muvatta, Taharet 102, (1, 60); Ebu Davud, Savm 79, (2467, 2469); Tirmizi, Savm 80, (804); Nesai, Hayz 20, (1, 193)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav), ben hayızlı iken kucağıma yaslanır ve Kur'an okurdu.

Buhari, Hayz 13, Tevhid 52; Ebu Davud, Taharet 103, (260); Nesai, Hayz 16, (1, 191)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav), (bir gün) bana (kendisi mescidde iken) "Humra'yı bana getiriyor!" buyurdular. "Hayızlıyım" diye cevap verdim. "Senin hayızın elinde değil ki!" dediler.

Müslim, Hayz 11, (298); Ebu Davud, Taharet 104, (261); Tirmizi, Taharet 101, (134); Nesai, Hayz 18, (1, 192)
Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler | TAHARET BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog