Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kimse kardeşinin hayvanını, iznini almadan sağmasın. Sizden kim, odasına başkalarının girip hazinelerini kırmasından, yiyeceklerini saçıp dağıtmasından hoşlanır? Tıpkı bunun gibi, hayvanlarının medmeleri de onlar için yiyeceklerinin hazineleridurumundadir. Öyleyyse kimse izin almadan başkasının hayvanını sağmasın."

Buhari, Lukata 8; Müslim, Lukata 13, (1726); Muvatta, İsti'zan 17, (2, 971); Ebu Davud, Cihad 95 (2623)
Hayvani Olmayan Mekruh Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz bir sürüye uğradığınızda, sahibi başında ise izin alsın, izin verirse süt sağıp içsin, sahibi orada yoksa, üç sefer seslensin, cevap verirse izin istesin, cevap vermezse sağsın ve içsin."

Ebu Davud, Cihad 93, (2619); Tirmizi, Büyu 60, (1296)
Hayvani Olmayan Mekruh Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Semüre İbnu Cündüb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz bir sürüye uğradığınızda, sahibi başında ise izin alsın, izin verirse süt sağıp içsin, sahibi orada yoksa, üç sefer seslensin, cevap verirse izin istesin, cevap vermezse sağsın ve içsin."

Ebu Davud, Cihad 93 (2619); Tirmizi, Büyu 60 (1296)
Hayvani Olmayan Mekruh Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Semüre İbnu Cündüb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir bahçeye girerse (meyvesinden) yesin. Ancak beraberinde götürmesin."

Tirmizi, Büyu 54, (1287)
Hayvani Olmayan Mekruh Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ben [küçükken] Ensar'ın hurmalarını taşlıyordum. Beni yakalayıp Resulullah (sav)'a götürdüler. "Ey Rafi' niye başkasının hurmalarını taşlıyorsun?" dedi. "Açlık sebebiyle ey Allah'ın Resulü!" dedim. "Taşlama, kendiliğinden [dibine] düşeni ye!" [deyip] başımı okşadı ve: "Allah seni (hurmaya) doyursun ve suya kandırsın!" buyurdu.

Tirmizi, Büyu 54, (1288); Ebu Davud, Cihad 94, (2622); İbnu Mace, Ticarat, 67, (2299)
Hayvani Olmayan Mekruh Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Rafi İbnu Amr

Kıtlığa uğradım. Bunun üzerine Medine bahçelerinden birine girdim. Başak ovup hem yedim hem de torbama aldım. Derken sahibi gelip beni yakaladı, dövdü, torbamı elimden aldı ve beni Resulullah'a getirdi. Durumu ona anlattı. Resulullah (sav) mal sahibine: "Cahilken öğretmedin, açken de doyurmadın!" dedi. Sonra emri üzerine, torbamı saldı. (Sonra Resulullah) bana bir veya yarım sa' miktarında yiyecek verdi.

Ebu Davud, Cihad 93, (2620, 2621); Nesai, Kudat 20, (8, 240); İbnu Mace, Ticarat 67, (2298)
Hayvani Olmayan Mekruh Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Abbad İbnu Şurahbil

Resulullah (sav) vahşi hayvanlardan kesici diş (köpek dişi) taşıyanların hepsini yasakladı." (Müslim/Ebu Davud ve Nesai, İbnu Abbas'tan gelen bir rivayette şu ziyadeyi kaydederler: "Her bir pençe sahibi kuşu da..."

Buhari, Zebaih, 29; Müslim, Sayd 12-16 (1932, 1933); Tirmizi, Et'ime 1, (1477, 1478, 1479); Ebu Davud, Et'ime 33, (3802, 3803, 3805); İbnu Mace, Sayd 13, (3232,3234); Nesai, Sayd 30, 31, (7, 202, 204)
Haram Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Sa'lebe el-Huşeni

Cahiliye halkı, bir çok şeyi (helal addedip) yiyor, birçoğunu da pis addederek yemiyordu. Allah Teala hazretleri Resulünü gönderdi, kitabını indirdi, helalini helal, haramını da haram kıldı. Helal kıldığı helaldir, haram kıldığı da haramdır, sükut buyurduğu da aff(edilmiş)tir. İbnu Abbas, sonra şu ayet-i kerimeyi okudu: "(Ey Muhammed!) De ki: "Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti, -ki pistir- ve günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan -başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere- bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder" (En'am 145).

Ebu Davud, Edirne 31, (3800)
Haram Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Kabisa İbnu Hülb babası (ra)'ndan anlatıyor: "Resulullah (sav)'a bir adamın şöyle sorduğunu işittim: "Bazı yiyecekler var, onları yemekte zorluk çekiyor, (günah mıdır diye korkuyorum)?" Resulullah (sav) da cevaben: "İçinde hiç bir şey sıkıntı olmasın, aksi halde hristiyanlara benzersin."

Ebu Davud, Et'ime 24, (3784); Tirmizi, Siyer 16 (1565)
Haram Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Kabisa İbnu Hülb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın yenmesi haramdır."

Müslim, Sayd 15, (1933); Muvatta, Sayd 14, (2, 496); Tirmizi, Sayd 3, (1479); Nesai, Sayd 28, (7, 200)
Haram Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "..vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın, ve pençesi olan her bir kuşun yenmesini yasakladı."

Ebu Davud, Et'ime 33, (3802); Buhari, Sayd 29, Tıbb 57; Müslim, Sayd 12, (1932); Muvatta, Sayd 13, (2, 496); Nesai, Sayd 28, (7,201)
Haram Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav), at, katır ve eşek etini yemeyi yasakladı."

Ebu Davud, Et'ime 26, (3790), 33, (3806); Nesai, Sayd 30, (7, 202)
Haram Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Halid İbnu'l-Velid

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Hayber fethi sırasında gazvede, Resulullah (sav) ile birlikte ben de vardım. Bir grup yahudi, Aleyhissalatu vesselam'a gelerek, askerlerin ahırlarına hücum ederek (mallarını yağmalamalarından) şikayet ettiler. Resulullah (sav), bunun üzerine (müslümanlara yönelerek): "(Olamaz!) anlaşma yapılan kimselerin malı onların izni olmadan helal değildir. Ayrıca size ehli eşekler, onların atları, katırları, vahşi hayvanlardan herbir kesici dişi olan, kuşlardan da herbir pençeleri olan haramdır!" buyurdular."

Ebu Davud, Et'ime 26, (3790), 33, (3806); Nesai, Sayd 30, (7, 202)
Haram Yiyecekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Halid İbnu'l-Velid

Resulullah (sav) ailesine katık sormuştu. "Yanımızda sirkeden başka bir şey yok!" dediler. Aleyhissalatu vesselam onu istedi ve gelince yemeye başladı. Hem yiyor, hem de: "Sirke ne iyi katık! Sirke ne iyi katık! Sirke ne iyi katık!" diyordu.

Müslim, Eşribe 166, (2052); Ebu Davud, Et'ime 40, (3820, 3821); Tirmizi, Et'ime 35, (1843); Nesai, Eyman 21, (7,14)
Resulullah (sav) Ve Ashabının Yediği Yemekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zeytinyağını yeyin ve onunla yağlanın. Zira, o mübarek bir ağaçtandır."

Tirmizi, Et'ime 43, (1852,1853)
Resulullah (sav) Ve Ashabının Yediği Yemekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Ömer ve Ebu Üseyd

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog