Arama

Resulullah (sav), Hz. Hasan (ra) için akika olarak bir koyun kurban etti ve: "Ey Fatıma!" dedi, "Çocuğun başını tıraş ettir ve saçının ağırlığınca gümüş tasadduk et!" Bu emir üzerine saçı tarttık, ağırlığı bir dirhem veya buna yakın bir şeydi.

Tirmizi, Edahi 20, (1519)
Bazı Vesilelerle Yenen Yemekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Ali

Cafer İbnu Muhammed babasından o da Hz. Fatıma (ra)'dan rivayet ettiğine göre, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in, Zeyneb'in, Ümmü Külsüm (ra)'ün saçlarını tarttı. Bunların ağırlığınca gümüş tasadduk etti.

Muvatta, Akika 2, (2, 501)
Bazı Vesilelerle Yenen Yemekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Cafer İbnu Muhammed

Bir adam sordu: "Ey Allah'ın Resulü! Biz, cahiliye devrinde, Receb ayında atire kurbanı kesiyorduk. Şimdi ne yapmamızı emir buyurursunuz?" Resulullah şu cevabı verdi: "Hangi ayda olursa olsun, Allah için kesin ve Allah için hayır hasenatta bulunun, Allah için yedirip içirin." Yine sordular: "Cahiliye devrinde Fere' kurbanı kesiyorduk, şimdi ne yapmamızı emrederdiniz?" Resulullah (sav) dedi ki: "Kırda otlayan her bir sürü için bir fere' kurbanı vardır. Bu o yıl doğan ve hacılara yük taşıyarak güce gelinceye kadar diğerleriyle birlikte beslediğin bir hayvandır. O safhaya gelince kesip etini yolculara tasadduk edersin." Ebu Kılabe'ye dendi ki: "Bir fere' kurbanı gerektiren sürü ne miktar olmalıdır?" Yüz (baş hayvan)" diye cevap verdi.

Ebu Davud, Edahi 20, (2830); Nesai, Fere' 7-8, (7, 169, 171)
Bazı Vesilelerle Yenen Yemekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Nübeyse el'Hüzeli

Haris İbnu Amr, Resulullah (sav)'a atire ve fere' kurbanları hakkında sormuş, Resulullah da kendisine: "Dileyen atire kurbanı kessin, dileyen de kesmesin; dileyen fere' kurbanı kessin dileyen de kesmesin. Davarın bir kurban hakkı vardır!" diye cevap vermiş, parmaklarının hepsini kapayıp sadece birini yummayarak onu göstermiştir.

Nesai, Fere' 1, (7, 168, 169)
Bazı Vesilelerle Yenen Yemekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Haris İbnu Amr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İslam'da fere' kurbanı da yok, atire kurbanı da yok."

Buhari, Akika 4; Müslim, Edahi 32, (1976); Ebu Davud, Edahi 20, (2831, 2832); Tirmizi, Edahi 15 (1512); Nesai, Fere' 1, (7,167)
Bazı Vesilelerle Yenen Yemekler | YİYECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç varetmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın."

Ebu Davud, Tıbb 11, (3874)
Tedavinin Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu'd Derda

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Şafi-i Kerim Allah Teala Hazretleri, her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir." (Ebu Davud ve Tirmizi'de şu ziyade var: "Tek bir hastalığın ilacı yoktur" dedi. Kendisine: "O hangi hastalıktır?" diye soruldu da: "İhtiyarlık!" cevabını verdi.")

Buhari, Tıbb 1, Ebu Davud, Tıbb 1, (3855); Tirmizi, Tıbb 2, (2039); İbnu Mace, Tıbb 1, (3436)
Tedavinin Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her hastalığın bir devası vardır. Hastalığın ilacına rastlanırsa Allah Teala'nın izniyle hastalıktan şifa bulur."


Tedavinin Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hastalarınızı yeyip içmeye zorlamayın. Zira Allah Teala Hazretleri onlara yedirir içirir."

Tirmizi, Tıbb 4, (2041); İbnu Mace, Tıbb 4, (3444)
Tedavinin Mekruhluğu | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav)'a hastalığı sırasında ağzından ilaç içirdik. Bize içirmememizi işaret etti. Ancak biz (itirazını) hastalarda ilaca karşı görülen nefret (diye) değerlendirmiş (ve içirmiştik). Kendine gelince: "Bana ilaç vermeyin demedim mi?" diye bizi payladı. Biz, davranışımızın sebebini: "(Herhalde) hastaların ilaca gösterdikleri nefret olarak değerlendirdik" diye açıkladık. (Resulullah, buna rağmen öfke izhar edip, herkesi cezalandırmak üzere): "İlaçtan içmedik kimse kalmayacak!" emretti ve: "Abbas hariç hepinizi göreceğim, zira o (bana zorla ilaç içirirken) yanınızda değildi" buyurdu.

Buhari, Tıbb 21, Meğazi 83; Müslim, Selam 83, (2213)
Tedavinin Mekruhluğu | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki "Benim tiryak içmem, temime (muska) takınmam, içimden gelen şiiri okumam aldırmazlık olur."

Ebu Davud, Tıbb 10, (3869)
Tedavinin Mekruhluğu | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim vücudunu dağlatır veya rukye yaptırırsa tevekkülü terketmiş olur."

Tirmizi, Tıbb 14, (2056); İbnu Mace, Tıbb 23, (3489)
Tedavinin Mekruhluğu | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

Bir adam Resulullah (sav)'a gelerek: "Kardeşim ishal oldu (ne yapayım?)" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Ona bal (şerbeti) içir!" ferman buyurdu. Adam içirdi. Bilahare aynı şahıs tekrar gelip: "Ben bal (şerbeti) içirdim. Ancak, bu onun ishalini artırmadan başka bir şeye yaramadı" dedi. (Adamın bu gidip gelmeleri) üç kere tekrar etti, Sonunda Aleyhissalatu vesselam: "Allah doğru söyledi. Kardeşinin karnı yalan söyledi (hata etti)" buyurdu. Sonra bir kere daha içirdi. Bu sefer kardeşi iyileşti.

Buhari, Tıbb 4, 24; Müslim, Selam 91, (2217); Tirmizi, Tıbb 31, (2083)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Sa'idi'l-Hudri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın."

Buhari, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizi, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim her sabah acve hurmasından yedi tane yerse o gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir."

Buhari, Tıbb 52, 56, Et'ime 43; Müslim, Eşribe 154, (2047); Ebu Davud, Tıbb 12, (3875, 3876)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Şad İbnu Ebi Vakkas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog