Arama

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kendisiyle tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı sa'üt (burun damlası), hacamat (kan aldırma), ledüd (ağızdan damlatma) ve meşiyy (müshil içme)dir."

Tirmizi, Tıbb 9, (2048,2049)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), zatülcenb hastalığının tedavisinde zeytinyağı ve vers'i methederdi." Katade der ki: "Zeytinyağı ağzın, hastalık hissedilen tarafından içirilirdi." Bir rivayette: "Resulullah (sav) bize, zatü'l cenbten kustu'l-bahri ve zeytinyağı ile tedavi olmamızı emrederdi" denmiştir."

Tirmizi, Tibb 25, (2079, 2080); İbnu Mace, Tıbb 17, (3467)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Erkam

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki şeyde ne çok şifa vardır: Sabır ve süffa." [Rezin tahric etmiştir.]

Rezin
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) hacamat oldu ve hacamatı yapan doktora ücretini ödedi ve ayrıca burun damlası da kullandı.

Buhari, Tıbb 9; Müslim, Selam 76, (1202); Ebu Davud, Tıbb 8, (3867); Tirmizi, Tıbb 9, (2048)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Beraberinde Ali (ra) olduğu halde Resulullah (sav) yanıma girdi. Ali bu sırada (geçirdiği bir hastalığın) nekahet devresinde idi. Evimizde busr (hurma çağlası) salkımları asılı idi. Resulullah (sav) ondan yemeye başladı. Ali de yemek üzere kalktı. Resulullah (sav) Ali'ye yönelerek: "Ağır ol, ağır ol! Sen daha nekahet dönemindesin!" dedi ve Ali bırakıncaya kadar tekrarladık. Ümmül-Münzir, anlatmaya devam ederek: "Ben arpa ve çöğender otundan yemek pişirip getirdim. Resulullah (sav): "Ey Ali," buyurdular, "bundan al, bu sana daha faydalı!"

Ebu Davud, Tıbb 2, (3856); Tirmizi, Tıbb 1, (2038)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ümmü'l-Münzir Bintu Kays

Resulullah (sav) Uhud savaşı sırasında yaralanınca, Hz. Fatıma (ra), mübarek yüzlerinden kanı yıkamaya başladılar. Ali de Fatıma (ra)'ya su döküyordu. Fatıma (ra) suyun kanı gittikçe artırdığını görünce bir parça hasır aldı. Onu yakıp iyice kül haline gelince yaraya bastı. Böylece kan da durdu.

Buhari, Cihad 80, 85, 163, Vudu 72, Meğazi 24, Nikah 123, Tıbb 27; Müslim, Cihad 101, (1790); Tirmizi, Tıbb 34 (2086); İbnu Mace, Tıbb 15 (3464)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Tarık İbnu Süveyd el-Cu'fi (ra), Resulullah (sav)'a hamr (alkollüler) ile tedavi hususunda sordu. Aleyhissalatu vesselam onu bundan men etti ve: "Hayır! O, deva değil, derttir!" buyurdu.

Müslim, Eşribe 12, (1984); Ebu Davud, Tıbb 11, (3873); Tirmizi, Tıbb 8, (2047)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Vail İbnu Hucr

Resulullah (sav) zehir ve benzeri her çeşit habis ilacı yasakladı.

Ebu Davud, Tıbb 11, (3870); Tirmizi, Tıbb 7, (2046)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir tabib gelerek Resulullah (sav)'a ilaç yapımında kurbağayı kullanmaktan sordu. Resulullah adamı kurbağayı öldürmekten nehyetti.

Ebu Davud, Tıbb 11, (3871); Nesai, Sayd 36, (7, 210)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Osman et-Teymi

Resulullah (sav) başından ve iki omuzu arasından hacamat olur ve: "Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için, bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!" buyururdu.

Ebu Davud, Tıbb 4, (3869); İbnu Mace, Tıbb 21, (3484)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Kebşe el-Enmari

Resulullah (sav)'a boynunun iki tarafındaki damarlar ile iki omuzun ortasındaki damardan hacamat olurdu.

Ebu Davud, Tıbb 4, (3860); Tirmizi, Tıbb 12, (2052); İbnu Mace, Tıbb 21, (3483)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Enes

Tirmizi şu ziyadede bulunur: "Resulullah (sav) ayın onyedisinde, ondokuzunda ve yirmi birinde hacamat olurdu."

Tirmizi, Tıbb 12, (2052)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) hacamat olur, kimseye ücretinde zülmetmezdi.

Buhari, İcare 18; Müslim, Selam 77 (1577)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haccam ne iyi kuldur; (fazla) kanı giderir, beli hafifletir, gözü parlatır." İbnu Abbas der ki: "Resulullah (sav) Mi'rac gecesinde, meleklerden mürekkep bir cemaate her uğrayışında; "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!" derlerdi."

Tirmizi, Tıbb 12, (2054)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Kendisinden anlatıldığına göre, bu muhterem sahabi, ailesini salı günü hacamat olmaktan men ederdi. Derdi ki: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır, kan durmaz."

Ebu Davud, Tıbb 5, (3862)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Bekre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog