Arama

Resulullah (sav)'a bir adamın hanımın üç talakla birden boşadığını haber verdiler, öfke ile kalkıp: "Daha ben aranızda iken Allah'ın kitabıyla mı oynanıyor?" buyurdu. Derken birisi kalkıp: "Ey Allah'ın Resulü, onu öldürmeyeyim mi?" dedi.

Nesai, Talak 6, (6,142)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Mahmud İbnu Lebid

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, (vallahi) ben hanımımı kesinlikle boşadım." "Peki bununla ne kasdettin?" diye sordu. Bir (talak) kastettim" dedim. Bunun üzerine: "Bununla bir kastettiğim dair Allah'a yemin eder misin?" dedi. Ben de: "Vallahi bununla sadece bir talak kastettim" dedim. Bunun üzerine: "O halde bu senin kastettiğin şekildedir!" buyurdu ve kadını ona geri verdi. O ise, hanımı ikinci kere Hz. Ömer (ra) zamanında, üçüncü kere de Hz. Osman (ra) zamanında boşadı.

Tirmizi, Talak 2, (1177); Ebu Davud, Talak 10, (2196), 14, (2206, 2207, 2208)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Yezid İbni Rükane an abihi an ceddihi

İmam Malik'e ulaştığına göre, Ömer İbnu'l-Hattab (ra)'a, İrak'tan yazılarak sorulmuştur: "Bir erkek hanımına: "Senin ipin (benim elimde değil), boynundadır (dilediğin yere gidebilirsin)" dedi. (Bunun hükmü nedir, hanımı boş mu değil mi?)" Hz. Ömer bunun üzerine oradaki memuruna: "Hacc mevsiminde beni Mekke'de bulmasını emret!" diye yazdı... Hz. Ömer (ra) tavaf yaparken adam yanına gelip selam verdi. Hz. Ömer ona: "Sen kimsin" diye sordu. Adam kendini tanıtarak: "Ben seni bulmamı emrettiğin (Iraklı) kimseyim!" dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ben sana şu Beyt-i Muazzama'nın Rabbi adına soruyorum: "İpin boynundadır!" derken ne kastettin?" dedi. Adam: "Sen bu mukaddes mekandan başka bir yerde yemin verseydin sana doğruyu söylemezdim. Ben bununla ayrılık kastetmiştim" dedi. Hz. Ömer (ra): "Bunun hükmü senin kastettiğin şeydir" buyurdu.

Muvatta, Talak 5, (1, 551)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

İbnu Ömer (ra) haliyye ve beriyye hakkında der ki: "Bunlardan her biri üç kere boşanmış sayılır."

Muvatta, Talak 7, (1, 552)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Nafi

İmam Malik'e ulaştığına göre: "Hz. Ali (ra) karısına: "Sen bana haramsın" diyen erkek hakkında: "Bu adam hanımını üç talakla boşadı" diyordu."

Muvatta, Talak 6, (1, 552)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Kim hanımını (kendine) haram kılarsa, bu (boşanma ifade eden) bir şey değildir, bu söz bir yemindir, yemin kefaretinde bulunur. Nitekim ayet-i kerime'de Cenab-ı Hakk: "Allah'ın Resulünde sizin için güzel örnek vardır." (Ahzab 21) buyurmuştur.

Buhari, Talak 8, Tefsir, Tahrim 1; Müslim, Talak 19, (1473); Nesai, Talak 16, (6,151)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir adam İbnu Abbas (ra)'a gelerek: "Ben hanımımı kendime haram kıldım! (Ne yapayım, hükmü nedir?)" diye sordu. İbnu Abbas: "Yalan söyledin, o haram değildir" dedi ve şu ayeti okudu. (Mealen): "Ey Peygamber, Allah'ın sana helal kıldığını sen niye kendine haram ediyorsun?" (Tahrim 1) İbnu Abbas ayeti okuduktan sonra dedi ki: "Sen, bu sayılan kefaretlerin en ağırı olan köle azadını yerine getireceksin."

Nesai, Talak 16, (6, 151)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İmam Malik'e ulaştığına göre, bir adam İbnu Ömer (ra)'a gelerek: "Ben, hanımımın işini kendi eline koydum, o da kendini (benden) boşadı. Bu hususta ne dersiniz?" diye sordu. İbnu Ömer (ra): "Ben, kadının yaptığı gibi olduğuna kaniyim" deyince adam: "Ey Ebu Abdirrahman, böyle yapma!" diye itiraz etti. İbnu Ömer ise: "Bunu ben değil, sen yaptın!" diye cevap verdi.

Muvatta, Talak 10, (2, 553)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Ben Zeyd İbnu Sabit (ra)'in yanında oturuyor idim. Muhammed İbnu Ebi Atik gözlerinden yaşlar boşandığı halde ona uğradı. Zeyd (ra): "Neyin var?" diye sordu: "Ben," dedi, "hanımımın işini kendine bırakmıştım, o da beni bıraktı." "Peki (boşanma işini ona bırakmaya) seni sevkeden şey ne idi?" dedi. Muhammed İbnu Ebi Atik: "Kader!" deyince, Zeyd: "Dilersen hanımına dönersin, zira bu bir (talak)dır. Sen ise ona (kadına) daha çok hak sahibisin" fetvasını verdi.

Muvatta, Talak 12, (2, 554)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Harice İbnu Zeyd

O beni ihtiyar ettikten sonra hanımını bir veya yüz veya bin defa muhayyer kılmama aldırmam. Nitekim Hz. Aişe'ye sordum da bana: "Resulullah (sav) bizi muhayyer bırakmıştı. [Hepimiz onu ihtiyar ettik.] Bu, talak mıydı?" diye cevap verdi."

Buhari, Talak 5; Müslim, Talak 25, 1477; Ebu Davud, Talak 12, (2203); Tirmizi, Talak 4, (1179); Nesai, Nikah 2, (6, 56)
Talakta Kullanılan Elfaz | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Mesruk

Ebu's-Sahba [adında birisi] İbnu Abbas (ra)'a [sık sık sualler sorardı]. Bir defasında: "Bir kimsenin, hanımını duhulden (temastan) önce üç kere boşaması halinde, alimlerin bunu, bir talak addetiklerini bilmiyor musunuz?" dedi. İbnu Abbas (ra) şu cevabı verdi: "Elbette biliyorum. Resulullah (sav), Hz.Ebu Bekr devirlerinde ve Hz. Ömer (ra)'ın hilafetinin de ilk yıllarında, bir erkek hanımını, daha onunla temastan önce boşayacak olsa, bu bir tek talak addediliyordu. Hz. Ömer, insanların talaka düşkünlüklerini görünce: "Erkeklerin aleyhine olarak bu talaklara müsaade ediyorum" dedi."

Müslim, Talak 17, (1472); Ebu Davud, Talak 10, (2199, 2200); Nesai, Talak 8, (6,145)
Duhulden (Gerdekten) Önce Boşama | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Tavus

Bir adam karısını, temastan (gerdekten) önce üç talakla boşadı. Sonra da onunla nikahının devamını uygun gördü. Fetva sormaya gitti, ben de beraberinde idim. İbnu Abbas ve Ebu Hüreyre (ra)'nin yanlarına geldi. Onlar: "Senden başka bir erkekle evlenmedikçe o hanımla evlenmen mümkün değil!" dediler. Adam, "İyi ama ben onu bir talakla boşadım" dedi. İbnu Abbas (ra): "Sen, kendine ait fazlalığı dinden bırakmışsın!" buyurdu. [Bu metin, Muvatta'daki metindir.]

Muvatta, Talak 37,39, (2,570,571); Ebu Davud, Talak 10, (2198)
Duhulden (Gerdekten) Önce Boşama | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu İyas İbnu'l-Bukeyr

Bir adam Abdullah İbnu Amr İbni'l'As (ra)'a, temastan (gerdekten) önce hanımını üç talakla boşayan kimsenin durumunu sordu. Ata rahimehullah der ki: "Ben bakirenin talakı birdir" dedim. Ancak Abdullah bana dedi ki: "Sen hikayecisin (kafadan attın). Bir talak, talak-ı bainle kadını boş kılar, üç ise, kadını bir başkasıyla evlenip ondan boşanıncaya kadar eski kocasına haram kılar."

Muvatta, Talak 33, (2,570)
Duhulden (Gerdekten) Önce Boşama | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ata İbnu Yesar

Anlattığına göre, hanımını hayızlı iken boşamış, babası Hz. Ömer (ra), durumu Resulullah (sav)'a sormuştur. Aleyhissalatu vesselam da: "Ona emret, hanımına dönsün. Kadın temizleninceye kadar yanında tutsun. Sonra tekrar hayz olup temizleninceye kadar beklesin. Kadın temizlenince boşamak dilerse, temastan önce boşasın. İşte bu, aziz ve celil olan Allah'ın (boşama hususunda) emir buyurduğu iddettir" buyurdu. Müslim'in bir rivayetinde: "...Ona söyle, hanımına dönsün, sonra onu temizken veya hamile iken boşasın." demiştir.

Buhari, Talak 2, 3, 44, 45, Ahkam 13, Tefsir, Talak 1; Müslim, Talak 1, (1471); Muvatta, Talak 53, (2, 576); Ebu Davud, Talak 4, (2179-2185); Tirmizi, Talak 1, (1175); Nesai, Talak 1, 3, 4, (6, 137-141)
Hayızlı Kadının Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Matuh ve mükreh ve mecnunun talakı hariç bütün talaklar caizdir."

Tirmizi, Talak 15, (1191)
İcbar Edilenin Delinin Sarhoşun Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog