Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Matuh ve mükreh'inki hariç bütün talaklar muteberdir" ve ilave ettiler: "Bilmez misin, kalem üç (kişi)den kaldırılmıştır: İfakat buluncaya kadar "mecnun"dan, idrak edinceye kadar "çocuk"tan, uyanıncaya kadar "uyuyan"dan.

Buhari, Talak 11, (Bab başlığında senetsiz olarak kaydedilmiştir.)
İcbar Edilenin Delinin Sarhoşun Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ali

Ne sarhoşun ne de mecnunun talakı muteber değildir.

Buhari, Talak 11, (Bab başlığında senetsiz olarak kaydedilmiştir.)
İcbar Edilenin Delinin Sarhoşun Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Osman

Ne müstekreh ne de mecnunun talakı muteber değildir.

Buhari, Talak, 11 (Bab başhğında senetsiz olarak kaydedilmiştir.)
İcbar Edilenin Delinin Sarhoşun Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İmam Malik'e ulaştığına göre, Ömer İbnu'l-Hattab ve Abdullah İbnu Mes'ud, Salim İbnu Abdillah, Kasım İbnu Muhammed, İbnu Şihab, Süleyman İbnu Yesar (ra) şöyle hükmediyorlardı: "Kişi evlenmezden önce hanımını boşadığına dair yemin eder de sonra (yeminini tutmayarak) günah işlerse, işte bu, evlenince o adama gerekli olur."

Muvatta, Talak 73, (2, 584)
Nikahdan Önceki Talak | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

"Evleneceğim her kadın boştur" diyen kimse hakkında derdi ki: "Bu kimse, kadının mensup olduğu kabileyi veya muayyen bir kadını ismen belirterek zikretmemişse, -malik olduğu hariç-onun bu sözüne hiç bir şey gerekmez."

Muvatta, Talak 73, (2,585)
Nikahdan Önceki Talak | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Boşama, azadlık, satış malik olunan şeyler için caizdir. Kim günah bir şey üzerine yemin ederse ona yemin yoktur. Kim sıla-ı rahmi keseceğim diye yemin ederse, ona da yemin yoktur. Nezir de kendisiyle Allah'ın rızası taleb edilen şeyler üzerine yapılır."

Ebu Davud, Talak 7, (2190, 2191, 2192); Tirmizi, Talak 6, (1181)
Nikahdan Önceki Talak | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Allah talakı, nikahtan sonraya koymuştur.

Buhari, Talak 9, (Bab başlığında senetsiz olarak kaydetmiştir.)
Nikahdan Önceki Talak | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cariyenin talakı iki talaktır, iddeti de - bir nüshada: "kurü'u da" - iki hayız müddetidir."

Ebu Davud, Talak 6, (2189); Tirmizi, Talak 7, (1182); İbnu Mace, Talak 30, (2080)
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Aişe

Köle, hanımını iki talakla boşadı mı artık kadın, başka bir kocaya var(ıp ondan boşan)madıkça ona haram olur. Bu kölenin hanımı hür de olsa, köle de olsa hüküm böyledir. Hür kadının iddeti üç hayız müddeti, köle kadının iddeki iki hayız müddetidir."

Muvatta, Talak 50, (2,574)
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İbnu Abbas (ra)'a dedim ki: "Bir köle, nikahı altında bulunan köle bir kadını iki talakla boşasa, sonra bunlar azad edilseler, onurda yeniden evlenmek istemesi caiz olur mu?" İbnu Abbas (ra) şöyle cevapladı: "Evet! Ona bir talak daha kalmıştır, Resulullah (sav) böyle hükmetti."

Ebu Davud, Talak 6, (2187, 2188); Nesai, Talak 19, (6,154,155)
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Hasan Mevla Beni Nevfel

İbnu Ömer (ra) derdi ki: "Kim kölesine evlenme izni verirse, boşama yetkisi kölenin elinde olur. Onun boşama yetkisinden hiç biri başkasının elinde olamaz. Ancak, kişi kendi kölesinin cariyesini veya cariyesinin cariyesini almasında bir günah yoktur."

Muvatta, Talak 51, (2,575)
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Nafi'

Nüfey' Resulullah (sav)'ın zevce-i pakleri Ümmü Seleme'nin mükatebi idi veya, nikahında hür bir kadın olan bir köle idi. Nüfey' bu kadını iki talakla boşadı. Sonra kadim geri almak istedi. Durumu Hz. Osman ve Zeyd İbnu Sabit (ra)'e sordu. Bunlar: "O artık sana haram oldu, o artık sana haram oldu!" dediler.

Muvatta, Talak 47, (2, 574)
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Süleyman İbnu Yesar

Cariyenin boşanması beş suretle vukua gelir: Azad edilmesi, kocasının boşaması, efendisinin satması, efendisinin hibe etmesi, miras olmasıyla. [Rezin tahric etmiştir.]

Rezin
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben, karı-koca iki kölemi azad etmek istemiştim. Resulullah (sav) önce erkekten başlayıp sonra da kadını azad etmemi emretti. [Rezin, (Resulullah'ın bu emrinin sebebini belirtmek üzere) şu ziyadede bulunmuştur: "kadına hakk-ı hıyar (erkeği kabul veya reddetme muhayyerliği) olmasın diye."]

Ebu Davud, Talak 22, (2237); Nesai, Talak 28, (6,161)
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Aişe

Berire radıyallahu anha'da üç sünnet vardı: 1- Azad edildi ve kocasını tercih edip etmemede muhayyer kılındı. 2- Resulullah (sav) onun hakkında: "Vela, fizad edenedir" buyurdu. 3- Resulullah (sav) tencere kaynarken eve girmişti. Kendisine ekmek ve evde bulunan katıktan bir sofra kuruldu. "Galiba bir tencerenin kaynadığını görüyorum" buyurdu." Oradakiler "Evet ama, bu Berire'ye tasadduk edilen bir ettir. Sen ise sadaka yemiyorsun?" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Bu ona sadakadır, (ama ondan) bize hediyedir!" buyurdu.

Buhari, Talak 14, Nikah 18, Et'ime 31, Itk 10, Feraiz 22, 23, 19, 25; Müslim, Itk 14, (1504); Muvatta, Talak 25, (2, 562); Ebu Davud, Talak 19, (2233, 2235, 2236); Tirmizi, Rada' (1154,1155); Nesai, Talak 29,30 (6,162,163)
Köle Ve Cariyenin Talakı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog