Arama

Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini işittim: "Kim bir ilim öğrenmek için bir yola süluk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar alim için istiğfar ederler. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir."

Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi, İlm 19, (2683); İbnu Mace, Mukaddime 17, (223)
Alimlerin Fazileti | İLİM BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Hz. Muaviye (ra)'yi işittim demişti ki: "Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar."

Buhari, Farzu'l-Humus 7, İlm 13, İ'tisam 10; Müslim, İmaret 98, (1038), Zekat 98.100, (1038); Tirmizi, İlm 1, (2647)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Humeyd İbnu Abdirrahman

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır."

Tirmizi, İlm 2, (2649); İbnu Mace, Mukaddime 17, (227)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Enes

Aleyhissalatu vesselam: "Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur" buyurmuştur.

Tirmizi, İlm 2, (2650)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Sahbere

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zancılardan önce, ilim öğrenin, yani zanlarıyla konuşanlardan önce." [Rezin tahric etmiştir. Buhari de bunu bir bab başlığında muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir. (Feraiz 2).]

Rezin
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Feraizi ve Kur'an'ı öğrenin ve halka da öğretin, zira benim ruhum kabzedilecek (ve ben aranızdan gideceğim)." (İbnu Mes'ud (ra)'dan aynı ma'nada bir rivayet yapılmıştır. Rezin şu ziyadede bulunmuştur: "Feraizi bilmeyen alimin misali, baş kısmı olmayan bürnus gibidir.")

Tirmizi, Feraiz 2, (2092)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü'min, sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacak."

Tirmizi, İlm 19, (2687)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hikmetli söz mü'minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, onu hemen almaya ehaktır."

Tirmizi, İlm 19, (2688)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İlim üçtür. Bunlardan fazlası fazilettir. Muhkem ayet, kaim sünnet, adil taksim."

Ebu Davud, Feraiz 1, (2285); İbnu Mace, Mukaddime 8, (54)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) mescidde otururken üç kişi çıktı geldi, ikisi Resulullah (sav)'a, yönelerek önünde durdular. Bunlardan biri, bir aralık bularak hemen oraya oturdu. Diğeri de onun gerisine oturdu. Üçüncü kimse ise, geri dönüp gitti. Resulullah (sav) (dersinden) boşalınca buyurdular: "Size üç kişiden haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a iltica etti. Allah da onu himayesine aldı. Diğeri istihyada bulundu, Allah da onun istihyasını kabul etti. Üçüncüsü ise geri döndü, Allah da ondan yüz çevirdi."

Buhari, İlm 8, Salat 84; Müslim, Selam 26, (2176); Muvatta, Selam 4, (2, 960, 961); Tirmizi, İsti'zan 29, (2725)
İlme Teşvik | İLİM BÖLÜMÜ | Ebu Vakid el'Leysi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, bir ilimden sorulur, o da bunu ketmedip söylemezse (kıyamet günü) ateşten bir gem ile gemlenir."

Ebu Davud, İlm 9, (3658); Tirmizi, İlm 3, (2651)
İlim Adabı | İLİM BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vallahi, senin hidayetinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdir."

Ebu Davud, İlm 10, (3661); Buhari, Ashabu'n-Nebi 9; Müslim, Fedailu'l-Ashab 34, (2046)
İlim Adabı | İLİM BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Biz Ebu Said el-Hudri (ra)'a uğradık. O bize: "Resulullah (sav)'ın (bize) vasiyetine merhaba" (derdi ve ilave ederdi): Resulullah (sav) demişti ki: "İnsanlar (dinde) size tabidirler. Size (aktar-ı alemden yani) dünyanın her tarafından bir kısım erkekler gelip İslam dinini öğrenecekler. Onlar geldikleri vakit, onlara hep hayrı tavsiye edin."

Tirmizi, İlm 10, (3661)
İlim Adabı | İLİM BÖLÜMÜ | Ebu Harun el-Abdi

"Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "ben senden pek çok hadis işittim. Ancak bunlardan, sonradan işittiklerimin, önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana (hepsinin yerini tutacak) cami bir kelime söyle!" "Bildiklerinde Allah'a karşı müttaki ol (bu sana yeter)!" buyurdular. (Rezin şu ziyadeyi yaptı: "...ve onunla amel et!")

Tirmizi, İlm 19, (2684)
İlim Adabı | İLİM BÖLÜMÜ | Yezid İbnu Beleme el-Cüft

Yanında bir miktar ilim olan kimseye, nefsini zayi etmesi münasib düşmez.

Buhari, bab başlığında kaydetmiştir (İlm 21)
İlim Adabı | İLİM BÖLÜMÜ | Rebi'a İbnu Ebi Abdirrahman

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog