Arama

Bir adam Resulullah (sav)'a gelerek: "Hizmetçiyi ne kadar affedeyim?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam susup cevap vermedi. Adam tekrar: "Ey Allah'ın Resulü! Hizmetçimi ne kadar affedeyim?" diye sordu. Bu sefer: "Her gün yetmiş kere affet." cevabını verdi.

Ebu Davud, Edeb 133, (5164); Tirmizi, Birr 31, (1950)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | İbnu Ömer

Ebu Zerr'i gördüm, üzerinde bir takım (hülle) vardı, kölesi de aynı şekilde bir takım giyiyordu. Bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdi: "Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işitmiştim: "Onlar sizin kardeşleriniz ve yakın adamlarınızdır. Allah Tedla Hazretleri onları ellerinizin altına (emaneten) koymuştur. Kimin kardeşi eli altında ise, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, yapamayacağı iş buyurmayınız, eğer buyurursanız onlara yardım edin."

Buhari, İman 22, Itk 16, Edeb 44; Müslim, Eyman 40 (1661); Ebu Davud, Edeb 133, (5157, 5168, 5161); Tirmizi, Birr 29, (1946)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ma'rur İbnu Süveyd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birinize hizmetçisi yemeğini getirince, onu beraber yemek üzere oturtmayacaksa, hiç olsun bir iki lokma veya bir iki yiyecek yersin. Zira yemeğin hararet (pişirme) ve muamele (zahmeti)ni o çekmiştir."

Buhari, Et'ime 55, Itk 18; Tirmizi, Et'ime 44, (1854); Ebu Davud, Et'ime 51, (3846); Müslim, Eyman 42, (1663)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz hizmetçisini dövünce, hizmetçi Allah'ın ismini zikrede(rek Allah aşkına vurma diye)cek otursa derhal elinizi kaldırın."

Tirmizi, Birr 32, (1951)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ebu Saidi'l-Hudri

Bizim bir azadlımıza bir tokat attım ve kaçtım. Sonra öğleden az önce döndüm, babamın arkasında namaz kıldım. Babam azadlıyı da beni de çağırdı. Sonra hizmetçiye: "Misilleme (onun sana yaptığının mislini) yap!" dedi. Hizmetçi affetti. Bunun üzerine babam anlattı: "Biz Beni Mukarrin, Resulullah (sav) zamanında tek bir hizmetçiye sahiptik. Ona birimiz bir tokat vurdu. Bu hadise Aleyhissalatu vesselamın kulağına ulaşmıştı: "Onu azad edeceksiniz!" emir buyurdular. Kendisine: "Ondan başka hizmetçileri yok!" dendi. Bunun üzerine: "öyleyse onu hizmetlensinler. Ancak ne zamandan ondan müstağni olurlarsa, derhal yol versinler!" buyurdular.

Müslim, Eyman 31, (1658); Tirmizi, Nüzur 14, (1542); Ebu Davud, Edeb 133, (6166, 5167)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Muaviye İbnu Süveyd İbni Mukarrin

Ben köleme kamçıyla vuruyordum. Arkamdan bir ses işittim. "Ebu Mes'ud, bil!" diyordu. Öfkeden sesi tanıyamadım. Bana yaklaşınca onun Resulullah (sav) olduğunu gördüm. "Ebu Mes'ud bil! Ebu Mes'ud bil!" diyordu. Kamçıyı elimden attım. "Ebu Mes'ud bil! Allah senin üzerinde senin bunun üzerindekinden daha fazla muktedir" dedi. Ben: "Bundan sonra ebediyen köle dövmeyeceğim" dedim.

Müslim, Eyman 34, (1659); Ebu Davud, Edeb 133, (5169, 6160); Tirmizi, Birr 30,(1949)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ebu Mes'ud el-Bedri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim kölesine kazifta bulunursa (zina isnadı yaparsa) kölesi bu iftiradan beri ise, Kıyamet günü celde uygulanır. Dediği doğru ise o başka."

Buhari, Hudud 46; Müslim, Eyman 77, (1660); Ebu Davud, Edeb 133, (5165); Tirmizi, Birr 30, (1948)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse "kölem", "cariyem" demesin. Köle de Rabbi (sahibim), rabbeti (sahibem) demesin. Malik (efendi) "Oğlum" "kızım" desin, Memluk (köle) de Seyyidi (efendim), seyyideti desin. Zira hepiniz memluklersiniz. Rabb de aziz ve celil olan Allah'tır."

Buhari, Itk 17; Müslim, Elfaz 14, (2249); Ebu Davud, Edeb 83, (4975, 4976)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ebu Hüreyre

Bir rivayette şöyle gelmiştir: "Hiç kimse "Rabbini (efendini) doyur; "Rabbine abdest suyu dok"; "Rabbine su ver" demesin. Bilakis "Seyidim"; "efendim" desin. Sizden kimse abdi (kulum), emeti (cariyem) de demesin. Bilakis "oğlum", "kızım", "yavrum" desin."

Müslim, Elfaz 15, (2249)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Bilinmiyor

Müslim'in bir diğer rivayetinde: "Sizden kimse "kölem!" "cariyem!" diye söylemesin. Hepiniz Allah'ın kölelerisiniz, bütün kadınlarınız da Allah'ın kullarıdır."

Müslim, Elfaz 13, (2249)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hangi köle kaçarsa, bilsin ki ondan zimmet (garanti) kalkmıştır, dönünceye kadar namazı kabul edilmez."

Müslim, İman 122-124, (68, 69, 70); Ebu Davud, Hudud 1, (4360); Nesai, Tahrimu'd-Dem 12, (7, 102)
Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Cerir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, kendisi ile bir başkası arasında (ortak) olan bir köle(deki kendine mahsus hisse)yi azad ederse, köleye onun malından adilane bir kıymet biçilir, ne eksik nede fazla. Sonra, eğer zenginse, onun malından [ortaklara hisseleri verilerek] köle azad edilir. Değilse köleden azad ettiği kısım azad olmuştur."

Buhari, Şirket 5, 14, Itk 4, 17; Müslim, Itk 1, (1501); Muvatta, Itk 1, (2, 772); Ebu Davud, Itk 6 (3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947); Tirmizi, Ahkam 14 (1346, 1347); Nesai, Büyu 106, (7, 319)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Köleyi ölme anında azad edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir."

Ebu Davud, Itk 16, (3968); Tirmizi, Vesaya 7, (2124)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ebu'd-Derda

Bir adam, öleceği sıra, kendine ait altı köleyi azad etti. Onlardan başka malı da yoklu. Resulullah (sav) onları çağırdı. Onları üç gruba ayırdı, sonra aralarında kur'a çekti, ikisini azad etti, dördünü köle olarak bıraktı. Adamı da şiddetle azarladı.

Müslim, Eyman 56, (1668); Muvatta, Itk 3, (2, 774); Tirmizi, Ahkam 27, (1364); Ebu Davud, Itk 10, (3958, 3959, 3960, 3961); Nesai, Cenaiz 65, (4, 64)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | İmran İbnu Husayn

Hangi cariye, efendisinden bir çocuk dünyaya getirirse, artık efendi bu cariyeyi satamaz, hibe edemez, miras da kılamaz. Hayatta oldukça ondan istifade eder, öldü mü artık cariye hür olur.

Muvatta, Itk 6, (2, 776)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog