Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim zü-rahm mahrem birisin malik olursa, o hürdür."

Ebu Davud, Itk 7, (3949); Tirmizi, Ahkam 28, (1365); İbnu Mace, Itk 5, (2524)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Semüre İbnu Cündeb

Resulullah (sav)'a yardım taleb etmek üzere bir adam gelip: "Ey Allahın Resulü! (Efendim) falana ait şu cariye var ya (onun yüzünden efendim bana sıkıntı veriyor)" dedi. Aleyhissalatu vesselam "Vah! Neyin var?" deyince adam: "Bela hasıl oldu. Köle (ben demek istiyor) efendinin cariyesine bakmıştı, efendi kıskançlıkla erkeklik uzvunu burdu (hadım etti)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Adamı bana getir!" emretti. Efendi çağırıldı ama getirilemedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse git, sen hürsün!" ferman buyurdu. Adam: "Ey Allah'ın Resulü! (Efendimin kölesi olmamda direnmesi halinde) kim bana yardımcı olacak?" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Sana yardımcı olmak bütün müslümanlara terettüp eder" cevabını verdi.

Ebu Davud, Diyat 7, (4519); İbnu Mace, Diyat 29, (2680)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi)

Ben Ümmü Seleme (ra)'nin kölesi idim. Bir gün bana: "Seni azad ediyorum, ancak yaşadığın müddetçe Resulullah (sav)'a hizmet etmeni şart koşuyorum dedi. "Sen bu şartı koşmasan da başka bir şey yapacak değilim!" dedim. Beni azad etti ve bana bu şartı koştu.

Ebu Davud, Itk 3, (3932); İbnu Mace, Itk 6, (2626)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Sefine

İmam Malik'e ulaştığına göre, İbnu Ömer (ra)'e azad etme şartıyla satın alınan rakabe-i vacibe'den sorulmuştu. "Hayır, olmaz" cevabını verdi.

Muvatta, Itk 12, (2,778)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Bilinmiyor

Anlatıldığına göre Fudale'ye, "üzerinde bir köle azad etme borcu bulunan kimsenin veled-i zina'yı azad etmesi caiz olur mu?" diye sorulmuş, o da "Evet" demiştir.

Muvatta, Itk 11, (2,777)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Fudale İbnu Ubeyd el-Ensari

Anlattığına göre, annesi, bir köle azad etmek istemiş ve bunu sabaha tehir etmiş, köle de bu sırada ölmüştür. Abdurrahman Kasım İbnu Muhammed'e: "Ben anneme bedel bir köle azad etsem, anneme faydası olur mu (sevabı ulaşır mı)?" diye sorar. Kasım: "Sa'd İbnu Ubade (ra) Resulullah (sav)'a gelip: "Annem vefat etti, ben onun adına bir köle azad etsem ona faydası olur mu?" diye sormuştu. "Evet" cevabını aldı" dedi.

Muvatta, Itk 13, (2,779)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Abdurrahman İbnu Ebi Amra el-Ensari

Abdurrahman İbnu Ebi Bekr (ra), uyuduğu bir uykuda vefat etti. Kız kardeşi Hz. Aişe (ra) onun adına birçok köle azad etti.

Muvatta, Itk 14, (2, 779)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Yahya İbnu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim malı olan bir köle azad ederse, kölenin malı kendisinin olur, yeter ki efendisi bu hususta bir şart koşmamış olsun."

Ebu Davud, Itk 11, (3962); İbnu Mace, Itk 8, (2629)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | İbnu Ömer

Zübeyr İbnul Avvam (ra) bir köle satın aldı ve onu azad etti. Bu kölenin, hür bir kadından oğulları vardı. Hz. Zübeyr: "Oğulları benim mevalimdir" dedi. Annesinin efendileri: "Hayır, onlar bizim mevalimizdir" dediler. Bunun üzerine davaları Hz. Osman (ra)'a intikal etti. O, vela'nın Hz. Zübeyr'e ait olduğuna hükmetti.

Muvatta, Itk 21, (2, 782)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Rebia İbnu Ebi Abdirrahman

Resulullah (sav)'a "Hangi köleyi azad etmek efdaldir?" diye sorulmuştu. "Fiyatça yüksek olanı ve efendisinin nazarında en nefis olanıdır!" cevabını verdi.

Muvatta, Itk 15, (2, 779); Buhari, Itk 2; Müslim, İman 136 (84)
Azad Etme | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Aişe

Bir adam, kölesini "benden sonra hür olsun" diye azad etmişti. Sonradan ona ihtiyacı doğdu. Resulullah (sav) köleyi alarak: "Bunu benden kim satın alacak?" dedi. Nuaym İbnu Abdillah İbni'n-Nehham (ra) şu şu miktar fiyata satın aldı. Resulullah o parayı (köle sahibine) verdi.

Buhari, Büyu 59, 110, İstikraz 16, Husumat 2, Itk 9, Kefaretu'l-Eyman 7, İkrah 4, Ahkam 32; Müslim, Eyman 41, (997); Ebu Davud, Itk 9, (3955, 3956, 3957); Tirmizi, Büyu 11, (1219); Nesai, Büyu 84, (7, 304)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Cabir

İbnu Ömer (ra), kendine ait iki cariyeyi müdebber kıldı. Onlar müdebber oldukları halde İbnu Ömer onlara temasta bulunuyordu.

Muvatta, Müdebber 4, (2,814)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Nafi'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim kölesi ile yüz okiyye üzerinden mükatebe yapsa da, kölesi bunun on okiyyesi hariç hepsini ödese, yine de köledir."

Ebu Davud, Itk 1, (3927); Tirmizi, Büyu 35, (1260); İbnu Mace, Itk 3, (2519)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle buyurulur: "Mükateb, üzerinde bir dirhemlik borç kaldığı müddetçe köledir."

Ebu Davud, Itk 1, (3926)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mükatebe karşı bir hadd işlenir (diyet almaya hak kazanırsa) veya mirasa mazhar olursa, (borcunu ödeyerek) hürriyetinden kazandığı miktarca onlara varis olur." Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Mükateb, ödediği hisse nisbetinde hür diyeti öder, geri kalanı köle diyetinden öder."

Tirmizi, Büyu 35, (1259); Ebu Davud, Diyat 22, (4582); Nesai, Kasame 36, (8, 45, 46)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | İbnu Abbas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog