Arama

Açlıktan karnımı yere yapıştırdığım, yönlerini dönüp de halimi onlarla da yiyecek ikram ederler umuduyla bildiğim ayetleri bana okumalarını taleb ettiğim zamanlar olurdu. Faklriere en çok hayrı dokunan kimse Ca'fer İbnu Ebi Talib idi. Gerçekten (söylediğim durumlarda) o bizimle ilgilenir, evinde ne varsa ondan bize ikram ederdi. Öyle ki, bazan içi tamamen boşalmış olan yağ kilesini bize çıkarıp açıverir, biz de onun içinde kalan (bulaşığın)ı yalanırdık.

Buhari, Fezailu'l-Ashab 10; Tirmizi, Menakıb, (3770)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cafer İbnu Ebi Talib (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav), Cafer İbnu Ebi Talib (ra)'e dedi ki: "Sen bana hem huy ve hem de yaratılış yönüyle benziyorsun."

Buhari, Megazi 43; Müslim, Cihad 90, (1783); Tirmizi, Menakıb, (3769)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cafer İbnu Ebi Talib (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Bera

Resulullah (sav)'ı gördüm. Hz. Hasan'ı omuzunda taşıyor ve de: "Allahım, ben bunu seviyorum, onu sen de sev" diyordu.

Buhari, Fezailu'l-Aahab 22; Müslim, Fezailu's-Sahabe 58, 59, (2422); Tirmizi, Menakıb, (3784)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Bera

Tirmizî'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) Hz. Hasan ve Hüseyin'e bakıp: "Allahım, ben bunları seviyorum, sen de sev!" buyurdu.

Tirmizi, Menakıb, (3784)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Bera

Hz. Ebu Bekr (ra) (bir gün) ikindi namazını kıldı, sonra beraberinde Hz. Ali (ra) olduğu halde yürümeye başladı. Yolda Hz. Hasan'ı çocuklarla oynuyor gördü. Omuzuna alıp: "Babam feda olsun! Ali'ye değil, Resulullah'a benziyor!" buyurdu. Hz. Ali de gülüyordu.

Buhari, Fezailu'l-Ashab 22
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu'l-Haris

Resulullah (sav)'a "Ehl-i Beyt'inden hangisini en çok seviyorsun?" diye sorulmuştu. "Hasan ve Hüseyin!" diye cevap verdi. Hz. Fatıma (ra)'ya: "Benim oğullarımı bana çağır!" emreder, onları getirtip koklar, kucaklardı.

Tirmizi, Menakıb, (3774)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hüseyin bendendir ben de Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i seveni sever. Hüseyin esbat'tan biridir."

Tirmizi, Menakıb, (3777); İbnu Mace, Mukaddime, (144)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ya'la İbnu Mürre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hasan ve Hüseyin, cennet ehlinin iki gencidir."

Tirmizi, Menakıb, (3778)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Said

Abdullah İbnu Şeddad, babasından (ra) naklediyor. Der ki: "Resulullah (sav) iki akşam namazının (yani akşam ve yatsının) birinde yanımıza geldi. Hasan veya Hüseyin'den birini taşıyordu. Resulullah (sav) öne geçip çocuğu yere bıraktı. Sonra tekbir getirip namaza durdu. Sonra namaz sırasında uzunca bir secde yaptı." Babam devamla dedi: "(Secde çok uzadığı için) başımı kaldırıp baktım. Bir de ne göreyim! Secdede olan Resulullah'ın sırtına çocuk binmiş duruyor. Ben hemen secdeme döndüm. Namaz bitince, Resulullah (sav)'a cemaatten: "Ey Allah'ın Resulü! Namaz sırasında öyle uzun bir secde yaptınız ki, bir hadise meydana geldi zannettik veya sana vahiy indi zannettik!" diye soranlar oldu. "Hayır!" dedi, "bunlardan hiçbiri olmadı. Velakin, oğlum sırtıma bindi. Ben, acele edip hevesi geçmeden sırtımdan indirmeyi uygun bulmadım (kendisi ininceye kadar bekledim).

Nesai, İftitah 83, (2, 229, 230)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Şeddad

Ümmü Sele'nin yanına girdim, ağlıyordu. "Niye ağlıyorsun!" diye sordum. Bana şu cevabı verdi. "Şimdi Resulullah (sav)'ı rüyamda gördüm. Başında ve sakallarında toprak vardı. "Neyiniz var, ey Allah'ın Resulü?" dedim, "Az önce Hüseyin'in öldürüldügüne şahid oldum" buyurdu."

Tirmizi, Menakıb, (3774)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ensardan Selma

Ubeydullah İbnu Ziyad'a Hz. Hüseyin (ra)'in başı getirildi. Elindeki çubuğun ucuyla burnuna dürtüyor ve: "Bu kadar güzelini de hiç görmedim!" diyordu. Ben de: "O, (Al-i Beyt arasında) Resulullah (sav)'a en çok benzeyeni idi" dedim.

Buhari, Fezailu'l-Ashab 22; Tirmizi, Menakıb, (3780)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Ubeydullah İbnu Ziyad ve arkadaşlarının kellesi geldikçe Kufe'nin Rahabe mahallesinin mescidinde üst üste dizildi. (Seyirci kalabalığı) ben de yaklaştım. "Geldi! Geldi!" diyorlardı. (Ne idi bu gelen? Merak edip daha da yaklaştım). Meğerse bir yılanmış. (Nerden geldiyse) gelmiş, kelleler arasına girip (kayboluyor, tekrar) çıkıyordu. Derken Ubeydullah İbnu Ziyad'ın burun deliğine girdi ve orada bir müddet kaldı. Sonra çıkıp gitti ve kayboldu. Biraz sonra kalabalık tekrar bağırmay a başladı. "Yine geldi! Yine geldi!" Bu hal iki veya üç kere tekerrür etti.

Tirmizi, Menakıb, (3782)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ammar İbnu Umayr

Resulullah (sav) askeri bir sefere hazırlamış, askerlerin başına da Üsame İbnu Zeyd'i komutan yapmıştı. (Üsame siyahi bir azadlının oğlu olması hasebiyle) onun komutanlığından memnun kalmayan bazı kimseler dedikodu yaptılar. (Söylenen yersiz sözler kulağına ulaşmış olan) Resulullah (sav): "Onun komutanlığı hususunda dedikodu yapan sizler, aynı dedikoduyu daha önce babasının komutanlığı için de yapmıştınız, Allah'a yemin olsun! O komutanlığa layık idi. Ve o, bana, insanların en sevgililerindendi. Bu da, bana ondan sonra insanların en sevgili olanlarındandır" buyurdu.

Buhari, Fezailu'l-Ashab 17, Megazi 42, 87, Eyman 2, Ahkam 33; Müslim, Fezailu's-Sahabe 63, (2426); Tirmizi, Menakıb, (3819)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Zeyd İbnu Harise Ve Oğlu (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ömer, Üsame İbnu Zeyd'e (fey'den) üçbinbeşyüz (dirhemlik) pay ayırmıştı. Bana ise üçbin (dirhemlik) pay verdi. "Niye Üsame'yi benden üstün tuttun? Vallahi hiçbir savaşta benden ileri geçmiş değil (yani ben de onun katıldığı her savaşa katıldım) dedim. Bana şu cevabı verdi: "Ey oğulcuğum! Zeyd (ra), Resulullah (sav) nezdinde babandan daha sevgili idi. Üsame (ra) da Resulullah (sav)'a senden daha sevgilidir. Ben Resulullah (sav)'ın sevgisini kendi sevgime tercih ettim."

Tirmizi, Menakıb, (3815)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Zeyd İbnu Harise Ve Oğlu (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ammar (ra), Resulullah (sav)'ın yanına girmek için izin istedi. "Ona müsaade edin, girsin!" buyurdular. Ammar girince de: "Tayyib ve mutayyeb Ammar'a merhaba!" diyerek selamladılar.

Tirmizi, Menakıb, (3799)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ammar İbnu Yasir (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ali

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog