Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah bir ümmete rahmet diledi mi, peygamberlerini kendilerinden önce kabzeder ve onu ümmete bir öncü ve hazırlayıcı yapar. Bir ümmetin helakini de diledi mi, onları peygamberleri hayatta iken cezalandırır da onun gözünün önünde onları helak eder. Böylece, o ümmetin, inkar ve tekzibleri sebebiyle- helakleriyle peygamberin içi rahatlar."

Müslim, Fezail 24, (2288)
İslam Ümmetinin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar hayırda da şerde de Kuryeş'e tabidir."

Müslim, İmaret 3, (1819)
Kureyş'in Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey Allahım, Kureyş'in ilkine azab tattırdın, hiç olsun, ahirine ihsanı tattır."

Tirmizi, Menakıb, (3904)
Kureyş'in Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kureyş kadınları, deveye binen kadınların en hayırlılarıdır: Onlar küçük çocuklara karşı daha şefkatli, kocalarının mallarına karşı daha muhafızlardır." [Ebu Hüreyre (ra): "Meryem Bintu İmran hiçbir zaman deveye binmedi" derdi.]

Buhari, Nikah 12, Enbiya 46, 1 Nefahat 10; Müslim, Fezailu's-Sahabe, 10 (2529)
Kureyş'in Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Abdullah İbnu Muti, babası (ra)'ndan naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) Mekke'nin fethedildiği gün buyurdular ki: "Bugünden sonra hiçbir Kureyşli, Kıyamete kadar sabren öldürülemez." [Ravi der ki:] "Kureyş'in Asi (isim)lerinden Muti'den başka kimse müslüman olmadı. Muti'nin ismi de Asi idi. Resulullah (sav) ona Muti ismini taktı."

Müslim, Cihad 88-89, (1782)
Kureyş'in Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Muti

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eşlem kabilesini Allah selametli kılsın, Gıfar kabilesine de mağfiret buyursun!"

Buhari, Menakıb 6; Müslim, Fezailu's-Sahabe 183, (2515, 2516)
Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kureyş, Ensar, Cüheyne, Müzeyne, Eşlem, Eşca' ve Gıfar benim dostlarımdır. Onların da Allah ve Resulünden başka dostları yoktur."

Buhari, Menakıb 6; Müslim, Fezailu's-Sahabe 189, 190, (2520-2521); Tirmizi, Menakıb, (3945)
Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

İmam Malik'ten nakledildiğine göre, şöyle demiştir: "Medine'ye giden hiç kimseye, en az iki rekat namaz kılmadan Mu'arras'ı geçmesi muvafık olmaz. Çünkü bana ulaştığına göre, Resulullah (sav), orada gecelemiştir. Orası Medine'ye altı mil mesafededir."

Ebu Davud, Menasik 100, (2045)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu din Hicaz'a çekilecek. Tıpkı yılanın deliğine çekildiği gibi. (Allah'a kasem olsun!) Yaban keçisinin dağın tepesine sığınması gibi, din de Hicaz'a sığınacaktır. Bu din garip olarak başladı, tekrar garipliğe dönecektir. Gariplere ne mutlu. O garipler ki, benden sonra insanların sünnetimden bozdukları şeyi ıslah edecekler."

Tirmizi, İman 13, (2632)
Yeryüzünde Faziletli Yerler | FEZAİL BÖLÜMÜ | Amr İbnu Avf

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kabalık ve kalp katılığı şarktadır, iman ise Hicaz ahalisi içerisindedir."

Müslim, İman 92, (53)
Yeryüzünde Faziletli Yerler | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav)'ı işittim, şöyle diyordu: "Şeytan artık Arap yarımadasında namaz kılanların kendisine ibadet etmelerinden ümidi kesti. Ancak onları aldatacaktır."

Müslim, Münafıkun 65, (2812)
Yeryüzünde Faziletli Yerler | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ceziretü'l-Arap'ta iki din içtima edemez." İbnu Şihab devamla der ki: "Hz. Ömer bu meseleyi, kesin bir kanaat ve yakin elde edinceye kadar araştırdı. Gördü ki, Resulullah gerçekten bunu söylemiş. Bunun üzerine Hayber Yahudilerini sürgün etti."

Muvatta, Cami' 18, (2, 892, 893)
Yeryüzünde Faziletli Yerler | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Şihab

Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Arap yarımadasından Hıristiyan ve Yahudileri mutlaka çıkaracağım, orada Müslüman olmayanı bırakmayacağım." Said İbnu Abdilaziz der ki: "Arap yarımadası, el-Vadi'(l-Kura)dan Yemen'in uzak kısmına, Irak sınırına, denize kadar olan kısımdır."

Müslim, Cihad 63; Ebu Davud, Harac 28, (3030); Tirmizi, Siyar 43, (1606)
Yeryüzünde Faziletli Yerler | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size Yemenliler geldi. Onlar, ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır. İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir. Küfrün başı şark cihetindedir. Böbürlenme ve kibirlenme deve besleyenlerdedir. Sükunet ve vakar koyun (besleyenler)dedir."

Buhari, Menakıb 1, Megazi 74, Bed'ü'l-Halk 14; Müslim, İman 84, (52); Tirmizi, Fiten 61, (2244)
Yeryüzünde Faziletli Yerler | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir hicretten sonra bir hicret daha olacak. Arz ehlinin hayırlılarına Hz. İbrahim'in hicret ettiği yer (Şam) gereklidir. Arzda, ahalisinin şerirleri kalır. Arzları, onları (öbür dünyaya) atar. Allah Teala da onlardan hoşlanmaz. Onları ateş, maymunlar ve hınzırlarla birlikte haşreder."

Ebu Davud, Cihad 3, (2482)
Yeryüzünde Faziletli Yerler | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbni'l-As

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog