Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığın parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mümin olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kafir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar."

Tirmizi, Fiten 30, (2196)
Kıyamet Öncesi Fitneler | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav): "Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler.

Buhari, Rikak 39, Tefsir, Naziat 1, Talak 25; Müslim, Fiten 132, (2950)
Resulullah (sav)'dan Sonra Kıyamet Yakındır | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Resulullah (sav): "Ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Ancak, şunun şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim!" buyurdular ve orta parmağı ile şehadet parmağını gösterdiler.

Tirmizi, Fiten 39, (2214)
Resulullah (sav)'dan Sonra Kıyamet Yakındır | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Müstevrid İbnu Seddad el-Fihri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra'daki develerin boyunlarını aydınlatacaktır."

Buhari, Fiten 24; Müslim, Fiten 42, (2902)
Kıyametten Önce Bir Ateşin Çıkması | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav): "Kıyametten önce, Hadramevt'ten -veya Hadramevt denizinden- bir ateş çıkacak, insanları toplayacak" buyurmuşlardı. (Orada bulunanlar): "Ey Allah'ın Resulü (o güne ulaşırsak) ne yapmamızı emredersiniz?" diye sordular. "Size Şam('ı yani Suriye'ye gitmenizi) tavsiye ederim" buyurdular.

Tirmizi, Fiten 42, (2218)
Kıyametten Önce Bir Ateşin Çıkması | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ebu'z-Zübeyr, Hz. Cabir (ra)'den naklediyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bugün doğmuş (canlı olan) hiçbir nefis yoktur ki, yüz sene sonra ölmemiş olsun." (Ravi der ki): "Bununla ömrün kısalması kastedilmiştir."

Müslim, Fezailu's-Sahabe 218, (2538); Tirmizi, Fiten 64, (2251)
Muasırların Ömrü | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Cabir

Bir adam Resulullah (sav)'a: "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sormuştu. Aleyhissalatu vesselam bir müddet sükuttan sonra yanında duran Ezd-i Şenue kabilesine mensup bir çocuğa bakıp: "Bu delikanlı pir-i fani olmadan önce kıyametiniz kopacaktır!" buyurdular. Hz. Enes (ra) der ki: "Çocuk o gün benim akranım idi."

Müslim, Fiten 138, (2953)
Muasırların Ömrü | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Otuz kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder."

Tirmizi, Fiten 43, (2219); Ebu Davud, Melahim 16 (4333, 4334, 4335)
Yalancıların Zuhuru | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Güneş, battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak, daha önce inanmamış veya imanın şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz."

Buhari, Rikak 39, İstiska 27, Zekat 9; Müslim, İman 248, (157); Ebu Davud, Melahim 12, (4312)
Güneşin Batıdan Doğması | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Güneş battığı sırada Mescid'e girmiştim. Resulullah (sav) bana: "Ey Ebu Zerr!" buyurdular. "Şu (güneş batınca) nereye gidiyor, biliyor musun?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dedim. "O, Rabbinden secde etmek için izin istemeye gider. Ona izin verilir ve sanki kendisine şöyle denir: "Git geldiğin yerden tekrar doğ." O da battığı yerden doğar." Sonra (Ebu Zerr dedi ki: Aleyhissalatu vesselam şöyle kıraat etti:... (Yasin 38). (Ebu Zerr ilaveten dedi ki: "Bu İbnu Mes'ud kıraatidir."

Buhari, Tefsir, Ya-sin 1, Bed'u'l-Halk 4, Tevhid 22, 23; Müslim, İman 250, (159); Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, (4225)
Güneşin Batıdan Doğması | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz."

Tirmizi, Fiten 19, (2182)
Kıyametin Muhtelif Alametleri | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Devs kabilesinin kadınlarının kıçları, Zü'l-halasa putunun etrafında titremedikçe kıyamet kopmaz. Zü'l-halasa, Devsiilerin cahiliye devrinde tapındıkları [Tebale'deki] puttur."

Buhari, Fiten 23; Müslim, Fiten 51, (2906)
Kıyametin Muhtelif Alametleri | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanların dünyaca en bahtiyarını adi oğlu adiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz."

Tirmizi, Fiten 37, (2210)
Kıyametin Muhtelif Alametleri | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Huzeyfe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır."

Müslim, İman 234, (148); Tirmizi, Fiten 35, (2208)
Kıyametin Muhtelif Alametleri | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav), yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek: "(Ey Allah'ın Resulü!) Kıyamet ne zaman kopacak?" dedi. Aleyhissalatu vesselam konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit: "Sual sahibi nerede?" buyurdular: Adam: "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin!" buyurdular. Adam: "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz: "İş, ehil olmayana tevdi edildi mi kıyameti bekleyin." buyurdular.

Buhari, İlm 2, Rikak 35
Kıyametin Muhtelif Alametleri | KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog