Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biz kimi bir işe tayin eder, bir rızık tahsis edersek, bu tahsis edilenden maada aldığı gulüldür (devlet malından hırsızlıktır)."

Ebu Davud, Haraç 10, (2943)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Büreyde

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bize memur olursa, kendine bir zevce edinsin. Hizmetçisi yoksa bir de hizmetçi edinsin. Meskeni yoksa bir mesken edinsin." Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh) dedi ki: "Resulullah aleyhissalatu vesselamım şöyle buyurdukları bana haber verildi: "Kim bunun dışında bir şey edinirse, bu kimse haindir, hırsızdır."

Ebu Davud, Haraç 10, (2945)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Müstevrid İbnu Şeddad

Hilafeti sırasında Hz. Ömer'in yanına geldim. Hz. Ömer: "Bana haber verildiğine göre, sen Müslümanların işlerinden bir kısmını üzerine almışsın ve sana maaş verilince almaktan kaçınmışsın (doğru mu)?" diye sordu. Ben de: "Evet!" dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Bundan maksadın ne?" dedi. Ben de: "Benim atlarım var, kölelerim var (halim vaktim iyidir), hayır üzereyim. Ben maaşımın Müslümanlara sadaka olmasmı istiyorum" dedim. Hz. Ömer: "Hayır! Böyle yapma! Çünkü (bir ara ben de senin gibi düşünmüş), senin arzu ettiğin şeyi arzu etmiştim. Resulullah (sav) bana ihsanda bulunuyordu. Ben de: "Bu parayı ona benden daha çok muhtaç olan birine ver!" diyordum. Hatta bir seferinde (aleyhissalatu vesselam) yine bana mal vermişti. Ben yine: "Bunu, onu benden daha çok muhtaç olan kimseye ver!" demiştim. Aleyhissalatu vesselam: "Onu al, kendi malın yap, sonra tasadduk et! Bu maldan, sen talep etmeden, bekler vaziyeti almadan, gelen olursa onu al. Böyle olmayana gönlünü bağlama!" buyurdular."

Buhari, Ahkam 17; Müslim, Zekat 111, (1045); Nesai, Zekat 94, (5,103)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr es-Sa'di

Resulullah (sav) Hadramevt'te bulunan bir araziyi ikta' etti. O sırada Hz. Muaviye orada emir idi. Kendisine o araziyi bana vermesi için yazdı."

Ebu Davud, Haraç 36, (3058, 3059); Tirmizi, Ahkam 39, (1381)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Vail İbnu Hucr

Babasından, o da ceddi (ra)'tan anlatıyor: "Resulullah (sav), Bilal İbnu Haris el-Müzeni'ye Kabaliyye madenlerini, yüksekte olanları ve alçakta olanlarıyla, (Necid'de bulunan) Kuds dağında ekine elverişli olan yerlerle birlikte ikta' kıldı. Ancak ona hiçbir Müslümanın hakkını vermedi. (Bu ikta' beratını) ona şöyle yazdı: "Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'in Bilal İbnu'l-Haris'e verdiği(nin beratı)dır. Ona, el-Kabaliyye mıntıkasının, alçak ve yüksek (yerlerinin) madenlerini vermiştir." [Bir rivayette şu ziyade var: "(Medine'ye dört beridlik mesafede yer alan Zatu'n-Nusub ve (Necd'de yer alan) Kuds mevkiinin ekime elverişli olan kısmını da verdi. Hiçbir Müslümanın hakkını vermedi. (Bu berat metnini Resulullah'ın emriyle, katibi) Übey İbnu Ka'b yazdı."]

Ebu Davud, Haraç 36, (3062, 3063); Muvatta, Zekat 8, (1, 248)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Kesir İbnu Abdillah İbnu Amr İbni Avf el-Müzeni

Resulullah (sav), Zübeyr (ra)'e atının koştuğu yer(e kadar olan mesafeyi) ikta' kıldı. (Şöyle ki): "Zübeyr atı (mecali kesilip) duruncaya kadar koşturdu. At durunca Zübeyr kamçısını attı. [Resulullah (sav):] "Kamçısının ulaştığı yere kadar (o mıntıkayı) ona verin" emrettiler.

Ebu Davud, Harac 36, (3072)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) Medine'de yayını ile bir ev planı çizdi ve: "Sana daha da artırayım mı, artırayım mı?" diye sordu."

Ebu Davud, Harac 36, (3060)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Amr İbnu Hureys

Resulullah (sav) hacamat oldu ve haccama ücretini verdi. Eğer bu (hacamat ücreti) haram olsaydı vermezdi. Ayrıca efendisine konuştu, o da vergisini hafifletti.

Buhari, İcare 18, Büyu 39, Tıbb 9; Müslim, Müsakat 66 (1202); Ebu Davud, Büyu 39, (3423)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'ın muhacir ashabından bir adamın anlattığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Su, ot ve ateş."

Ebu Davud, Büyu 62, (3477)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir Müslümanm henüz ulaşmadığı (ot, odun, su, gibi) bir şeye önce ulaşan kimse ona sahip olur." Bunun üzerine halk çıkıp, (mubah şeyleri sahiplenmek maksadıyla) birbirleriyle hızlıca işaretleme yarışına girdiler.

Ebu Davud, İmaret 36, (3071)
Mübah Olan Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Esmer İbnu Mudarris

Resulullah (sav) köpeğin semenini, fahişenin mehrini ve kahinin ücretini yasakladı.

Buhari, Büyu 113, İcare 20, Talak 51, Tıb 46; Müslim, Müsakat 39, 1567; Muvatta, Büyu 68, (2, 656); Tirmizi, Büyu 46, (1276); Nesai, Büyu 91, (7, 309); Ebu Davud, Büyu 68, (4381)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Ebu Mes'ud

Resulullah (sav) kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavverleri lanetledi.

Buhari, Büyu 113, 25, Talak, Libas 86, 96; Ebu Davud, Büyu 65, (3483)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Ebu Cuheyfe

Resulullah (sav) cariyenin kesbini nehyetti. [Ebu Davud, Rafi İbnu Hadiç'ten yaptığı rivayette şu ziyadeyi kaydeder: "..Kazancın nereden olduğunu bilinceye kadar..."]

Buhari, İcare 20, Talak 61; Ebu Davud, Büyu 40, (3425)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Çocukları kesbe mecbur etmeyin. Siz onları kesbe mecbur ettiğiniz zaman hırsızlık yaparlar. San'at sahibi olmayan cariyeleri de kesbe zorlamayın. Zira siz onları kesbe zorladığınız takdirde ferçleriyle kazanırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğna gösterin ki, Allah da sizi müstağni kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.

Muvatta, İsti'zan 42, (2,981)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Osman

Hz. Ebu Bekr (ra)'in bir kölesi vardı. Bu köle çalışıp kendisine belli bir haraç ödüyordu. Hz. Ebu Bekr onun kazancından yiyordu. Bir gün yine bir şeyler getirdi. Ebu Bekr (ra) bundan da yedi. Ancak kölesi: "Bu yediğin nedir, biliyor musun?" dedi. Hz. Ebu Bekir: "Neymiş o?" deyince köle açıkladı: "Ben cahiliye devrinde kahinlik yapardım. Aslında bu işin ehli de değildim. Bu sebeple (kafadan atıp bir) adam aldatmıştım. (Bugün yolda) bana rastladı ve (kahinliğimden kalma eski) bir borcunu ödedi. Yediğiniz işte bu idi!" Bunun üzerine Ebu Bekr elini boğazına atıp, midesinde her ne varsa kusup çıkardı.

Buhari, Menakıbu'l-Ensar, 26
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog