Arama

Resulullah (sav) köpeğin semeninden nehiy buyurdular. Eğer (sahibi, öldürülen) köpeğin semenini istemeye gelirse, avucunu toprakla doldurun. (Metin Ebu Davud'a, aittir.)

Ebu Davud, Büyu 68, (3482); Nesai, Büyu 91, (7,309)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), av köpeği hariç, köpeğin semenini yasakladı.

Tirmizi, Büyu 50, (1281)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) kedinin yenmesini ve semenini yasakladı.

Ebu Davud, Büyu 64, (3480); Tirmizi, Büyu 49, (1280)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Cabir

Babasından anlattığına göre, babası Muhayyısa haccamın kiralanması hususunda izin istedi. Resulullah onu menetti. Muhayyısa'nın haccam bir azadlısı vardı. Sorup izin istemeye ara vermedi. Sonunda (sav) kendisine: "Onunla deveni ve köleni beşle, (kendin yeme!)" buyurdular.

Muvatta, İsti'zan 28 (2, 970); Ebu Davud, Büyu 28, (3422); Tirmizi, Büyu 47, (1277); İbnu Mace, Ticaraat 10, (2166)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | İbnu Muhayyısa el-Ensari

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ben teyzeme bir köle bağışladım ve ben onun teyzem hakkında mübarek olmasını diliyorum. Teyzeme: "Onu haccama teslim etme, kuyumcuya ve kasaba da teslim etme!" dedim."

Ebu Davud, Büyu 49, (3430)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Kilab kabilesinden bir adam, Resulullah'a damızlık hayvanın suyundan (para almayı) sordu. Aleyhissalatu vesselam yasakladı. Adam: "Ey Allah'ın Resulü! Biz damızlığı aştırıyoruz da bize ikramda bulunuyorlar!" dedi. Aleyhissalatu vesselam ikramda bulunmaya ruhsat verdi.

Tirmizi, Büyu 46, (1274); Nesai, Büyu 94, (7, 360)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) (bir gün bize): "Kusameden sakinin!" buyurdular. Biz: "Kusame de nedir?" dedik. "Bir cemaatin başında bulunan bir kimse (birşey taksim ettiği zaman) berikinin ve ötekinin hisselerinden bir şeyler alır(sa, işte bu aldığı şey kusamedir)."

Ebu Davud, Cihad 179, (2783,2784)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | el-Hudri

Bir adam kendisine on dinar borçlu olan bir alacaklısının peşine düştü ve: "Vallahi borcunu ödeyinceye veya bana bir kefil getirinceye kadar arkanı bırakmayacağım!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam o borcu üzerine aldı. Sonra adam, üzerine aldığı miktarı Resulullah (sav)'a getirdi. Aleyhissalatu vesselam adama: "Bu parayı nereden buldun?" diye sordu. Adam: "Madenden!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bizim buna ihtiyacımız yok! Onda hayır da yok" buyurdu ve borcu ona bedel ödeyiverdi.

Ebu Davud, Büyu 2, (3328); İbnu Mace, Sadakat 9, (2406)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Ömer (ra)'den naklediyor: "Resulullah (sav) bana ihsanda bulunurdu. Ben de: "Siz, bunu benden daha muhtaca verin" diyordum. Aleyhissalatu vesselam da; "Al bunu! Sen beklemez ve istemez olduğun halde sana geleni al! Bu şekilde gelmezse, nefsini peşine takma!" buyurdu." [Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "Bu sebeple İbnu Ömer (ra), ne bir şey isterdi, ne de kendine ihsan edilen bir şeyi reddederdi."]

Buhari, Ahkam 17, Zekat 51; Müslim, Zekat 110, (1045)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni's-Sa'di

Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Hz. Ömer (ra) beni, zekat (toplama işine) tayin etti. Bu işi tamamlayınca bana ücret verilmesini emretti. Ben: "Ben Allah rızası için çalıştım, ücretim Allah üzerinedir!" dedim. Hz. Ömer: "Sen, sana verileni al. Nitekim ben de Resulullah (sav) zamanında çalışmıştım. Bana ücret verdi. Hatta (ilk seferinde) ben de senin söylediğini söyledim. Bunun üzerine (sav) bana: "Sen istemediğin halde sana birşeyler verilirse, onu al, ye ve tasadduk et!" buyurdular" dedi.


Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Babasından naklen anlatıyor: "Bir adamın şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav)'ın [Veda haccı sırasında hutbede] şöyle söylediğini işittim: "Ey insanlari ihsanları, onlar ihsan kaldığı müddetçe alın! Ne zaman, Kureyş saltanat kavgasına düşer ve ihsan dininizden rüşvet mukabili otursa, o zaman onu bırakın ve almayın!"

Ebu Davud, Haraç 17, (2958,2959)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Selim İbnu Mutayr

Resululah (sav) iki yarışçının yemeğini nehyetti: Müsabaka ve kumar.

Ebu Davud, Et'ime 7, (3754)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'ın: "Cennete meks sahibi girmeyecektir!" dediğini işittim.

Ebu Davud, Haraç 7, (2937)
Mekruh Kazançlar | KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

"Ey Allah'ın Resulü!" dedik, "mü'min korkak olur mu?" "Evet!" buyurdular. "Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine: "Evet!" buyurdular. Biz yine: "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer: "Hayır! buyurdular.

Muvatta, Kelam 19, (2, 990)
Yalanın Ve Yalancının Zemmi | YALAN BÖLÜMÜ | Safvan İbnu Süleym

Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir.

Muvatta, Kelam 18, 2,(990)
Yalanın Ve Yalancının Zemmi | YALAN BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog