Arama

Babası (ra)'ndan anlatıyor: "Resulullah (sav): "Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular. Ravi devamla der ki: "Hz. Ali (ra) da: "Sarıklar Arapların taçlarıdır" buyurdular. [Hadis, Teysir'de Ebu Davud'a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu's-Sağir (1,555)'de mevcuttur.]


Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ebu'l-Müleyh

Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.

Tirmizi, Libas 12, (1736)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.

Ebu Davud, Libas 24, (4079)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Avf

Resulullah (sav)'ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.

Müslim, Hacc 453, (1359); Ebu Davud, Libas 24, (4077); Nesai, Zinet 109, (8, 211)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Amr İbnu Hureys

Resulullah (sav)'ın ashabının kalansuveleri geniş idi.

Tirmizi, Libas 40, (1783)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ebu Kebşe el-Enmari

Resulullah (sav)'ın gömleğinin kolu bileğe kadardı.

Tirmizi, Libas 28, (1765); Ebu Davud, Libas 3, (4027)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Esma Bintu Yezid İbni's-Seken

Babasından naklediyor: "Ebu Said (ra)'e izar hakkında sordum. Dedi ki: "Tam bilene düştün! Resulullah (sav) şöyle demişti: "Mü'minin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de, gururla izarını (yerde) sürürse kıyamet günü Allah ona (rahmet) nazarı ile bakmaz." [Ebu Davud'un rivayetinde "kıyamet günü" ibaresi mevcut değildir.]

Muvatta, Libas 12, (2, 914, 915); Ebu Davud, Libas 30, (4093); İbnu Mace, Libas 7, (3573)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ala İbn Abdirrahman

Resulullah (sav) izar hakkında ne söylemişse o, kamis hakkında da muteberdir.

Ebu Davud, Libas 30, (4095)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav): "Allah, elbisesini kibirle sürüyene bakmaz" buyurmuştur. Hz. Ebu Bekr (ra): "Ey Allah'ın Resulü! İzarım salık durumda, dikkat etmezsem sürünüyor" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Sen, bunu kibirle yapanlardan değilsin!" cevabını verdi."

Buhari, Libas 5, 1, 2, Fezauli Ashab 5, Edeb 55; Müslim, Libas 45, (2085); Ebu Davud, Libas 28, (4085); Nesai, Zinet 102,105, (8, 206)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav): "Kim elbisesini gururla yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarıyla) bakmaz!" buyurmuştu. Ümmü Seleme atılarak: "Öyleyse kadınlar zeyllerini ne yapacaklar?" diye sordu. "Bir karış salarlar!" buyurdu. Ümmü Seleme: "Bu taktirde ayakları açılır!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bir zira' salsınlar bunu daha da artırmasınlar!" buyurdular.

Tirmizi, Libas 9, (1731); Nesai, Zinet 106, (8, 209); Ebu Davud, Libas 40, (4119)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav)'ı bir örtü ile ihtiba etmiş gördüm. Örtünün saçağı ayaklarının üzerine dökülmüştü."

Ebu Davud, Libas 23, (4075)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav), samma sarınmasını ve tek bir giysi içerisinde ihtiba oturuşunu yasakladı.

Ebu Davud, Libas 25, (4081); Tirmizi, Edeb 20, (2768); Nesai, Zinet 18, (8, 210)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav), şu iki çeşit giyinmekten men etti: "Samma sarınması ki bu, üzerinde bir başka giysi olmadığı halde giysisini omuzuna koyup bir yarısını açık bırakması ve namazda iki elini de sarmasıdır. Diğer giyinme de, fercini örtecek kadar olmayan tek giysisi içinde ihtiba tarzında oturmasıdır."

Buhari, Libas 20, 21, Büyu 62, 63, Salat 10, Mevakit 30, 31, Savm 67; Müslim, Büyu 2, (1511); Muvatta, Büyu 76, (2, 666); Ebu Davud, Libas 25, (4080); Tirmizi, Libas 24, (1758); Nesai, Büyu 23, 25 (7, 259-260)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Cenab-ı Hakkın şu (mealdeki) kavl-i şerifleri indiği zaman, "Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar."(Ahzab 59) Ensar kadınları başlarında (siyah) örtüden kargalar taşıyor oldukları halde dışarı çıkarlardı.

Ebu Davud, Libas 32, (4101)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Esma Bintu Ebi Bekr (ra), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)'ın huzuruna girmişti. Aleyhissalatu vesselam, ondan yönünü ters istikamete çevirdi ve: "Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!" dedi ve yüzü ile ellerini işaret etti.

Ebu Davud, Libas 34, (4104)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog