Arama

Babasından naklen diyor ki: "Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)'ın yanına gelmiştim. Bana: "Senin malın yok mu?" diye sordu. "Evet var!" cevabıma: "Hangi çeşit maldan?" sorusunu yöneltti. "Her çeşit maldan Allah bana vermiştir [deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var]" demem üzerine: "Öyleyse Allah Teala hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah'ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!" buyurdular.

Nesai, Zinet 83, (8,196)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ebu'l Ahvas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri bolluğa erince iş elbisesinden başka bir de cum'a elbisesi edinirse üzerine (bir vebal) yoktur."

Ebu Davud, Salat 219, (1078); İbnu Mace, İkametu's-Salat 82, (1095)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Yahya İbnu Hibban

Resulullah (sav), bize binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü. Üzerinde eskimiş (çizgili) iki parçalı giysi vardı. "Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu?" buyurdular. "Evet var" dedim. "Çamaşır torbasında iki giysisi daha var, ben onları giydirmiştim." "Öyleyse çağır onu da, bunları giysin!" emrettiler. (Çağırdım, emr-i Nebeviyi söyledim, o da onları giyindi. Geri gitmek üzere dönünce, Aleyhissalatu vesselam: "Nesi var (da bu yenileri giymiyor?) Allah boynunu vurasıca! Bu daha hoş değil mi?" buyurdular. Adam bu sözü işitti ve: "Allah yolunda mı (boynum vurulsun) ey Allah'ın Resulü?" dedi. "Evet" buyurdular, "Allah yolunda." Adam Allah yolunda öldürüldü.

Muvatta, Libas 1, (2, 910)
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah sa) şu iki kıyafeti yasakladı: Çok yüksek kıyafet, çok düşük kıyafet. [Rezin tahriç etmiştir.]

Rezin
Giyim Ve Kıyafet | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav)'ın en ziyade sevdiği elbise kamus idi.

Ebu Davud, Libas 3, (4025); Tirmizi, Libas 28, (1762, 1763)
Elbise Çeşitleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Ben ve Mahrefetu'l-Abdi, Hacer'den bez alıp, Mekke'ye getirdik. Resulullah (sav) [yanımıza] gelip bizimle bir şalvar pazarlık etti ve satın aldı. Fiyatını bize tartıp ödedi. Tartan kimseye de: "Tart (ve ibreyi lehine) kaydır!" emretti.

Ebu Davud, Büyu 7, (3336); Tirmizi, Büyu 66, (1305); Nesai, Büyu 54, (7, 284)
Elbise Çeşitleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Süveyd İbnu Kays

Resulullah (sav), (ashabına) bir kısım kaftanlar taksim etti, fakat (babam) Mahreme'ye hiçbir şey vermedi. Bunun üzerine babam: "Haydi Resulullah (sav)'a gidelim!" dedi ve beraber gittik. Bana: "Gir de Aleyhissalatu vesselam'ı bana çağır!" dedi. Ben de çağırdım. Resulullah üzerinde dağıttığı kaftanlardan biri olduğu halde dışarı çıktı ve "Bunu senin için sakladık!" buyurdu. Sonra Resulullah (sav) babama baktı ve: "Mahreme razı oldu!" buyurdu.

Buhari, Farzu'l-Humus 11, Libas 12; Müslim, Zekat 129, (1058); Ebu Davud, Libas 4, (4028); Tirmizi, Edeb 53, (2819); Nesai, Zinet 100, (7, 205)
Elbise Çeşitleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Misver İbnu Mahreme

Resulullah (sav) en çok, hibere (denen Yemen'de mamul, çubuklu) kumaştan giyinmemizi severdi.

Buhari, Libas 18; Müslim, Libas 32, (2079); Ebu Davud, Libas 15, (4060); Tirmizi, Libas 45, (1788); Nesai, Zinet 95, (8, 203)
Elbise Çeşitleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Enes

Haruriyye (denen Hariciler) çıktığı zaman Hz. Ali (ra)'nin yanına geldim. Bana: "Şu adamlara bir uğra!" dedi. Ben de mevcut Yemen hullelerinin en güzelini giydim." Ebu Zümeyl der ki: "İbnu Abbas yakışıklı ve gür sesli biriydi." İbnu Abbas der ki: "Harurilerin yanına vardım. Bana: "Hoş geldin ey İbnu Abbas! Bu takımın da ne?" dediler. Ben: "Beni ayıplıyor musunuz? Ben Resulullah (sav) üzerinde mümkün olan en güzel elbiseyi gördüm!" dedim.

Ebu Davud, Libas 8, (4037)
Elbise Çeşitleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Aişe'nin yanına girdim. Üzerinde kalın Yemen bezinden yapılmış fiyatı beş dirhem olan bir elbise bulunuyordu. Hz Aişe: "Gözünü cariyeme kaldır da ona bir bak! Zira o şimdi benim giydiğim şu elbiseyi evin içinde giymekten arlanır. Halbuki, Resulullah (sav) zamanında benim o (kaba kumaş)tan bir elbisem vardı. Medine'de zifaf için süslenen her kadın gelip o elbiseyi benden iareten alirdı."

Buhari, Hibe 34
Elbise Çeşitleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Abdülvahid İbnu Eymen

Resulullah (sav)'a üzerinde yünden Şami bir cübbe olduğu halde abdest suyunu döktüm. Cübbenin yenleri dar idi. Elini çıkar(ıp cübbenin yenlerini çemre)mek istedi. Fakat kol dar gelince, (cübbeyi omuzuna atarak) ellerini bedeninin altından çıkardı ve yıkadı.

Tirmizi, Libas 30, (1768,1769)
Elbise Çeşitleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin."

Tirmizi, Cenaiz 18, (994); Ebu Davud, Tıbb 14, (3878)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Babasından naklediyor: "Resulullah (sav)'ı Mina'da halka hitap ederken gördüm. Sırtında kırmızı bir bürde vardı ve katırının üzerinde idi. Hz. Ali (ra) de önüne durmuş, Aleyhissalatu vesselam'ın söylediklerini tekrarlıyordu.

Ebu Davud, Libas 21, (4073)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Hilal İbnu Amir

Resulullah (sav) orta boylu idi. Ben onu kızıl bir hülle içerisinde gördüm. Ben Aleyhissalatu vesselamdan daha güzel bir şeyi hiç görmedim.

Buhari, Libas 35, Menakıb 23; Müslim, Fezail 91, (2337); Ebu Davud, Libas 21, (4072); Tirmizi, Libas 4, (1724); Nesai, Zinet 94, (8, 203)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Bera

Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam geldi ve Resulullah (sav)'a selam verdi. Ama (aleyhissalatu vesselam) adamın selamını almadı.

Ebu Davud, Libas 20, (4069); Tirmizi, Edeb 45, (2808)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbni'l-As

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog