Arama

Beni Esed'den bir kadın anlatıyor: "Bir gün, Resulullah (sav)'ın zevcelerinden Zeyneb'in yanında idim ve kızıl toprakla onun elbiselerini boyuyorduk. Biz bu işle meşgulken Resulullah Aleyhissalatu vesselam çıkageldi. Ancak kızıl toprağı görünce geri döndü. Zeynep bu hali görünce, Aleyhissalatu vesselam'ın bunu mekruh addettiğini anladı ve derhal elbiselerini yıkadı ve bütün kırmızılığı örttü. Aleyhissalatu vesselam geri döndü ve aniden geldi. (Boyadan) hiçbir şey görmeyince içeri girdi."

Ebu Davud, Libas 20, (4071)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem. Ne sarıya boyanmışı ne de (eteğinin ucuna, yakasına, yenine) ipekli geçirilmiş gömleği giymem. Bilesiniz erkeğin sürünme maddesi kokuludur, renksizdir. Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir kokusuzdur."

Ebu Davud, Libas, 11, (4048); Tirmizi, Edeb 30, (2789)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Resulullah (sav) üzerimde sarıya boyanmış iki giysi görmüştü. Derhal: "Bunu giymeni annen mi sana emretti?" diye sordu. Ben: "Bunlan yıkayayım mı, ey Allah'ın Resulü!" dedim. "Hatta yak onları!" buyurdular." [Bir rivayette: "Bu, kafirlerin kıyafetidir, sakın bunları giyme!" buyurdular" denmiştir.]

Müslim, Libas 27, (2077); Ebu Davud, Libas 20, (4066, 4067, 4068); Nesai, Zinet 96, (8, 203, 204)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav), kasiy (yol yol ipek bulunan keten) kumaşla sarıya boyanmış kumaşı yasakladı.

Ebu Davud, Libas 11, (4044); Tirmizi, Libas 5, (1725); Müslim, Libas 29, (2078)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah'ın üzerinde iki yeşil giysi gördüm.

Ebu Davud, Libas 19, (4065); Tirmizi, Edeb 48, (2813); Nesai, Zinet 97, (8, 204), İydeyn 16, (3, 185)
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ebu Remse

Resulullah (sav)'a benekli siyah bir giysi getirilmişti. "Bunu kime giydirmemi uygun bulursunuz?" buyurdular. Herkes susmuştu. "Bana ümmü Halid'i getirin!" emrettiler. Beni yanına götürdüler. Giysiyi elleriyle bana giydirdi ve sonra da: "Üstünde eskit, üstünde eskit!"diye iki sefer tekrarladılar. Siyah kumaşın beneğine bakıyor, eliyle de bana işaret ediyor ve: "Ey Ümmü Halid! Bu senna (güzel), ey Ümmü Halid bu senna!" diyordu. Senna, Habeşistan dilinde güzel demekti.

Buhari, Libas 22, 32, 188, Menakıbu'l-Ensar 37, Edeb 17; Ebu Davud, Libas 1
Elbiselerin Renkleri | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ümmü Halid Bintu Halid İbni Said İbni'l-As

Ömer İbnu'l-Hattab (ra), biz Utbe İbnu Ferkad ile Azerbaycan'da iken bize şöyle yazmıştı: "Ey Utbe, (bu mal) ne senin emeğin, ne babanın emeği ne de annenin emeğidir. Öyleyse mü'minleri, evlerinde, kendi evinde doyduğun şeyden doyur. Zevk için yemekten ve şirk ehlinin zinetinden, ipekli giymekten kaçın. Zira Resulullah (sav) şu kadarı hariç ipekli giymekten yasakladı ve Resulullah bize orta ve işaret parmağım kaldırarak birbirine bitiştirdi."

Buhari, Libas 25; Müslim, Libas 12, (2069); Ebu Davud, Libas 10, (4042); Nesai, Zinet 93, (8, 202); İbnu Mace, Libas 18, (3593)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ebu Osman en-Nehdi

Resulullah (sav) bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu, bir miktar da altın alıp sol eline koydu sonra da: "Şu iki şey ümmetimin erkek kısmına haramdır" buyurdu. [Tirmizi, ve Nesai'de Ebu Musa'dan gelen diğer bir rivayette; "Ümmetimin erkeklerine, ipek elbise ve altın haram kılındı, kadınlarına helal kılındı" buyrulmuştur.]

Ebu Davud, Libas 14, (4057); Nesai, Zinet 40, (8, 160)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dünyada ipeği, ahirette nasibi olmayanlar giyer."

Buhari, Libas, 25; Müslim, Libas 6, (2068); Nesai, Zinet 91,(8, 201)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İpeği dünyada giyen, ahirette giyemez."

Buhari, Libas 25; Müslim, Libas 23, (2075); Nesai, Zinet 91, (8, 200)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

(Babam) Ömer (ra) satılmakta olan atlas bir elbise gördü. Onu Resulullah (sav)'a getirip: "Ey Allah'ın Resulü! Bunu satın al da bayramlarda ve taşradan gelen heyetlerin karşılanması sırasında tecemmülen giyin!" dedi. Resulullah (sav): "Bu, (ahirette) nasibi olmayanların giysisidir" buyurdular. Sonra Hz. Ömer, Allah'ın dilediği kadar kaldı. Aleyhissalatu vesselam ona atlastan mamul bir cübbe gönderdi. Ömer gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Siz (ipek hakkında): "Bu, (ahirette) nasibi olmayanların giyeceğidir" demiştiniz. Sonra bana bunu gönderdiniz, (hikmeti nedir?)" dedi. Aleyhissalatu vesselam, buna karşılık: "Bunu, sana bizzat giyesin diye göndermedim. Bilakis, satasın ve parasıyla ihtiyaçlarını göresin diye göndermiştim" buyurdular.

Buhari, Libas 30, Cum'a 7, İydeyn 1, Büyu 40, Hibe 27, 29, Cihad 177, Edeb 9, 66; Müslim, Libas 6, (2068); Muvatta, Libas 18, (2, 917, 918); Ebu Davud, Libas 10, (4040, 4041); Nesai, Zinet 84, 86, 87, (8, 196-198)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) bana siyera (denen yolyol sarı kalemli dokunmuş ipek) kumaştan bir takım elbise giydirdi. Sonra ben onu giyip çıktım (Resulullah bunu üzerimde görünce bana kızmıştı), öfkesini yüzünde görüyordum. Hemen dönüp, onu hanımlarım arasında başörtüsü yapmaları için taksim ettim."

Buhari, Libas 30, Hibe 27, Nafakat 11; Müslim, Libas 19, (2071); Ebu Davud, Libas 10, (4043); Nesai, Zinet 85, (8, 197)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Ali

Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Dümetu'l-Cendel şefi Ukeydir, Resulullah (sav)'a ipek bir elbise hediye etti. Aleyhissalatu vesselam da onu Hz. Ali (ra)'ye verdi ve: "Bunu Fatımalar arasında taksim et!" buyurdular.

Müslim, Libas 18, (2071)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) saf ipekten yapılmış elbiseyi yasakladı. Ama alem olarak konan ve kumaşın direzisinde kullanılan ipeğe yasak yoktur.

Ebu Davud, Libas 12, (4055)
İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) Zübeyr İbnu'l-Avvam ve Abdurrahman İbnu Avf (ra) için kendilerindeki uyuz sebebiyle ipekli giymelerine izin verdi.


İpek Hakkında | LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ | Enes

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog