Arama

Resulullah (sav)'ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım (da oynamak için) yanıma gelirlerdi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (eve gelince, utanarak) saklanırlardı. Ama Aleyhissalatu vesselam onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynamaya devam ederdik."

Buhari, Edeb 81; Müslim, Fedailu's-Sahabe 81, (2440); Ebu Davud, Edeb 62, (4931, 4932)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Aişe

Habeşliler, harbeleriyle, Resulullah (sav)'ın yanında oynarken Ömer İbnul-Hattab (ra) içeri girdi. Hemen yere eğilip çakıl alarak onlara fırlattı. Aleyhissalatu vesselam: "Ey Ömer! Bırak onları (oynasınlar). Zira onlar Beni Erfide'dirler" buyurdu.

Buhari, Cihad 79; Müslim, İydeyn 22, (893); Nesai, İydeyn 35, (3, 196)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Ben mescidde oynayan Habeşlileri seyrederken Resulullah (sav)'ın beni ridası ile örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal ben seyretmekten usanıncaya kadar devam etti. Benim gibi, genç yaşında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz takdir edin.

Buhari, Salat 69, İydeyn 2, 3, 25, Cihad 81, Menakıb 15, Fezailu'l-Ashab 46, Nikah 82, 114; Müslim, İydeyn 18, (892); Nesai, İydeyn 35, (3,195)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Aişe

Bir bayram günü Sudanlılar, Resulullah (sav)'ın yanına oynayarak geldiler. Aleyhissalatu vesselam beni çağırdı. Resulullah'ın omuzunun üstünden onları seyrediyordum. Kendi arzumla ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. (Resulullah seyretmemi kesmedi.)

Nesai, İydeyn 34, (3,195)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Medine'ye (hicretle) geldiği zaman, onun gelişinden sevinç izharı olarak, Habeşliler harbeleriyle oynadılar.

Ebu Davud, Edeb 59, (4923)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü'min ne ta'n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır."

Tirmizi, Birr 48, (1978)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar."

Müslim, Birr 85, (2598); Ebu Davud, Edeb 53, (4907)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın."

Ebu Davud, Edeb 53, (4906); Tirmizi, Birr 48. (1977)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Semüre İbnu Cündüb

Resulullah (sav)'a: "Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!" denilmişti. Şu cevabı verdi: "Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!"

Müslim, Birr 87, (2597)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse, diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir."

Buhari, Edeb 44
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir."

Müslim, Birr 68, (2587); Ebu Davud, Edeb 47, (4894); Tirmizi, Birr 61, (1982)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri şöyle dedi: "Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm."

Buhari, Edeb 101, Tefsir, Casiye 1, Tevhid 35; Müslim, Elfaz 2, (2246); Muvatta, Kelam 3, (2, 984); Ebu Davud, Edeb 181, (5274)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resulullah (sav) müdahele buyurdu: "Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah'ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner."

Ebu Davud, Edeb 53, (4908); Tirmizi, Birr 48, (1979)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu rüzgar, Allah'ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. Allah'tan rüzgarın hayr (getirmes)ini dileyin, şer (getirmes)inden Allah'a sığının."

Ebu Davud, Edeb 113, (5097)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ölülere sövmeyin. Çünkü, onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular."

Buhari, Cenaiz 97, Rikak 42; Ebu Davud, Edeb 50, (4899); Nesai, Cenaiz 51, 52, (4, 52, 53)
Lanetleme Ve Sövme Hakkında | LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog