Arama

Kays İbnu Müslim, Ebu Ca'fer'den naklen diyor ki: "Medine'de muhacir aileden hiçbiri yoktu ki, üçte veya dörtte bir pay ile ziraatçilik yapmasın. Hz. Ali, Sa'd İbnu Malik, İbnu Mes'ud (ra) da bu çeşitten muzaraa akdi yapmışlarda el-Kasım (İbnu Muhammed) ve Urve'den de benzer rivayet mevcuttur. Rivayette şu ziyade de var: "Ebu Bekr ailesi, Hz. Ömer ailesi, Hz. Osman'ın ailesi, Ali ailesi ve İbnu Şirin ailesi de."

Buhari, Muzaraa 8 (bab başlığı olarak kaydedilmiştir)
Müzaraanın Cevazı | MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ | Kays İbnu Müslim

Yanıma Züheyr geldi ve bana: "Resulullah (sav) bize faydalı olan bir şeyi yasakladı" dedi. Ben: "Resulullah (sav) her ne söyledi ise, mutlaka haktır!" dedim. "Muhakala'yı (tarla kiralamasını) nasıl yaptığımızı sordu. Ben de: "Biz onu, dörtte bir ve kuru hurma ve arpadan vasklarla ücretlendiriyoruz" dedim, bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Öyle yapmayın! Araziyi ya kendiniz ekin veya ektirin veya (kimseye vermeyip) sahip olun!" buyurdular." Rafi der ki: "Ben de: "(Başüstüne!) dinlemek ve itaat etmek (borcumuzdur!)" dedim."

Buhari, Muzaraa 18, 19; Müslim, Büyu 114, (1548); Ebu Davud, Büyu 32, (3394); Nesai, Muzaraa 45, (7, 44, 49)
Müzaraanın Cevazı | MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ | Rafi İbnu Hadic

Biz ensardan tarlası en çok olan kimseydik ve biz, şu tarla bize, şu tarla onlara (ekenlere) olmak üzere kiraya verirdik. Bazan şu tarla mahsul verirdi, şu tarla vermezdi. Resulullah (sav) bizi bundan yasakladı. Fakat gümüş (mukabili kiralamay)a gelince onu yasaklamadı.

Buhari, Müzaraa, 6, 12, 18, Şurut 7; Müslim, Büyu 106, (1547); Muvatta, Kirau'l-Arz 1, (2, 713); Tirmizi, Ahkam 42, (1384); Ebu Davud, Büyu 31, 32, (3392, 3393, 3395, 3397, 3398, 3399, 4000, 3401, 3402); Nesai, Müzaraa 45, 7, (33-50)
Müzaraanın Cevazı | MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ | Rafi İbnu Hadic

Bizden bazı kimselerin ihtiyaçlarından fazla arazileri vardı. Onlar: "Biz arazimizi üçte bire veya dörtte bire veya yarıya kiraya verelim" dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Kimin arazisi varsa bizzat eksin veya bir kardeşine bağışlasın; ne ücret mukabili versin ne de kiraya versin!" buyurdular.

Buhari, Müzaraa 18, Hibe 35; Müslim, Büyu 92, (1536); Nesai, Müzaraa 45, (7, 36-38)
Müzaraanın Cevazı | MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) (bir gün) tarlaya uğramıştı, tarlada ekin üğrünüyordu. "Burası kime ait?" buyurdular. Yanındakiler: "Falan kimse kiraya verdi" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Eğer burayı bağışlasaydı, kendisi için bunun üzerinden muayyen bir ücret almasından daha hayırlı olurdu" buyurdular.

Buhari, Müzaraa 9, 18, Hibe 35; Müslim, Büyu 120, (1550); Nesai, Müzaraa 45, (7, 36)
Müzaraanın Cevazı | MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) muhabereyi yasakladı. Muhabere, tarlayı yarı, üçte bir veya dörtte bir karşılığında almaktır.

Ebu Davud, Büyu 34, (3407)
Müzaraanın Cevazı | MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Sabit

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhabereyi terketmeyen, Allah ve Resulü ile savaş ilan etsin."

Ebu Davud, Büyu 34, (3406)
Müzaraanın Cevazı | MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ | Cabir

Babası (ra)'ndan naklediyor: "Beni Amir heyetiyle Resulullah (sav)'ın yanına gitmiştik. "Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik. "Efendi, Allah'tır!" buyurdular. Biz: "Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize: "Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medhlerde) koşturmasın buyurdular.

Ebu Davud, Edeb 10,(4806)
Medh Hakkında | MEDH BÖLÜMÜ | Mutarrif İbnu Abdillah

Hz. Ömer (ra)'in şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav)'ı dinledim diyordu ki: "Hakkımda, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için "Allah'ın kulu ve elçisi" deyin." [Teysir, bu hadisi Müslim'de rivayet ettiğine işaret eder. Ancak rivayet Müslim'de mevcut değildir]

Buhari, Enbiya 44
Medh Hakkında | MEDH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir adam, Resulullah (sav)'ın yanında bir başkasını medh u sena etmişti. "Yazık sana! Arkadaşının boynunu kestin" buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Sonra da şu açıklamayı yaptılar: "Bir kimse kardeşini illa da övecekse bari: "Falancayı zannederim, ona Allah kafidir. Ben Allah'a karşı kimseyi tezkiye etmem (çünkü Allah herkesi benden iyi bilir). -Ondan (böyle bir fazilet) biliyorsa- falanca şöyle şöyledir" desin."

Buhari, Şehadat 16 , Edeb 54, 95; Müslim, Zühd 65, (3000); Ebu Davud, Edeb 10, (4805)
Medh Hakkında | MEDH BÖLÜMÜ | Ebu Bekre

Resulullah (sav), meddahların ağzına toprak saçmamızı emretti.

Tirmizi, Zühd 55, (2396)
Medh Hakkında | MEDH BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

(Ashab'tan bir kısmı): "Ey Allah'ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!" demişlerdi. "Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!" buyurdular.

Tirmizi, Birr 57, (1991)
Mizah Ve Şakalaşma Hakkında | MİZAH VE ŞAKALAŞMA BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Bir adam Aleyhissalatu vesselam'a gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Beni bir deveye bindir!" dedi. Aleyhissalatu vesselam da: "Ben seni devenin yavrusuna bindireceğim!" dedi. Adam: "Ey Allah'ın Resulü, ben deve yavrusunu ne yapayım (ona binilmez ki!)" deyince Aleyhissalatu vesselam: "Acaba deveyi deveden başka bir mahluk mu doğurur?" buyurdular.

Tirmizi, Birr 57, (1992); Ebu Davud, Edeb 92, (4998)
Mizah Ve Şakalaşma Hakkında | MİZAH VE ŞAKALAŞMA BÖLÜMÜ | Enes

Hz. Enes (ra), Resulullah (sav)'ın, kendisine: "Ey Zü'l-üzüneyn (iki kulaklı)" diye hitap ettiğini, bu sözüyle şaka yapmayı kasdettiğini rivayet etmiştir.

Tirmizi, Birr 57, (1993); Ebu Davud, Edeb 92, (2005)
Mizah Ve Şakalaşma Hakkında | MİZAH VE ŞAKALAŞMA BÖLÜMÜ | Enes

Ensardan mizahçı bir zat vardı. (Bir gün yine) konuşup yanındakileri güldürürken Resulullah (sav) elindeki çubuğu (şaka yollu) adamın böğrüne dürttü. Bunun üzerine adam: "Ey Allah'ın Resulü (canıım yaktınız). Müsaade edin kısas yapayım!" dedi. Aleyhissalatu vesselam da: "Haydi yap!" buyurdu. Adam: "Ama üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu (kısas tam olması için çıkarmalısınız)!" dedi. Adamın talebi üzerine, Aleyhissalatu vesselam gömleğim kaldı(rıp böğrünü aç)tı. Adam, Resulullah'ı kucaklayıp böğrünü öpmeye başladı ve: "Ben bunu arzu etmiştim ey Allah'ın Resulü!" dedi.

Ebu Davud, Edeb 160, (5224)
Mizah Ve Şakalaşma Hakkında | MİZAH VE ŞAKALAŞMA BÖLÜMÜ | Useyd İbnu Hudayr

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog