Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kefen(e fazla ödeme)de ileri gitmeyin. Çünkü çabuk çürütülür."

Ebu Davud, Cenaiz 35, (3154)
Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) Hamza İbnu Abdilmuttalib'i tek parçadan müteşekkil çizgili bir kumaşla kefenledi.

Tirmizi, Cenaiz 20, (997)
Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Cabir

Ölü üç parça ile kefenlenir: Gömlek giydirilir, izar bağlanır, üçüncü giysi olan lifafeye sarılır. Eğer sadece bir kat giysi varsa onunla kefenlenir.

Muvatta, Cenaiz 7, (1, 224)
Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Abdullah Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim cenazeyi takip eder ve önce üç kere taşırsa (ölen kardeşine karşı olan) borcunu ödemiş olur."

Tirmizi, Cenaiz 50, 1041)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cenazeyi ne ses (matem), ne de ateşle takip etmeyin." [Bir rivayette şu ziyade var: "Cenazenin önünde yürümeyin."]

Muvatta, Cenaiz 13, (1, 226); Ebu Davud, Cenaiz 46, (3171)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav)'ı, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir'i cenazenin önünde yürürlerken gördüm.

Ebu Davud, Cenaiz 49, (3179); Tirmizi, Cenaiz 26, (1007, 1008); Nesai, Cenaiz 56, (4, 56)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) cenazenin önünde yürürdü. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman da (önde yürürdü). [Rezin şu ziyadede bulundu: "Siz teşyi ederken cenazenin önünde, arkasında, sağında, solundu ve yakınında yürüyün!" Rezin'in ziyadesini, Buhari muallak olarak zikretmiştir.]

Tirmizi, Cenaiz 26, (1007)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Enes

Cenazeyi takipten (biz kadınlar) men edildik ama bunda çok şiddet gösterilmedi.

Buhari, Cenaiz 30; Müslim, Cenaiz 235, (938); Ebu Davud, Cenaiz 44, (3167)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ummü Atiyye

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Binekli, cenazenin ardından yürür, yaya ise dilediği yerden. Çocuğa da namaz kılınır. Anne-babası için mağfiret ve rahmetle dua edilir."

Tirmizi, Cenaiz 42, (1031); Nesai, Cenaiz 55, 56, (4, 55, 56); Ebu Davud, Cenaiz 49, (4180)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Muğire

Resulullah (sav) bir cenazeye katılmıştı. Birkısım binekliler gördü. "(Binerek cenaze teşyi etmekten) utanmıyor musunuz? Allah'ın melekleri yaya olsunlar da siz hayvanların sırtında olun (olacak şey değil)!" buyurdular.

Tirmizi, Cenaiz 28, (1012); Ebu Davud, Cenaiz 48, (3177)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Sevban

Resulullah (sav) Ebu'd-Dahdah'ın cenazesini yayan takip etti. At sırtında geri döndü.

Müslim, Cenaiz 89, (965); Tirmizi, Cenaiz 29, (1014); Ebu Davud, Cenaiz 48, (3178); Nesai, Cenaiz 95, (4, 85, 86)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semure

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz."

Buhari, Cenaiz 52; Müslim, Cenaiz 51, (944); Muvatta, Cenaiz 56, (1, 243); Ebu Davud, Cenaiz 50, (3181); Tirmizi, Cenaiz 30, (1015); Nesai, Cenaiz 44, (4, 42)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) cenazeyi takip ettiği vakit, cenaze mezara konuncaya kadar oturmazdı. Bir Yahudi alimi (bir gün) karşısına çıkıp: "Ey Muhammed, biz de böyle yaparız!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Onlara muhalefet edin! Oturun!" emrettiler!

Ebu Davud, Cenaiz, 47, (3176); Tirmizi, Cenaiz, 35, (1020)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ubadetu'bnu's-Samid

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri bir cenazenin geçtiğini görürse, cenaze ile birlikte yürümese bile, cenazeyi geride bırakıncaya veya cenaze kendisini geride bırakıncaya veya cenaze onu geride bırakmadan, yere konuncaya kadar oturmasın."

Buhari, Cenaiz 47, 48; Müslim, Cenaiz 74, (958); Ebu Davud, Cenaiz 47, (3172); Tirmizi, Cenaiz 51, (1042); Nesai, Cenaiz 45, (4, 44)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Amr İbnu Rebia

Hasan İbnu Ali ve İbnu Abbas (ra) (otururlar iken) bir cenaze geçmişti. Hz. Hasan derhal ayağa kalktı, İbnu Abbas ayağa kalkmadı. Hasan radıyallahu anh: "Resulullah (sav) bir Yahudinin cenazesine ayağa kalkmadı mı?" dedi. Bunun üzerine İbnu Abbas da ayağa kalktı. Cenaze için kalktı, sonra tekrar oturdu. [Bir rivayette: "Ben melekler için, yani cenaze ile birlikte olan melekler için ayağa kalktım" denmiştir.]

Nesai, Cenaiz 47, (4, 46)
Cenazenin Teşyii Ve Taşınması | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Şirin

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog