Arama

Hz. Ali (ra), anlatıldığına göre, bir ölünün defin işini tamamlayınca şöyle derdi: "Allahım, bu kulundur, sana gelmiştir. Sen ise yanına inilenin en hayırlısısın. Ona mağfiret et, onun girdiği yeri (kabri) geniş kıl." [Rezin tahric etmiştir.]

Rezin
Defin Ve Defin Şekli | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ali

Ravi, anlatıldığına göre, ölünce, kabrinin üzerine iki yaş çubuk konmasını tavsiye etmiştir.

Buhari, Cenaiz 82, (Bab başlığında muallak olarak kaydetmiştir)
Defin Ve Defin Şekli | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Bureyre

Urve tu'bnu'z-Zübeyr, Hz. Aişe (ra)'den naklen anlatıldığına göre, "Urve'nin kardeşi Abdullah İbnu'z-Zübeyr'e Aişe dedi ki: "Beni arkadaşlarımla birlikte defnedin. Resulullah'la birlikte odaya defnetmeyin. Zira ben, O'nunla birlikte tezkiye olunmamdan hoşlanmam."

Buhari, Cenaiz 96, İ'tisam 16
Defin Ve Defin Şekli | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin üzerine mescidler yapanlara, kandiller takanlara da lanet etsin."

Tirmizi, Cenaiz 61
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav)'a birlikte bir ölü defnettik. Defin işi bitince Aleyhissalatu vesselam'la birlikte ölünün (çıktığı evin) kapısının hizasına kadar geldik. Orada gelmekte olan bir kadınla karşılaştık. Zannımca, Aleyhissalatu vesselam onu tanıdı. Bu, Hz. Fatıma (ra) idi. "Evden niye ayrıldın?" diye sordu. "Şu ölünün sahibine geldim. Ölülerine olan merhamet duygularımı onlara ifade ettim. (Allah rahmet etsin dedim) -veya ölüleri sebebiyle onlara taziyede (başsağlığı dileğinde) bulundum-" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Belki sen onlarla birlikte kabirlere kadar vardın!?" dedi. Hz. Fatıma: "Allah korusun! O hususta sizin zikrettiğiniz günahı işittim, (hiç kabre kadar gider miyim!)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Eğer onlarla kabirlere kadar gitmiş olsaydın..."diyerek ciddi bir tehditte bulundu. [Ravilerden biri, "Küda"dan maksadın kabirler olduğunu zannederim" dedi.]

Ebu Davud, Cenaiz 26, (3123); Nesai, Cenaiz 27, (4, 27)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır."

Müslim, Cenaiz 106, (977); Ebu Davud, Cenaiz 81, (3235); Tirmizi, Cenaiz 60, (1054); Nesai, Cenaiz 100, (4, 89)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Büreyde

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rabbimden anneme istiğfar talep etmek için izin istedim, fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmem için izin istedim, buna izin verdi."

Müslim, Cenaiz 105, (976); Ebu Davud, Cenaiz 81, (3234); Nesai, Cenaiz 108, (5, 90)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav), Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek: "Esselamu aleyküm (selam üzerinize olsun) ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz" buyurdular.

Tirmizi, Cenaiz 59, (1053)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) bir mezarlığa uğramıştı: "Selam üzerinize olsun ey mü'minler cemaatinin mahalle halkı! İnşaallah biz de sizlere kavuşacağız!" buyurdular." [Müslim ve Nesai'de Büreyde'den gelen bir rivayette şu ziyade var: "Allah'tan bizim için de sizin için de afiyet dilerim."]

Ebu Davud, Cenaiz 83, (3237)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini oradan da bedenini yakması, kendisi için bir kabrin üzerine oturmaktan daha hayırlıdır."

Müslim, Cenaiz 96, (971); Ebu Davud, Cenaiz 77, (3228); Nesai, Cenaiz 105, (4, 95)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Hz. Ali (ra)'den anlatıldığına göre kabirlere dayanır, üzerlerine yatardı.

Muvatta, Cenaiz 34, (1, 233)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ali

Harice İbnu Zeyd elimden tutup beni bir kabrin üzerine oturttu ve amcam Zeyd İbnu Sabit (ra)'ten haber verdi. Buna göre, Zeyd şöyle demişti: "Kabir üzerine oturmanın mekruhluğu, onun üzerinde abdest bozanlaradır."

Buhari, Cenaiz 82, (bab başlığında muallak olarak gelmiştir.)
Kabir Ziyareti | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Osman İbnu Hakim

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim çocuğunu kaybeden bir anneye taziyede bulunursa cennette ona bir bürde giydirilir."

Tirmizi, Cenaiz 74, (1076)
Taziye Hakkında | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Ebu Berze el-Eslemi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim (bir belaya) maruz olana taziyede bulunursa, ona öbürünün sevabının bir misli verilir."

Tirmizi, Cenaiz 71, (1073)
Taziye Hakkında | ÖLÜM BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ca'ferin ölüm haberi geldiği zaman, Resulullah (sav): "Ca'fer ailesi için yemek yapın! Çünkü onlara, onları meşgul eden (haber) geldi!" buyurdular.

Tirmizi, Cenaiz 21, (998); Ebu Davud, Cenaiz 30, (3132)
Taziye Hakkında | ÖLÜM BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Cafer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog