Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu evlerin yönünü mescidden çevirin. Zira ben, mescidi ne hayızlı kadına ne de cünüb kimseye helal kılmıyorum."

Ebu Davud, Taharet 93, (232)
Mescidlerin İnşa Edilmesi | MESCİDLER BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz mescidde iken uyuklayacak olursa, bulunduğu yerden bir başka yere gidip orayı değiştirsin."

Ebu Davud, Salat 239, (1119); Tirmizi, Salat 379, (526)
Mescidlerin İnşa Edilmesi | MESCİDLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz mescide gidince orada ellerini kenetlemesin, çünkü o namazdadır."

Ebu Davud, Salat 57, (562); Tirmizi, Salat 284, (386)
Mescidlerin İnşa Edilmesi | MESCİDLER BÖLÜMÜ | Ka'b İbnu Ucre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben mescidlerin yükseltilmesiyle emrolunmadım!" İbnu Abbas (ra) der ki: "Yemin olsun! Sizler mescidlerinizi, Yahudi ve Hıristiyanlar gibi süsleyeceksiniz!"

Ebu Davud, Salat 12, (448); Buhari, Salat 62 (muallak olarak)
Mescidlerin İnşa Edilmesi | MESCİDLER BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mescidler hakkında övünme olmadan kıyamet kopmaz."

Ebu Davud, Salat 12, (449); Nesai, Mesacid 2, (2, 32)
Mescidlerin İnşa Edilmesi | MESCİDLER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav)'a heyet olarak yola çıktık. Gelip ona biat ettik. Onunla namaz kıldık. Kendisine, memleketimizde Ehl-i Kitaba ait mabedin olduğunu haber verdik. Abdest suyunun fazlasından bize hibede bulunmasını talep ettik. Su getirtip abdest aldı, mazmaza yaptı, sonra bunu bir kaba bizim için döktü. Dedi ki: "Haydi gidin! Memleketinize varınca (o eski) mabedinizi yıkın. Bu suyu onun yerine çileyin, orasını mescid yapın!" Biz: "Ama yerimiz uzak, hararet şiddetlidir. Bu su (buharlaşıp) kurur " dedik. Bize: "Ona bir müdd su ilave edin. O (abdest artığı) öbürünün (ilave edilen suyun) güzelliğini de artırır" buyurdular. Oradan ayrılıp memleketimize geldik. Mabedimizi yıktık. Sonra yerine o suyu çiledik, orayı kendimize mescid yaptık, içerisinde ezan okuduk. Rahibi, Tayylı bir adamdı, ezanı işitince: "Bu, hak bir davettir!" dedi. Sonra dağın sırtındaki sel yataklarından birine yöneldi. Bir daha onu görmedik."

Nesai, Mesacid (2, 38-39)
Mescidlerin İnşa Edilmesi | MESCİDLER BÖLÜMÜ | Talk İbnu Ali

Buhari merhum, Aleyhissalatu vesselamın bi'setine (peygamber olarak gönderilişine) tahsis ettiği babta der ki: "O, Allah'ın elçisi Muhammed İbnu Abdillah İbni Abdilmuttalib İbnu Haşim İbni Abdi Menafibnu Kusayy, İbni Kilab İbni Mürre İbni Ka'b İbni Lüeyy İbni Galib İbni Fihr İbni Malik İbni'n-Nadr İbni Kinane İbni Huzeyme İbni Müdrike İbni İlyas İbni Mudar İbni Nizar İbni Maadd İbni Adnan'dır."

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 28
Resulullah (sav)'ın İsmi Ve Nesebi | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, İsmail'in evlatları arasından Kinane'yi seçti, Kinane'den Kureyş'i seçti, Kureyş'ten Beni Haşim'i seçti. Beni Haşim'den de beni seçti."

Müslim, Fezail 1, (2276)
Resulullah (sav)'ın İsmi Ve Nesebi | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Vaile İbnu'l-Eska'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benim beş ismim var: Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Allah'a benimle küfrü mahvedeceği el-Mahi (mahvedici)yim. Ben Haşir (toplayıcıyım, insanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Akıb (sondan gelen)im, benden sonra peygamber gelmeyecektir."

Buhari, Menakıb 17, Tefsir, Saff 1; Müslim, Fezail 125, (2354); Muvatta, Esmau'n-Nebi 1, (2, 1004); Tirmizi, Edeb 67, (2842)
Resulullah (sav)'ın İsmi Ve Nesebi | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Cübeyr İbnu Mut'im

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, Kureyşlilerin şetmlerini (hakaretamiz sözlerini) ve lanetlerini benden nasıl çevirdiğine hayret etmiyor musunuz? Onlar zemmedilen birine şetmediyorlar, zemmedilen birine lanet okuyorlar, ben ise (Muhammed'im) övülmüşüm."

Buhari, Menakıb 17; Nesai, Talak 25, (6, 159)
Resulullah (sav)'ın İsmi Ve Nesebi | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Muttalib İbnu Abdillah İbni Kays İbnu Mahreme babası vasıtasıyla ceddinden anlattığına göre ceddi şöyle demiştir: "Ben ve Resulullah (sav) Fil yılında doğduk."

Tirmizi, Menakıb 4, (3623)
Resulullah (sav)'ın Doğumu Ve Yaşı | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) altmış üç yaşında vefat etmiştir.

Buhari, Menakıb 10; Müslim, Fezail 115, (2349); Tirmizi, Menakıb 28, (3655)
Resulullah (sav)'ın Doğumu Ve Yaşı | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Mekke'de, kendisine vahiy geldiği durumda on üç yıl ikamet etti. Altmış üç yaşında da vefat etti.


Resulullah (sav)'ın Doğumu Ve Yaşı | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir başka rivayette de şöyle demiştir: "Mekke'de ses işitir ve ışık görür olduğu halde on beş yıl ikamet etti. Bunun yedi yılında ışıktan başka bir şey görmedi, sekiz senesinde vahiy aldı. Medine'de on yıl ikamet etti. Altmış beş yaşında olduğu halde vefat etti.


Resulullah (sav)'ın Doğumu Ve Yaşı | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Sahiheyn'de gelen bir diğer rivayette şöyle demiştir: "Vahiy Aleyhissalatu vesselam'a kırk yaşında iken indirildi. Bundan sonra on üç yıl kaldı. Sonra hicretle emir olundu. O da Medine'ye hicret etti. Orada on yıl kaldı. Sonra vefat etti Aleyhissalatu vesselam."

Buhari, Megazi 85, Fezailu'l-Kur'an 1; Müslim, Fezail 117, 121, (2351, 2353); Tirmizi, Menakıb 28, (3652, 3653)
Resulullah (sav)'ın Doğumu Ve Yaşı | PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog