Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hangi köle, efendilerinin izni olmadan evlenirse zanidir."

Ebu Davud, Nikah 17, (2078); Tirmizi, Nikah 20, (1111, 1112)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dul nefsine velisinden ehaktır. Bakireden nefsi hususunda izin alınır, onun izni sükutudur."

Müslim, Nikah 66, (1421); Muvatta, Nikah 4, (2, 524); Tirmizi, Nikah 12, (1108); Ebu Davud, Nikah 26, (2098); Nesai, Nikah 31, 32, (6, 84)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav): "Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden nikahlanamaz, bakire de izni sorulmadan nikahlanamaz" buyurmuşlardı. Ashabı sordu: "Ey Allah'ın Resulü! Onun izni nasıl olur?" "Sükut etmesiyle!" buyurdular.

Buhari, Nikah 41, Hiyel 3; Müslim, Nikah 64, (1419); Tirmizi, Nikah 17, 18, (1107, 1109); Ebu Davud, Nikah 24, (2092, 2093); Nesai, Nikah 33, (6, 85)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Bakire bir kız, Resulullah (sav)'a gelerek, kendisi istemediği halde, babasının evlendirdiğini söyledi. Resulullah (sav), (bu nikahı) kabul edip etmemede kızı muhayyer bıraktı.

Ebu Davud, Nikah 25, (2096)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir genç kız Resulullah (sav)'a gelerek: "Babam beni kendisinin oğluna nikahladı, ta ki benimle onun alçaklığını gidersin. Ama ben istemiyorum" dedi. Aleyhissalatu vesselam, babasına adam göndererek getirtti ve evlenme işini kıza bıraktı. Bunun üzerine kız: "Ey Allah'ın Resulü! Ben şimdi, babamın yaptığına izin verdim. Esasen ben kadınlara bu meselede babalara (icbar) yetkisi olmadığını göstermek istedim!" dedi.

Nesai, Nikah 36, (6, 87); İbnu Mace, Nikah 12, (1874)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kızları hakkında kadınlarla istişare edin!"

Ebu Davud, Nikah 24, (2095)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar."

Tirmizi, Nikah 3, (1084)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Ebu Hind, Resulullah'ı bıngıldak kısmından hacamat etmişti. Aleyhissalatu vesselam: "Ey Beni Beyaza, Ebu Hind'i evlendirin, onunla evlenin!" buyurdu ve şunu ilave etti: "Eğer tedavi için başvurduğunuz şeylerin birinde hayır varsa bu hacamattır."

Ebu Davud, Nikah 27, (2102)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dünya ehlinin değer verdiği, peşinden koştuğu şey maldır."

Nesai, Nikah 9, (6,64)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Büreyde

Ebu Huzeyfe İbnu Utbe İbni Rebia İbni Abdi Şems (ra) -ki bu zat Bedir Gazvesi'ne katılmıştı- Salim'i evlat edinmiş ve kardeşinin kızı Hind Bintu'l-Velid İbni Utbe İbni Rebia ile evlendirmişti. Salim ise, ensardan bir kadının azadlısı idi. Nitekim, Resulullah (sav) da Zeyd (ra)'i evlat edinmişti. Cahiliye devrinde kim bir adam evlat edinirse, halk bu adamı evlat edinen kimseye nisbet ederek çağırırdı. O, ayrıca yeni babasına varis de olurdu. Bu tatbikat Rab Teala'nın şu kavl-i şerifleri nazil oluncaya kadar devam etti. (Mealen); "Onları kendi babalarına nisbet edin. Allah katında doğru olan budur. Eğer babalarının kim oldugunu bilmiyorsanız, zaten onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır..." (Ahzab 5).

Buhari, Nikah 15, Megazi 11; Nesai, Nikah 8, (6, 63-64); Ebu Davud, Nikah 10, (2061)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Celde ile cezalandırılmış zani kimse ancak kendisi gibi biriyle evlenebilir."

Ebu Davud, Nikah 5, (2052)
Veliler Ve Şahidler | NİKAH BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

İbnu Abbas (ra), "Nesebten yedi, sıhriyetten de yedi kişi haram edilmiştir" demiş ve şu ayeti okumuştur. (Mealen): "Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız. Eğer zifaf geçmemişse onların kızlarını nikahlamakta size günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kızkardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı.." (Nisa 23)

Buhari, Nikah 24
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir erkek bir kadınla nikah yapar ve temasta bulunursa, artık o kadının kızını nikahlaması ona helal olmaz. Eğer kadına temas etmemişse kızını nikahlayabilir. Bir erkek bir kadını nikahlarsa, kadına temas etmiş olsa da olmasa da kadının annesiyle artık nikahlanamaz."

Tirmizi, Nikah 25, (1117)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

Kadınların anneleri, kızla olan nikah akdine vaty (temas ) inzimam etmedikçe haram olmaz. Anneye duhul (temas ) olmadıkça da kız haram olmaz." [Hadisin kaynağı Teysir'de sehven Tirmizi olarak zikredilmiştir. Camiu'l-Usul'de Rezin'in ilavesi olduğu belirtilmiştir]

Rezin
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah, nesebten haram ettiğini sütten de haram etti."

Tirmizi, Rada 1, (1146)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Ali

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog