Arama

Ebu'l-Kuays'ın kardeşi Eflah, örtünmeyi emreden ayet indikten sonra yanıma girmek için izin istedi. Ben: "Allah'a yemin olsun, Resulullah (sav)'dan izin istemedikçe ben ona izni vermeyeceğim! Çünkü onun kardeşi Ebu'l-Kuays beni emziren kimse değildir, beni Ebu'l-Kuays'ın hanımı emzirdi! " dedim. Derken yanıma Aleyhissalatu vesselam girdiler. "Ey Allah'ın Resulü" dedim, Ebu'l-Kuays'ın kardeşi Eflah yanıma girmek için izin istedi. Ben sizden sormadıkça izin vermekten imtina ettim!" dedim. Resulullah (sav): "Amcana izin vermekten seni alıkoyan sebep ne?" buyurdular. Ben: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim. Beni emziren erkek değil. Beni onun hanımı emzirdi" dedim. Resulullah yine: "Sen onun girmesine izin ver. Zira o senin amcandır, Allah iyiliğini versin" buyurdular. (Urve devamla der ki): "İşe bu sebeple Hz. Aişe (ra): "Neseb sebebiyle haram kıldıklarınızı emme sebebiyle de haram kılın!" derdi."

Buhari, Humus 4, Şehadat 7, Nikah 20; Müslim, Rada 2, (1444); Muvatta, Rada 2, (2, 601, 602); Tirmizi, Rada 1, (1147); Ebu Davud, Nikah 7, (2055); Nesai, Nikah 49, (6, 99)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

Ben: "Ey Allah'ın Resulü! Siz niye bizi bırakıp da Kureyş'e rağbet gösteriyorsunuz?" demiştim. Bana: "Yanınızda rağbet göstereceğim bir (kadın) var mı?" dedi. Ben: "Elbette, Hamza'nın kızı var!" dedim. Bunun üzerine: "O bana helal olmaz. Çünkü o, benim süt kardeşimin kızıdır" buyurdular.

Müslim, Rada 11, (1446); Nesai, Nikah 50, (6 , 99)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Ali

Yanımda oturan bir erkek olduğu halde, Resulullah (sav) odama girdi. Bu hal, ona bir hayli ağır geldi [ve rengi değişti], öfkesini yüzünden okudum. Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resulü! Bu benim süt kardeşimdir!" dedim. "Siz kadınlar süt kardeşlerinizi iyi düşünün! Çünkü süt kardeşliği, açlıktan dolayı hasıl olur!" buyurdular.

Buhari, Nikah 21, Şehadat 1; Müslim, Rada 32, (1455); Ebu Davud, Nikah 9, (2058); Nesai, Nikah 51, (6, 102)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir veya iki emme ile (süt kardeşliği) haramlığı hasıl olmaz."

Müslim, Rada 17, (1450); Tirmizi, Rada 3, (1150); Ebu Davud, Nikah 19, (2063); Nesai, Nikah 51, (6, 201)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

İbrahim en-Nehai'ye yazarak emme (rada') hakkında sordum. Bana: "Şureyh bize Hz. Ali ve İbnu Mes'ud (ra)'un, "Emmenin azı da çoğu da haramı sabit kılar" dediklerini yazdı." Ebu'ş-Şa'şa el-Muharibi ise: "Hz. Aişe (ra)'den: "Resulullah'ın: "Bir iki emme harama sebep olmaz" dediğini rivayet etmiştir" dedi."

Nesai, Nikah 51, (6, l02)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Katade

Kur'an olarak inenler meyanında "Malum on emme ile haram sabit olur" ayeti de vardı. Sonra (Rab Teala) onları, malum beş emme ile neshetti. Bu (beş emme) ayetleri, Kur'an'ın okunan ayetleri arasında iken Aleyhissalatu vesselam vefat etti.

Müslim, Rada 24, (1452); Muvatta, Rada 17, (2, 608); Ebu Davud, Nikah 11, (2062); Tirmizi, Rada 3, (1150); Nesai, Nikah 51, (6, 100)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

İki yıl içerisindeki emme tek bir emmeden ibaret olsa bu, (evlenmeyi) haram kılar.

Muvatta, Rada 4, (2, 602)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir adam İbnu Ömer (ra)'e büyüğün emmesinden sormuştu. Şu cevabı verdi: "Bir adam Ömer (ra)'e gelip: "Benim, kendisine temasta bulunduğum bir cariyem vardı. Hanımım bunu önlemeye azmetti ve cariyeyi emzirdi ve bana da: "Sakın ha! Vallahi ben cariyeni emzirdim!" dedi. (Şimdi ne yapmalıyım?" diye) sordu. Babam Ömer ona şöyle cevap verdi: "Hanımım çatlat: Git cariyene temasta bulun. Çünkü (harama sebep olan) emme küçüklükte olan emmedir."

Muvatta, Rada 13, (2, 606)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Dinar

Bir adam gelerek Ebu Musa (ra) hazretlerine şöyle bir soru sordu: "Ben hanımımın memesinden bir miktar süt emdim ve bu mideme kadar ulaştı. (Hanım bana haram mı oldu?)" Ebu Musa: "Ben hanımının sana haram olmasından başka bir şey görmüyorum!" dedi. Orada İbnu Mes'ud da vardır. Araya girip: "Adama verdiğin fetvaya bak!" dedi. O da: "Pekiyi, sen ne diyorsun?" dedi. İbnu Mes'ud: "İki yaş içerisinde olan emme için haram vardır!" buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa (ra): "Şu alim, aranızda olduğu müddetçe bana bir şey sormayın!" dedi.

Muvatta, Rada 14, (2, 607); Ebu Davud, Nikah 213, (2059, 2060)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Yahya İbnu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Evlenmeyi haram kılan emme, çocuk memede iken, barsağı yoracak kadar olan emmedir. Bu da, sütten kesmenin şer'i müddetinden önce olmalıdır."

Tirmizi, Rada 5, (1152)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Anlattığına göre, Ukbe, Ebu İhab İbnu Aziz'in kızı [Ümmü Yahya] ile evlenmişti. Kendisine [siyah] bir kadın gelerek: "Ben Ukbe'yi ve onun evlendiği kızı emzirmiştim!" dedi. Ukbe kadına: "Ben senin onu (gerçekten) emzirdiğini bilmiyorum. Bana (daha önce) söylemedin de!" dedi. [Ebu İhab ailesine gidip sordu. Onlar bilmediklerini söylediler. Ukbe bunun üzerine] bineğine atlayarak Resulullah (sav)'ı görmek üzere Medine'ye gitti. Aleyhissalatu vesselam: "(Süt kardeşi olduğunuz) söylendikten sonra nasıl beraberliğiniz devam eder? [Onu derhal bırak!]" buyurdular. Ukbe hemen hanımından ayrıldı. Kadın da başka koca ile nikah yaptı.

Buhari, Şehadat 4, 13, 14, İlm 26, Büyu 3, Nikah 23; Tirmizi, Rada 4, (1151); Ebu Davud, Akdiye 18, (3603, 3604); Nesai, Nikah 57, (6, 109)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Ukhe İbnu'l-Haris

Anlattığına göre; kendisine, iki hanımı olan bir adamdan sorulmuş, "Bu adamın hanımlarından biri bir kızı, diğeri de bir oğlanı emzirmiştir. Acaba, bu kızla oğlan birbirlerine helal olur mu?" denmiştir. İbnu Abbas: "Hayır, çünkü erkeğin suyu birdir!" demiştir.

Muvatta, Rada 5, (2, 602, 603); Tirmizi, Rada 2, (1149)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Haccac İbnu Haccac, babası (ra)'tan anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü" dedim, "benden emmenin üzerimde kalan hakkını giderecek olan şey (kefaret) nedir?" "Erkek veya kadın bir köle (azadı)dır!" buyurdular."

Ebu Davud, Nikah 12, (2064); Tirmizi, Rada 6, (1153); Nesai, Nikah 56, (6, 108)
Müebbed Haramlık | NİKAH BÖLÜMÜ | Haccac İbnu Haccac

Resulullah (sav) hala ile teyzenin veya hala ile halanın aynı adamın nikahında birleştirilmesini mekruh addetti." [Bir rivayette: "Resulullah (sav), kadının halası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı" denmiştir.]

Ebu Davud, Nikah 13, (2067); Tirmizi, Nikah 30, (1125)
Müebbed Haram Gerektirmeyen Durumlar | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Cabir (ra)'i dinledim, "Resulullah (sav) kadının halası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı" demişti.

Buhari, Nikah 27; Nesai, Nikah 48, (6,98)
Müebbed Haram Gerektirmeyen Durumlar | NİKAH BÖLÜMÜ | Şa'bi

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog