Arama

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Sizin hakkınızda en ziyade korktuğum şey, zenginlik hırsı ile karınlarınızın ve ferçlerinizin şehvetleri bir de fitnelerin şaşırtmalarıdır." [Rezin tahric etmiştir. (Hadis Ahmed İbnu Hanbel'in Müsned'inde gelmiştir. 4, 420, 423]

Rezin
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Berze el-Eslemi

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Zani bir kimse, zina yaptığı sırada mü'min olarak zina yapmaz, hırsız da çaldığı sırada mü'min olarak hırsızlık yapmaz, içkici, içki içtiği sırada mü'min olduğu halde içki içmez; insanların, onun yüzünden gözlerini kendine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mü'min olarak yağmalamaz."

Buhari, Mezalim 30, Eşribe 1, Hudud 1, 20; Müslim, İman 100, (57); Ebu Davud, Sünnet 16, (4689); Tirmizi, İman 11, (2627); Nesai, Sarık 1, (8, 64)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallak durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner." [Tirmizi, şu ziyadede bulunmuştur: "Ebu Cafer el-Bakır Muhammed İbnu Ali'nin: "Bunda imandan çıkıp İslam'a geçiş vardır" dediği rivayet edilmiştir."]

Ebu Davud, Sünnet 16, (4690); Tirmizi, İman 11, (2627)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim (başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese) duyurursa, Allah da (onun kusurlarını) duyurur. Kim de riya yaparsa Allah da onun riyasını ortaya çıkarır."

Buhari, Rikak 36; Müslim, Zühd 48, (2987)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Cündüb

Resulullah (sa) buyurdular ki: "İnsanlara merhametli olmayana Allah Teala merhamet etmez."

Tirmizi, Birr 16, (1923)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Saidi'l-Hudri

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevketmiştir."

Müslim, Birr 56, (2578)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Cabir İbnu Abdillah el-Ensari

Resulullah (sa) buyurdular ki: "İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur."

Ebu Davud, 22, (2511)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | İbnu Ömer

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Mu'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur."

Tirmizi, Birr 27, (1942)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Bekre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim mü'mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır. Kim de mü'mine meşakkat verirse, Allah da ona meşakkat verir."

Tirmizi, Birr 27, (1941)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Sırma

Arkadaşları kendisine "Resulullah (sa) size çok şeyler söyledi, öyleyse bize de bir tavsiyede bulunun!" demişlerdi. "İnsanın ilk (çürüyüp) kokacak olan yeri karnıdır. Öyleyse, kim, karnına temiz olandan başka bir şey girdirmeyebilirse mutlaka bunu yapsın!" tavsiyesinde bulundu.

Buhari, Ahkam 9
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Temime

Resulullah (sa) buyurdular ki: "İşleyene daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah zulüm ve sıla-ı rahmin koparılmasıdır, bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir."

Ebu Davud, Edeb 51, (4902); Tirmizi, Kıyamet 58, (2513)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Bekre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, bana: "Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin" diye vahyetti.

Ebu Davud, Edeb 48, (4895)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | İyaz İbnu Hımar

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır." [Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur. "Cennete ne bozguncu, ne cimri, ne de başa kakıcı giremez."]

Tirmizi, Birr 41, (1964)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Bekr

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız." [Hadisi Buhari, bab başlığında kaydetmiştir (Libas 1)]

Nesai, Zekat 66, (5, 79)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | İbnu Amr İbni'l-As

"Ey Allah'ın Resulü" dendi, "herbirimiz içinde, (bazan öylesine çirkin) bir şeyin arız olduğunu görür ki, bunu söylemektense o şeyin bir kor parçası olup (kendisini) yakması ona daha sevimli gelmektedir!" Resulullah (sa) bu söze şöyle mukabelede bulundu: "Allahuekber, Allahuekber, [Allahuekber!] Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamd olsun!"

Ebu Davud, Edeb 118, (5112)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | İbnu Abbas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog