Arama

Resulullah (sa), Hz. Ömer (ra)'in, babasını zikrederek yemin ettiğini işitmişti: "Allah Teala hazretleri, sizleri babanızı zikrederek yemin etmekten nehyetti. Öyleyse kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun" buyurdu.

Buhari, Eyman 4; Müslim, Eyman 1, (1646); Ebu Davud, Eyman 5, (3250); Tirmizi, Eyman 8, (1534); Nesai, Eyman 5, (7, 4, 5)
Kendisiyle Yemin Edilmesi Yasak Olanlar | YEMİN BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim emanetle yemin ederse bizden değildir!"

Ebu Davud, Eyman 6, (3253)
Kendisiyle Yemin Edilmesi Yasak Olanlar | YEMİN BÖLÜMÜ | Büreyde

Biz çocukken, (büyüklerimiz) bizi şehadet ve ahd ile yemin etmekten menederlerdi.

Buhari, Eyman 10
Kendisiyle Yemin Edilmesi Yasak Olanlar | YEMİN BÖLÜMÜ | İbrahim Nehai

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim yemin eder ve "...islam'dan beri olayım!" derse, eğer sözünde yalancı ise, dediği gibi olur, yalancı değil de gerçeği söylemişse İslam'a salim olarak dönemeyecektir."

Ebu Davud, Eyman 9, (3258); Nesai, Eyman 8, (7, 6)
Kendisiyle Yemin Edilmesi Yasak Olanlar | YEMİN BÖLÜMÜ | Büreyde

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim, (mahkeme gereği, yapması icabeden) bir yeminde yalan yere yemin ederse bu yemini sebbebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur."

Ebu Davud, Eyman 1, (3242)
Yalan Yemin | YEMİN BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Resulullah; "Kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse, (Kıyamet günü) Allah'la karşılaştığında O'nu kendisine karşı gadablanmış bulur!" buyurdular. Sonra Resulullah (sa), bu sözlerini tasdik eden ayetleri Allah Teala'nın kitabından okudular: "(Ahirzaman peygamberine iman hususunda) Allah'a verdikleri ahdi ve ettikleri yemini, az bir dünya malı karşilığında değiştirenlere gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kıyamet gününde Allah onlara ne bir hitapta bulunur, ne rahmetiyle nazar eder ve ne de onları temize çıkarır. Onların hakkı pek acı bir azabtır" (Al-i İmran 77).

Buhari, Eyman 17; Müslim, İman 234, (138); Ebu Davud, Eyman 2, (3243); Tirmizi, Tefsir, Al-i İmran, (2999)
Yalan Yemin | YEMİN BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim Müslüman bir kimsenin hakkını, yemini ile ele geçirirse artık onun için cehennem vacib olmuştur. Allah Teala ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır." "Ey Allah'ın Resulü! Az bir şey olsa da mı?" diye sormuşlardı. "Misvak ağacından bir çubuk bile olsa!" cevabını verdi.

Müslim, İman, 218, (137); Muvatta, Akdiye 11, ( 2, 727); Nesai, Kada 29, (8, 246)
Yalan Yemin | YEMİN BÖLÜMÜ | İyas İbnu Sa'lebe el-Harisi

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur."

Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
Yemin Yeri | YEMİN BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim yemin eder ve "inşaallah" derse istisna yapmış olur. Dilerse rücu eder, dilerse hanis olması mevzubahis olmadan terkeder."

Muvatta, Eyman 10, (2, 477); Ebu Davud, Eyman 11, (3261, 3262); Tirmizi, Eyman 7, (1531); Nesai, Eyman 18, 39, (7, 12, 25); İbnu Mace, Kefarat 6, (2105- 2106)
Yeminde İstisna | YEMİN BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Süleyman aleyhisselam (bir gün): "Bugün, kesinlikle doksan kadınıma uğrayacağım. Hepsi de Allah yolunca cihad edecek bir yiğit doğuracak!" dedi. Arkadaşı (veya melek) ona: "İnşaallah de bari!" uyarısında bulundu. Ama Hz. Süleyman inşaallah demedi. Söylediği gibi, o gün, bütün hanımlarına uğradı. Kadınlardan sadece biri hamile kaldı. O da yarım insan doğurdu." "Resulullah (sa) sözüne devamla: "Nefsimi elinde tutan Zat'a yemin olsun! Eğer Süleyman aleyhisselam "İnşaallah" demiş olsaydı hepsi de Allah yolunda atlı olarak cihad eden çocuklara sahip olacaktı" buyurdu.

Buhari, Enbiya 40, Eyman 3; Müslim, Eyman 23, (1654); Nesai, Eyman 39, 40, (7, 25)
Yeminde İstisna | YEMİN BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefaret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsin."

Müslim, Eyman 12, (1650); Muvatta, Eyman 11, (2, 478); Tirmizi, Eyman 6, (1530)
Yemini Bozmak | YEMİN BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Ben, Allah'a yemin ederek söylüyorum: İnşaallah, herhangi bir şeye yemin edilince, yeminin aksini yapmayı daha hayırlı görecek olsam, yeminimi kefaretler, hayırlı gördüğüm şeyi yaparım."

Buhari, Eyman 14; Müslim, Eyman 10, (1649); Ebu Davud, Eyman 17, (3276); Nesai, Eyman 15, (7, 9, 10), Sayd 33, (7, 206)
Yemini Bozmak | YEMİN BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh, aziz ve celil olan Rabbimiz yemin kefaretini indirinceye kadar yaptığı yeminlerinde hiç hanis olmadı. Ayet inince dedi ki: "Artık, bir yemin edip, sonra aksini yapmanın daha hayırlı olduğunu görecek olsam, (yeminim yerini bulsun diye direnmem) derhal daha hayırlı gördüğüm hususu yapar, yeminim için de kefaret öderim."

Buhari, Eyman 1
Yemini Bozmak | YEMİN BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Yemin, yemin isteyenin niyetine göredir" [Bir diğer rivayette: "Senin yeminin arkadaşının seni kendisiyle tasdik ettiği şeye göredir" denmiştir.]

Müslim, Eyman 21, (1653); Ebu Davud, Eyman 8, (3255); Tirmizi, Ahkam 19, (1354)
Yemin Hakkında Müteferrik Hadisler | YEMİN BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Şu ayet kişinin kullandığı "Vallahi hayır!" "Billahi evet!" gibi sözler sebebiyle nazil olmuştur. (Mealen): "Allah yeminlerinizde kasıtsız olarak yanılmanızdan dolayı sizi mes'ul tutmaz, fakat ettiğiniz yeminleri bozmanızdan dolayı sizi mesul tutar. Bozulan bir yeminin kefareti ise..." (Maide 89).

Buhari, Eyman 14; Muvatta, Eyman 9, (2, 477); Ebu Davud, Eyman 28, (3254)
Yemin Hakkında Müteferrik Hadisler | YEMİN BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog