Arama

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Teenni, ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir."

Ebu Davud, Edeb 11, (4810)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Sa'd İbnu Ebi Vakkas

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin, kim Allah adına isterse ona verin, kim sizi davet ederse ona icabet edin, kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun, şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin."

Nesai, Zekat 72, (5, 82); Ebu Davud, Zekat 38, (1672)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | İbnu Ömer

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Sakın sizden kimse Allah hakkında hüsnüzanda bulunmadan son nefesini vermesin."

Müslim, Cennet 81, (2877); Ebu Davud, Cenaiz 17, (3113)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Cabir

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Allah Teala hazretleri şöyle buyurdu: "Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir." Müslim ve Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade vardır: "O bana dua edince ben onunlayım."

Buhari, Tevhid 35; Müslim, Zikr 1, (2675); Tirmizi, Zühd 51, (2389)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Allah Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir."

Tirmizi, Daavat 146, (3604); Ebu Davud, Edeb 89, (4993)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et."

Tirmizi, Birr 55,(1988)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ebu Zerr

Resulullah (sa)'dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu: "Ağız ve ferc!" buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular: "Allah'a takva ve güzel ahlak!" buyurdular.

Tirmizi, Birr 62, (2005)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ebu Hureyre

Resulullah (sa)'a. soruldu: "Mü'minlerden hangisi efdal (en faziletli)dir?" "Ahlakça en güzelleridir!" cevabını verdi. Tekrar soruldu: "Pekiyi, mü'minlerden hangisi en akıllıdır? "Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır, işte akıllılar bunlardır." [Rezin tahric etmiştir (İbnu Mace, Zühd 31, (4269)]

Rezin
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Enes

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır."

Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Semüre

Resulullah (sa)'a "Hangi insan daha hayırlıdır?" diye sorulmuştu: "Ömrü uzun, ameli de güzel olandır" buyurdular. "Öyleyse insanların kötüsü kimdir?" diye soruldu: "Ömrü uzun, ameli kötü olandır!" buyurdular.

Tirmizi, Zühd 22, (2331)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ebu Bekre

Resulullah (sa) (bir gün): "Size en hayırlınız ve en şerlinizin kim olduğunu haber vermiyeyim mi?" buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Cemaat: "Evet, haber veriniz!" dedi. "En hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olunandır; en şerliniz de kendisinden hayır ümit edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir."

Tirmizi, Fiten, 76, (2264)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "İki haslet vardır, bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder: 1- Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak. 2- Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, Allah'ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de diyanette kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz."

Tirmizi, Kıyamet 59, (2514)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | İbnu Amr İbni'l-As

(Bir gün): "Ey Allah'ın Resulü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?" diye sormuştum, şöyle cevap verdiler: "Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!"

Tirmizi, Zühd 61, (2408)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ukbe İbnu Amir

İmam Malik anlatıyor: "Bana ulaştığına göre, Lokman Hekim'e: "Sende gördüğümüz bu (meziyetin mahiyeti) nedir?" diye sormuşlardı. [Bununla onun faziletlerini kastetmişlerdi]. Şu cevabı verdi: "Doğru sözlülük, emaneti yerine getirmek, beni ilgilendirmeyen şeyi terketmek." [Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "Vaadime vefakarlık etmek."]

Muvatta, Kelam 17, (2, 990)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Bilinmiyor

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, (halka) her yakın olana, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır."

Tirmizi, Kıyamet 46, (2490)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | İbnu Mes'ud

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog