Arama

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül, Borç"

Tirmizi, Siyer 21, (1572,1573)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Sevban

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Halim olan zelle sahibidir, hakim olan tecrübe sahibidir."

Tirmizi, Birr 86, (2034)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Hudri

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Sakın sizden kimse kararsız olup da: "Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım" demesin. Aksine, nefsinizi sabit tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, kötülük yaparsa zulme yer vermeyin."

Tirmizi, Birr 63, (2008)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Huzeyfe

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bir mü'minin nefsini alçaltıp zelil kılması muvafık değildir." Orada bulunanlar: "Kişi nefsini nasıl zelil kılar?" dediler. "Takat getiremeyeceği belaya karşı kendini ileri sürer!" buyurdular.

Tirmizi, Fiten 67, (2265)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Huzeyfe

Anlattığına göre, Hz. Aişe (ra)'ye: "Bana bir mektupla vasiyetini yaz, fakat çok şey yazma!" diye bir mektup yolladı. Hz. Aişe de cevaben şöyle yazdı: "Selam üzerine olsun! Emma ba'd: Ben Resulullah (sa)'ın: "Kim halkın öfkesini dinlemeden Allah'ın rızasını ararsa insanların sıkıntısına karşı Allah kifayet eder. Kim de Allah'ın öfkesini dinlemeden halkın rızasını ararsa, Allah onu insanlara havale eder" dediğini işittim, selam üzerine olsun!"

Tirmizi, Zühd 65, (2416)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Muaviye

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Mü'min saftır, kerimdir. Facir, hilekardır, içimdir (alçaktır)."

Ebu Davud, Edeb 6, (4790); Tirmizi, Birr 41, (1966)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | İlaveler Bölümü | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kardeşine karşı şamata yapma. Allah ona afiyet sana da belayı verir."

Tirmizi, Kıyamet 55, (2508)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Vasile İbnu'l-Eska

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder (de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun."

Ebu Davud, Edeb 125, (5130)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu'd Derda

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şeytan insanoğlunda, kanın cereyanı gibi cereyan eder."

Ebu Davud, Sünnet 18, (47819)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Enes

İmam Malik rahimehullah'a ulaştığına göre, "Ümmü Seleme (ra), Efendimiz'den sormuştur: "Ey Allah'ın Resulü! Aramızda salihler mevcut iken bizler helak mi olacağız?" Aleyhissalatu vesselam: "Evet," buyurmuşlardır, "pislik (zina) artarsa!"

Muvatta, Kelam 22, (2,991)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Bilinmiyor

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Hanımını kocasına karşı, köleyi efendisine karşı ayartan bizden değildir!"

Ebu Davud, Talak 1, (2175), Edeb 135, (5170)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Size şerlilerinizi haber vereyim mi? Onlar, tek başlarına yiyenler, kölelerini dövenler, yardımı esirgeyenlerdir." [Rezin tahriç etmiştir.]

Rezin
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Hureyre

Resulullah (sa)'dan anlatıyor: "Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" derler."

Tirmizi, Zühd 61, (2409)
Dilin Afetleri | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Saidi'l-Hudri

"Ey Allah'ın Resulü" dedim, "uyacağım bir amel tavsiye et bana!" Şu cevabı verdi: "Rabbim Allah'tır de, sonra doğru ol!" "Ey Allah'ın Resulü" dedim tekrar, "Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?" Eliyle dilini tutup sonra: "İşte şu!" buyurdu.

Tirmizi, Zuhd 61, (2412)
Dilin Afetleri | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Sufyan İbnu Abdillah

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun." [Tirmizi'nin İbnu Ömer (ra)'den yaptığı diğer bir rivayette, Resulullah: "Kim susarsa kurtulur" buyurmuştur.]

Tirmizi, Kıyamet 51, (2502)
Dilin Afetleri | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Hureyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog