Arama

Resulullah (sa) beraberindekilerle Taife giderken bir kabre uğrayınca şunu söylemişti: "Bu kabir, Ebu Riğal'in kabridir. Şu Harem mıntıkası sebebiyle (kavmine gelen musibetten) masun kalmıştı. (Harem'den harice) çıkınca kavmini çarpan bela onu da burada yakaladı ve buraya defnedildi. Söylediğimin delili, altından bir dalın beraberinde gömülmüş olmasıdır. Eğer kabri açacak olsanız, onu bulup çıkarırsınız!" Bunun üzerine halk, alelacele orayı kazıp mezkur altın dalı çıkardı.

Ebu Davud, Haraç 41, (3088)
Muhtelif Nev'de Hadisler | MUHTELİF NEV'E GİREN HADİSLER | İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sa)'ın son sözü: "Namaz! Namaz! Sağ ellerinizin sahip olduğu (köleler) hakkında Allah'tan korkun!" olmuştu.

Ebu Davud, Edeb 133, (5156); İbnu Mace, Vesaya 1, (2698)
Muhtelif Nev'de Hadisler | MUHTELİF NEV'E GİREN HADİSLER | Ali İbnu Ebi Talib

Önceki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog