Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul euzu bi'rabbi'l-felak ve Kul euzu bi-rabbi'n-nas sureleri".

Müslim, Misafirin 264, (814); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu Davud, Salat 354, (1462, 1463); Nesai, İstiaze 1, (8, 251-254)
Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri | TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR | Ukbe İbnu Amir

Tirmizi'de gelen bir rivayette der ki: "Resulullah (sav), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn'i okumamı emretti."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 12, (2905)
Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri | TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR | Ukbe İbnu Amir

Hafif bir yağmur ve karanlığa maruz kalmıştık. Bize namaz kıldırsın diye Resulullah (sav)'ı bekledik." (Ravi der ki; Abdullah İbnu Hubeyb şu manada birşeyler daha söyledi: "Resulullah (sav) çıktı ve: "Söyle" dedi. Ben: "Ne söyliyeyim?" diye sordum. Bunun üzerine: "Aksama ve sabaha erince Kul hüvallahu ahad ve Muavvizeteyn sürelerini üçer kere oku. Bu sana, her şeye karşı yeterlidir" dedi.

Nesai, İstiaze 1, (8, 250-253)
Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri | TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR | Abdullah İbnu Hubeyb

Resulullah (sav) bana: "Ey Cabir okur dedi. Ben: "Annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım?" diye sordum. Bunun üzerine: "Kul euzu bi-rabbi'l-felak ve Kul euzu bi-rabbi'n-nas surelerini oku!" dedi. Ben de onları okudum. Resulullah ilaveten: "Bu iki süreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamıyacaksın!" dedi.

Nesai, İstiaze 1, (8, 254)
Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri | TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR | Cabir

Übey İbnu Ka'b (ra)'a Muavvizeteyn hakkında sorarak dedim ki: "Ey Ebu'l-Münzir! Kardeşim İbnu Mes'ud şöyle şöyle diyor?" Bana şu cevabı verdi: "Ben Resulullah (sav)'a sordum. Cevaben: "Bana: "Söyle!" dendi, ben de söyledim" dedi. Biz Resulullah (sav)'ın söylediği şekilde söylüyoruz."

Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'l-felak 1
Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri | TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR | Zirr İbnu Hubeyş

Hz. Resulullah (sav) (bir gün) Ay'a bakarak: "Ey Aişe, şunun şerrinden Allah'a sığın. Bu, (ayet-i kerimede geçen) gasıktır. (Ayet): "Kaybolduğu zaman Ay'ın şerrinden..." demektir"

Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn, (3363)
Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri | TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir."

Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1
Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri | TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu Kur'an'ı muhafazaya itina gösterin. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun Kur'an-ı Kerimin (hafızalardan) kaçması, develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır."

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 23; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 231 (791)
Tilavete Teşvik | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulullah'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan kimse, bağlı devesi olan kimse gibidir, bu adam devesine itina gösterirse onu elinde tutar, salıverirse deve çeker gider."

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 23; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 226, (789); Muvatta, Kur'an, 4, (1,202); Nesai, Salat 37, (2, 154)
Tilavete Teşvik | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Aramızda bedevi ve gayr-ı Arapların da bulunduğu bir cemaatte Kur'an okuyorduk. Resulullah (sav) yanımıza geldi. "Okuyun," dedi. "Her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki, onlar, Kur'an'ın kelime ve lafızlarını, ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar."

Ebu Davud, Salat 139, (830)
Tilavete Teşvik | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kur'an-ı Kerim'i sesinizle güzelleştirin."

Ebu Davud, Salat 355, (1468); Nesai, Salat 83, (2, 179, 180); İbnu Mace, İkamet 176, (1342)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Bera

Resulullah (sav) mescidde i'tikaf'a girmişti. Cemaatin Kur'an'ı cehri olarak okuduklarını işitti. Perdeyi aralayıp şöyle seslendi: "Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken (veya namazda iken) diğerinin kıraatini bastırmasın."

Ebu Davud, Salat 315, (1332)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ebu Said

Bir gece bir adam kalkıp yüksek sesle Kur'an okudu. Sabah olunca, Resulullah (sav): "(Şu kimseye Allah rahmet buyursun) iskat etmiş olduğum bir ayeti bana hatırlatmış oldu" dedi.

Buhari, Şehadat 11, Fedailu'l Kur'an 26; Müslim, Müsafirin 225, (788); Ebu Davud, Salat 315, (1331)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Aişe

Ben evimin damında otururken Resulullah (sav)'ın kıraatini işitirdim."

Nesai, İftihah 81, (2, 179); İbnu Mace, İkamet 179, (1349)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ümmü Hani

Hz. Aişe'ye, "Resulullah'ın geceleyin kıraati nasıldı? Gizli mi okurdu, sesli mi okurdu?" diye sordum. Bana: "Her iki şekilde de okurdu: Bazan gizli, bazan sesli" diye cevap verdi. Ben: "Bu işte genişlik yapan Allah'a hamdolsun" dedim. (Tirmizi hadise: "Hasen-sahih" demiştir)

Tirmizi, Salat 330, (449), Sevabu'l-Kur'an 23, (2925); Ebu Davud, Salat, 343, (1437); Nesai, Salatu'l-Leyl 23, (3, 224)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Ebi Kays

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog